Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.literatúra

Vranovské knihodni

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 22.11.2019

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou vás pozýva na stretnutie so slovenskou autorkou Slávkou Kubíkovou, ktoré sa uskutoční v piatok 22. novembra 2019 o 11.00 h. Knižná novinka Krotitelia displejov voľne nadväzuje na jej bestseller Klub nerozbitných detí. Prináša množstvo inšpiratívneho čítania a rozhovorov a hľadá spôsoby, ako nad digitálnym svetom udržať.

viac o projekte


Tajomstvá skryté v knihe - Zážitkové čítanie

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 21.11.2019

Cieľom projektu je vytvoriť príležitosť pre vznik, prehĺbenie alebo obnovenie vzťahu detí a mládeže k čítaniu ako k zmysluplnej a individuálne obohacujúcej aktivite, umiestniť stretnutie s knihou do inšpiratívneho mimoškolského prostredia a podporiť vnútornú motiváciu detského čitateľa siahnuť po nej.

viac o projekte


Tajomstvá skryté v knihe - Zážitkové čítanie

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 21.11.2019

Zámerom projektu je vytvoriť príležitosť pre vznik, prehĺbenie alebo obnovenie vzťahu detí a mládeže k čítaniu ako k zmysluplnej a individuálne obohacujúcej aktivite, umiestniť stretnutie s knihou do inšpiratívneho mimoškolského prostredia a podporiť vnútornú motiváciu detského čitateľa siahnuť po nej.

viac o projekte


Poézia u Fullu 2019

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 21.11.2019

Hlavnou myšlienkou projektu Poézia u Fullu je priblížiť milovníkom modernej literatúry tvorbu žijúcich básnikov, a to nielen domácich, ale aj zahraničných.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 21.11.2019

Honozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj vás srdečne pozývajú na stretnutie s autorkou Zuzanou Kuglerovou 21.11.2019 o 10.00 h v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove.

viac o projekte


Komentované autorské čítanie členov KNS

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 20.11.2019

Komentované autorské čítanie členov Klubu nezávislých spisovateľov v rámci klubového stretnutia 20. novembra 2019 v Kafe Scherz, Palisády 27, Bratislava. Podujatie je otvorené verejnosti. Program: Anton Baláž: Dva slovenské osudy /Špitzer-Mach/, komentuje Ivan Kamenec Anton Uherík: Krása a bolesť, komentuje Mária Bátorová Macuo Bašó: Haiku v preklade Jána Zambora, komentuje Erik Ondrejička

viac o projekte


Čitateľský klub Violy

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 19.11.2019

Hlavným zámerom projektu Čitateľský klub Violy je podpora čitateľstva a kultivácia literárneho vkusu u rôznorodo generačne štrukturovaného publika prostredníctvom diskusných stretnutí nad vybranými dielami slovenskej a svetovej literatúry.

viac o projekte


Komentované autorské čítanie členov KNS

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 19.11.2019

Prednáška a prezentácia monografie Dagmar Inštitorisovej:Milan Rastislav Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici 19. 11. 2019 o 11,00 h.

viac o projekte


Tajomstvá skryté v knihe - Zážitkové čítanie

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 19.11.2019 - 21.11.2019

Zámerom projektu je vytvoriť príležitosť pre vznik, prehĺbenie alebo obnovenie vzťahu detí a mládeže k čítaniu ako k zmysluplnej a individuálne obohacujúcej aktivite, umiestniť stretnutie s knihou do inšpiratívneho mimoškolského prostredia a podporiť vnútornú motiváciu detského čitateľa siahnuť po nej.

viac o projekte


Komentované autorské čítanie členov KNS

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 16.11.2019

Prezentácia monografie Dagmar Inštitorisovej: Jozef Ciller- Čítanie v mysli scénografa. Prezentácia sa uskutoční v rámci podujatia Noc divadiel 16.11.2019 o 22.15 h, Štúdio, Slovenské komorné divadlo Martin.

viac o projekte


Komentované autorské čítanie členov KNS

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 16.11.2019

Nežná dráma - scénické čítanie Hostia: Jana Juráňová, Eva Maliti Fraňová, Peter Janků Moderuje Elena Knopová 16. 11. 2019 o 19.00 v Štúdiu 12, Jakubovo námestie 12, Bratislava

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 15.11.2019

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou aj v novom školskom roku pokračuje s realizáciou literárno-tvorivých stretnutí s obľúbenou spisovateľkou pre deti a mládež Gabrielou Futovou. Cieľom stretnutí je podporiť u detí tvorivosť, kreativitu a záujem o literatúru a čítanie. Najbližšie stretnutie sa uskutoční 15.11.2019 o 14.00 hod.

viac o projekte


Poézia u Fullu

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 12.11.2019

Hlavnou myšlienkou projektu Poézia u Fullu je priblížiť milovníkom modernej literatúry tvorbu žijúcich básnikov, a to nielen domácich, ale aj zahraničných.

viac o projekte


Prezentácia členov Klubu nezávislých spisovateľov a ich tvorby v zahraničí

Miesto a termín konania: Chorvátsko / 11.11.2019

Moja cesta k slovenskej literatúre - prednáška Zvonka Taneskeho na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe 11. 11. 2019.

viac o projekte


Poézia u Fullu

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 10.11.2019

Nedeľa 10.11.2019 o 18:00 h Galéria Ľudovíta Fullu, Makovického 1, Ružomberok Bożena Boba-Dyga (Poľsko)

viac o projekte


Zostanem s tebou

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 10.11.2019

Biblioteka - beseda

viac o projekte


Komentované autorské čítanie členov KNS

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 09.11.2019

Prezentácia knihy Antona Baláža: Dva slovenské osudy /Špitzer - Mach/. V prítomnosti autora knihu uvedie Ivan Kamenec. Bibliotéka, 9. novembra 2019 o 11,30 v stánku LIC.

viac o projekte


Zabudnutý vesmír - reedícia

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 08.11.2019 - 10.11.2019

Autorský kolotoč - beseda počas Bibliotéky 2019, dňa 8.11.2019 o 16:00 hodine - autor Zabudnutého vesmíru (reedície) spolu s ďalšími autormi prezentoval svoju tvorbu a umelecký prístup + krst počas FantáziaFestu v sobotu o 18:00 hodine na Bibliotéke 2019 krátke rozprávanie o projekte oboch autorov: literárneho textu - Anton Stiffel a ilustrácií - Jakuba Šimjaka a podpore FPU

viac o projekte


Autorské čítania Medziriadky

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 08.11.2019

Druhý novembrový víkend určite nezabudnite navštíviť knižný veľtrh Bibliotéka. Predstavia sa na nej aj Medziriadky a to presne v piatok 8.11. o 14:00 na pódiu Literárneho informačného centra a Združenia vydavateľov a kníhkupcov SR. Hosťami našej októbrovej čítačky budú Ivona Pekárková a Alfréd Tóth.

viac o projekte


Zostanem s tebou

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 08.11.2019

Beseda s čitateľmi na Bibliotéke

viac o projekte


Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 08.11.2019 - 30.11.2019

Rezidencia Luba Lesná

viac o projekte


Komentované autorské čítanie členov KNS

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 07.11.2019

Nežne aj prísne o literatúre (a živote). Prednáška básnika, prekladateľa a vysokoškolského profesora Jána Zambora: Lekcie Macua Bašóa.

viac o projekte


Komentované autorské čítanie členov KNS

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 07.11.2019

Prezentácia publikácie - prekladu monografie Labyrinty Karola Horáka z pera slovenskej teatrologičky Dagmar Inštitorisovej. V spolupráci s Klubom nezávislých spisovateľov organizuje Spolok Slovákov v Poľsku. Prezentácia sa uskutoční za prítomnosti Karola Horáka.

viac o projekte


Prezentácia členov Klubu nezávislých spisovateľov a ich tvorby v zahraničí

Miesto a termín konania: Francúzsko / 05.11.2019

Konferencia v Paríži: Dagmar Inštitorisová predstaví svoju monografiu M. R. Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách.

viac o projekte


Komentované autorské čítanie členov KNS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 05.11.2019

Beseda s Antonom Balážom a Monikou Adamickou. Anton Baláž predstaví svoju novú knihu Dva slovenské osudy a Monika Adamická monografiu Slovenské židovstvo v tvorbe Antona Baláža.

viac o projekte


Stratený zajko na Islande

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.11.2019 - 31.12.2019

Ďalší príbeh obľúbeného Zajka pre malých aj veľkých čitateľov je tu. Tento raz sa odohráva na ďalekom Islande.

viac o projekte


Tajomstvá skryté v knihe - Zážitkové čítanie

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 28.10.2019

Realizácia vzdelávacích aktivít v oblasti literatúry a knižnej kultúry.

viac o projekte


Komentované autorské čítanie členov KNS

Miesto a termín konania: Modra, Slovenská republika / 28.10.2019

Prechádzky Labyrintom literatúry s Ľubomírou Mihálikovou a hosťom, Evou Maliti Fraňovou 28. októbra 2019 o 18.00 h v Musique Club Galerie, Modra

viac o projekte


Zázračné kľúče od hravého čítania - ako nestratiť detského čitateľa alebo ako sa nestratiť v detskej literatúre - 3. vzdelávací cyklus

Miesto a termín konania: Kremnica, Slovenská republika / 28.10.2019

Vzdelávacie workshopy sa realizujú vo všetkých regiónoch Slovenska

viac o projekte


Prezentácia členov Klubu nezávislých spisovateľov a ich tvorby v zahraničí

Miesto a termín konania: Srbsko / 25.10.2019

Prezentácia kníh Juraja Kuniaka: Amonit a Miroslava Demáka: Vranica Anica i crni princ Ivan na knižnom veľtrhu v Belehrade 25. 10. 2019 v stánku vydavateľstva Prometej v hale 1

viac o projekte


Komentované autorské čítanie členov KNS

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 24.10.2019

Dňa 24. 10. 2019 vo štvrtok bude čítať Tamara Archlebová členom KNS aj iným záujemcom čítať úryvky zo svojho románu s pracovným názvom Identifikácie, s podtitulom: A snažte sa byť potom pekné (odovzdanom ako štipendijnú prácu pre Litfond, zatiaľ neuverejnenom). KEDY: o 17.00 KDE: Kaviareň Next Apache (Bratislava, Panenská 28., za evanjel. kostolom). Podujatie Klubu nezávislých spisovateľov sa uskutoční s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

viac o projekte


Prezentácia členov Klubu nezávislých spisovateľov a ich tvorby v zahraničí

Miesto a termín konania: Chorvátsko / 24.10.2019 - 26.10.2019

Medzinárodný literárny festival v Koprivnici v dňoch 24. - 26. októbra. Slovenskú literárnu scénu reprezentuje Erik Ondrejička.

viac o projekte


Prezentácia členov Klubu nezávislých spisovateľov a ich tvorby v zahraničí

Miesto a termín konania: Srbsko / 24.10.2019

Literárny večierok členov Klubu nezávislých spisovateľov Juraja Kuniaka, Miroslava Demáka a Martina Prebudilu v Ľudovej knižnici Dositeja Obradoviča v Starej Pazove, Srbsko. Podujatie sa uskutoční 24. 10. 2019 o 18.00 h.

viac o projekte


Osmijankova literárna záhrada 2019 - celoslovenská čitateľská súťaž a putovná výstava

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 23.10.2019

Celoslovenská súťaž Osmijankova literárna záhrada ponúka 8 hravých súťažných otázok na hodnotné knižné tituly. Stratená škola českej autorky Daniely Krolupperovej patrila k najobľúbenejším knižkám v 15. ročníku súťaže.

viac o projekte


Poznanie ukryté v knihe

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 23.10.2019

Beseda s detským spisovateľom Branislavom Jobusom.

viac o projekte


Vranovské knihodni

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 23.10.2019

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou Vás pozýva na besedu so spisovateľkou Martinou Monošovou, ktorá sa uskutoční 23. októbra 2019 (streda) o 15.00 hod. Podujatie sa realizuje v rámci projektu Vranovské knihodni, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Komentované autorské čítanie členov KNS

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 22.10.2019

Komentované autorské čítanie autorov Klubu nezávislých spisovateľov 22. októbra 2019 od 15.00 v Kafe Scherz, Palisády 27, Bratislava Program: Eva Maliti Fraňová: Andrej Belyj, komentuje Jana Kuzmíková Ivan Čičmanec: Z večerných kontemplácií, komentuje Igor Hochel Podujatie je otvorené pre verejnosť.

viac o projekte


Čitateľský klub Violy

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 22.10.2019

Hlavným zámerom projektu Čitateľský klub Violy je podpora čitateľstva a kultivácia literárneho vkusu u rôznorodo generačne štrukturovaného publika prostredníctvom diskusných stretnutí nad vybranými dielami slovenskej a svetovej literatúry.

viac o projekte


Poznanie ukryté v knihe

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 21.10.2019

Beseda s maďarským spisovateľom Károlyom Fellingerom pre deti.

viac o projekte


Za poznatkami i zážitkami s novou knihou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 21.10.2019 - 28.11.2019

Propagácia kníh zakúpených fondom.

viac o projekte