Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Krátky opis
Detský prímestský remeselný tábor. Pod vedením odborných lektorov sa deti naučia pracovať s hlinou, textilom, pliesť košíky, šiť hračky, maľovať na hodváb, batikovať.
Fotogaléria
Názov podujatia
Šikovníček

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
27.07.2020 - 31.07.2020

Popis projektu

Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja už tradične usporiada letný detský prímestský remeselný tábor Šikovníček. Hlavným zámerom Liptovského kultúrneho strediska je vzbudiť záujem detí o tradičné ľudové remeslá, posilniť ich povedomie kultúrnej identity a podporiť ich manuálnu zručnosť a kreativitu, s dôrazom, aby nezanikli tradičné umelecké výroby a remeselné techniky.

Tábor Šikovníček patrí už tradične k sérii výtvarno-remeselných aktivít, ktoré môže  Liptovské kultúrne stredisko realizovať vďaka vybudovaným remeselným dielňam so širokým materiálnym zázemím v priestoroch Obvodného úradu na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši.

Pod vedením školených lektorov sa počas jedného týždňa prihlásené deti zaučia do tajov rôznych remeselných techník vychádzajúcich z tradičných remeselných postupov. Po týždni plnom krásnej tvorivej činnosti si deti odnesú domov vlastnoručne vytvorené originálne dielka s predsavzatiami, že svoje nadobudnuté zručnosti budú aj naďalej rozvíjať.

Liptovské kultúrne stredisko zabezpečilo pre výuku jednotlivých techník piatich odborných lektorov.


 

Názov prímateľa
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

Celkový rozpočet:
23 070,00 €

Výška podpory:
19 000,00 €