Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávame umením

Krátky opis
Vzdelávame umením - divadelné dielne / workshopy / pre mladých divadelníkov v okrese Levice pod vedením odbornej lektorky
Fotogaléria
Názov podujatia
Vzdelávame umením - divadelné dielne CARPE DIEM

Miesto konania / kraj
Levice / Levice

Termín konania
22.10.2019

Popis projektu

Divadelné dielne sa zameriavajú na nové postupy pri tvorbe javiskového výrazu, významu, emócie - prostredníctvom tela a pohybu, učia rozpoznávať význam ako dôsledok samotného pohybového materiálu, poskytujú deťom prehľad dramatických techník, ktoré sa zameriavajú na rozvoj a nácvik verbálnej a neverbálnej komunikácie, učia deti herecké techniky, ktoré v nich prebúdzajú schopnosti vystupovania, empatie, osobnostnej stránky. Okrem hereckej zložky sú vedené aj k aktívnemu záujmu o prípravu rekvizít a kostýmov, aby mali možnosť svoje divadelné predstavenia tvorivo rozvíjať podľa svojích predstáv.

Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
38 000,00 €

Výška podpory:
30 000,00 €