Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

VZDELÁVAME UMENÍM

Krátky opis
Metodika výučby ľudového tanca tematické zamerania seminárov poskytnú účastníkom informácie z oblasti výučby ľudového tanca
Fotogaléria
Názov podujatia
Metodika výučby ľudového tanca.

Miesto konania / kraj
Bátovce / Levice

Termín konania
25.07.2020

Popis projektu

V rámci Metodiky výučby ľudového tanca vytvoríme jedinečnú formu odborného vzdelávania . Tematické zameranie jednodňových seminárov poskytnú účastníkom informácie z oblasti metodiky a zároveň reflektujú aktuálne problémy súvisiace so stavom a smerovaním scénického folklorizmu na Slovensku.


Podujatie sa bude konať na ZŠ V Bátovciach pod odborným vedením lektora, tanečníka Mgr. Alfréda Linckeho a členov ĽH Miroslava Vargica.

Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
26 300,00 €

Výška podpory:
19 800,00 €