Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Krátky opis
Kultúrno-osvetové podujatie, ktoré má za cieľ sprostredkovanie regionálnych tradícií a oživovanie záujmu o ľudovú kultúru. Program pre celé rodiny, deti, mládež, dospelých aj seniorov formou prednášok pod vedením lektorov a účinkovania jednotlivcov ako aj folklórnych kolektívov, ktoré priblížia návštevníkom zvyky zachované do dnešných dní.
Fotogaléria
Názov podujatia
Zvykoslovie v Novohrade

Miesto konania / kraj
Lovinobaňa / Lučenec

Termín konania
22.08.2020

Popis projektu

Zvykoslovie v Novohrade - Dolovanie tradícií - Kultúrno-osvetové podujatie, ktoré má za cieľ sprostredkovanie regionálnych tradícií a oživovanie záujmu  o ľudovú kultúru hlavne u mladej generácie, pomoc pri zachovávaní a umožnenie prezentácie folklórnych tradícií,  zvykov a obyčajou nadväzujúcich nielen  na  významné sviatky kalendárneho cyklu. Program  pre celé rodiny, deti, mládež, dospelých aj seniorov formou prednášok pod vedením  lektorov a účinkovania jednotlivcov ako aj folklórnych kolektívov, ktoré priblížia návštevníkom zvyky zachované do dnešných dní.

Názov prímateľa
Novohradské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
18 990,00 €

Výška podpory:
18 000,00 €