Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Oživme spolu zabudnuté remeslá

Krátky opis
Zámerom projektu je podpora komunitných aktivít obce zameraných na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít zameraných na oblasť tradičnej kultúry a na osvojovanie si tradičných zručností formou tvorivých dielní. Hlavnou projektovou aktivitou je cyklus šiestich stretnutí „Oživme spolu zabudnuté remeslá“ počas celého roku.
Fotogaléria
Názov podujatia
Košikárska tvorivá dielnička

Miesto konania / kraj
Tarnov / Bardejov

Termín konania
25.10.2019

Popis projektu

Zámerom projektu je podpora komunitných aktivít obce zameraných na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít zameraných na oblasť tradičnej kultúry a na osvojovanie si tradičných zručností formou tvorivých dielní. Hlavnou projektovou aktivitou je cyklus šiestich stretnutí „Oživme spolu zabudnuté remeslá“ počas celého roku. Pri realizácii Košikárskej tvorivej dielničky poskytneme deťom, mládeži i dospelým možnosť získať zručnosti práce s pedigom pod vedením lektorky. Tvorivú dielňu obohatíme aj o výstavu výrobkov z prútia. Stretnutím poukážeme na význam ľudskej práce v ľudskom živote v minulosti a dnes, motivujeme k tvorivej práci, vytvoríme priestor na stretávanie sa ľudí viacerých generácií a priestor na formovanie pozitívnych medziľudských vzťahov.

Názov prímateľa
OBEC TARNOV

Celkový rozpočet:
1 060,00 €

Výška podpory:
1 000,00 €