Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

CINEAMA 2020 - 28. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby

Krátky opis
Krajská postupová súťaž amatérskej filmovej tvorby je určená deťom, mládeži a dospelým v troch vekových kategóriách. Okrem vekovej kategórie má súťaž aj žánrové kategórie - dokument, reportáž, hraný film, animovaný film, experiment, videoklip, minútový film. Súťaž je vyhlasovaná každoročne Národným osvetovým centrom, nie je tematicky zameraná.
Fotogaléria
Názov podujatia
CINEAMA 2020 - 28. ročník krajskej postupovej súťaže amatérskej filmovej tvorby

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
15.08.2020

Popis projektu

CINEAMA napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie aj technické schopnosti v oblasti filmovej tvorby. Vytvára priestor pre umelecké stvárnenie skutočnosti, autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností tvorcov. CINEAMA zahŕňa aj vzdelávaciu časť – odborný rozborový seminár, kde odborní porotcovia analyzujú jednotlivé filmové diela a odporúčajú autorom ako dospieť k lepším výsledkom a filmom.

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.

Názov prímateľa
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

Celkový rozpočet:
2 490,00 €

Výška podpory:
2 200,00 €