Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Architektúra a územné plány tvorené rukami a mysľou detí

Krátky opis
Projektovými aktivitami sú tvorivé dielne pre žiakov základných škôl. Prostredníctvom interaktívnych foriem sa žiaci naučia poznávať historickú a súčasnú architektúru, vyskúšajú si navrhovanie stavieb a plánovanie územia, zážitkovou formou budú identifikovať potreby ľudí pri navrhovaní, spravovaní a užívaní budov a urbanistických celkov.
Fotogaléria
Názov podujatia
5 tvorivých dielní

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
25.10.2019 - 15.11.2019

Popis projektu

Tvorivé dielne pre žiakov základných škôl na pôde Fakulty architektúry STU a na Námestí slobody.

25.10. - Verejné priestory 

Workshop bude interaktívnou formou usmerňovať žiakov k hmatateľným výstupom a naučí ich, prečo sú verejné priestory dôležité a ako ich môžeme my sami ovplyvniť. Pomocou vybraných metód umožní žiakom zoznámiť sa s priestorom a zmapovať ho. Výstupy z  mapovania by sa mali stať východiskom pre diskusiu o tom, aký je to priestor, čo na ňom treba zachovať a rozvinúť, čo treba zmeniť. 

29.10. - Urbanizmus

Workshop je zameraný na predstavenie príbehu mesta v meste . Vzťahu mesta a fabriky, továrne a ľudí. Účastníci workshopu sa oboznámia s prístupom architektúry v oblasti urbanizmu. Žiaci sa budú môcť hrať s areálom, hľadať jeho možné nadstavby, dostavby, prístavby  za účasti študentov  architektúry, ktorí im budú pomáhať pri tvorbe návrhu priamo vo veľkom zakladacom fyzickom modeli. 

4. 11 - Interiér

12.11. - Architektúra

15.11. - Dizajn


Názov prímateľa
Fond architekta Emila Belluša

Celkový rozpočet:
6 500,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €