Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Čarovná studnička - regionálne a krajské vzdelávacie a kultúrno osvetové aktivity

Krátky opis
Detské letné tvorivé dielne
Fotogaléria
Názov podujatia
Šikovné ruky a veselá myseľ

Miesto konania / kraj
Rimavská Sobota / Rimavská Sobota

Termín konania
03.08.2020 - 07.08.2020

Popis projektu

Šikovné ruky a veselá myseľ sú denné detské letné tvorivé dielne, ktoré organizujeme už tretí rok. Sú určené deťom od 8 do 14 rokov. Tento rok sa budú organizovať od 3. do 7. augusta 2020 denne od 7,30 hod. do 16,00 hod. Letnými tvorivými dielňami chceme u detí vzbudiť záujem o tradičné, ale aj o tie súčasné a nové remeselné techniky, vyvíjať zručnosť, trpezlivosť a lásku k ručným prácam. Našim cieľom je, aby sa nezabúdalo na staré remeslá, ale zároveň, aby sa deti priučili aj novým, doteraz nepoznaným remeslám. Pozvanie prijalo aj množstvo lektorov, ktorí sa budú snažiť s láskou a trpezlivosťou deti naučiť remeslá. Z tradičných techník sa budeme venovať tkaniu, hrnčiarstvu, košikárstvu, práci s drevom, pleteniu bičov a medovnikárstvu, vyšívaniu, z novších technik to bude výroba lapača snov, servítková technika, výroba mydielok, enkaustika, výroba stromčekov šťastia, mandal, šperkov, výroba praliniek, maľovanie na hodváb. 

Názov prímateľa
Gemersko - malohontské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
12 740,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €