Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Krátky opis
Tvorivé workshopy detského divadla pre deti a ich vedúcich s cieľom odborne usmerniť ich činnosť. Podujatie zastrešuje aktivity podnecujúce k zmysluplnému tráveniu voľného času. Využívanie metódy tvorivej dramatiky pri práci s deťmi v detských divadelných súboroch, pri čítaní, dramatizovaní a oživovaní rozprávky alebo inej literárnej predlohy. Rozvoj tvorivých a komunikačných schopností detí, rozvoj fantázie, empatického cítenia, sebauvedomovania.
Fotogaléria
Názov podujatia
Divadlo a deti

Miesto konania / kraj
Lučenec / Lučenec

Termín konania
23.10.2019 - 24.10.2019

Popis projektu

Tvorivé workshopy detského divadla pre deti a ich vedúcich s cieľom odborne usmerniť ich činnosť. Podujatie zastrešuje aktivity podnecujúce k zmysluplnému tráveniu voľného času. Využívanie metódy tvorivej dramatiky pri práci s deťmi v detských divadelných súboroch, pri čítaní, dramatizovaní a oživovaní rozprávky alebo inej literárnej predlohy. Rozvoj tvorivých a komunikačných schopností detí, rozvoj fantázie, empatického cítenia, sebauvedomovania.

Názov prímateľa
Novohradské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
18 970,00 €

Výška podpory:
18 000,00 €