Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Krátky opis
prednáška a vzdelávací program v prenosnom planetáriu
Fotogaléria
Názov podujatia
Astronómia hravo - Spoznávame vesmír

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
24.07.2020

Popis projektu

Spoznávame vesmír je vzdelávací program o vesmíre v prenosnom planetáriu vhodný najmä pre deti a mládež, ale vítaní sú i dospelí.

Program sa koná 24.7.2020 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre - vo vnútri nafukovacieho prenosného planetária, ktoré k nám príde z Hlohovca. Program pozostáva z premietania na kupolu planetária, ktorá sa javí ako pomyselná tmavá obloha. Lektor - Karol Petrík, astronóm, vysvetľuje premietané javy o vesmíre, návštevník má tak nielen obrazový zážitok, ale sa dozvie veľa nového, prípadne si overí už nadobudnuté vedomosti. Budú pripravené tri vstupy o 17.00, o 17.45 a o 18.30. Je potrebná rezervácia miesta. Vstupné 1 €.

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
16 965,00 €

Výška podpory:
14 000,00 €