Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

(ne)obyčajný život ženy

Krátky opis
Občianske združenie Society for Human studies vydáva knihu (ne)obyčajné príbehy žien. Verejná prezentácia publikácie sa uskutoční 10. 12. 2019 o 16:00 hod. v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Prezentácia publikácie (ne)obyčajné príbehy žien

Miesto konania / kraj
Ružomberok / Ružomberok

Termín konania
10.12.2019

Popis projektu

Občianske združenie Society for Human studies vydáva knihu (ne)obyčajné príbehy žien. Verejná prezentácia publikácie sa uskutoční 10. 12. 2019 o 16:00 hod. v priestoroch Univerzitnej knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku. Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

 

Kolektívna publikácia je tretím pokračovaním edície (ne)známe príbehy. Na jej vydaní sa autorsky podieľalo osem historikov pôsobiacich v Slovenskej akadémii vied (PhDr. Daniela Kodajová, PhD., Mgr. Peter Macho, PhD.), na univerzitách (doc. ThDr. Peter Borza, PhD., Mgr. Ján Golian, PhD., Mgr. Alica Kurhajcová, PhD.), v múzeách (Mgr. Tomáš Adamčík, PhD., Mgr. Rastislav Molda, PhD.), i v pedagogickom zbore (PaedDr. Stanislav Žiška). Pestrý autorský kolektív vytvoril dielo, ktoré nazerá na život žien v minulosti z viacerých perspektív.

 

Autori knihy čitateľom prinášajú osem zaujímavých príbehov žien žijúcich v 19. a 20. storočí. Ide o známe i menej známe hrdinky. V jednotlivých kapitolách však čitateľ bližšie spozná nielen osud vybraných žien, ich radosti i starosti, prínos pre spoločnosť, ale aj každodennosť doby, v ktorej žili.


Čitateľ sa dočíta o známej Aničke Jurkovičovej, manželke národovca Jozefa Miloslava Hurbana, a zistí, že nebola prvou slovenskou herečkou. Hurbanov blízky spolupracovník Michal Miloslav Hodža mal niekoľko dcér, osud jednej z nich, Boženy Kutlíkovej, zachytáva kniha. Obdobie národného obrodenia dopĺňa príbeh Johany Miloslavy Lehotskej, ktorá sa niekoľko ráz stretla s Ľudovítom Štúrom a patrila k protagonistom národného hnutia na Liptove. Ružomberská rodina Makovickovcov vychovala viacerých národovcov, medzi nimi aj Ruženu Annu Houdekovú. Ako manželka obchodníka výrazne podporovala národné hnutie na konci 19. storočia. Jej sestra Bohdana Škultétyová bola vydatá za známeho literáta Jozefa Škultétyho a aj sama literárne tvorila. O neľahkej praxi tohto povolania nás presviedčajú aj životné príbehy ďalších žien. Spisovateľka pre detí Sidónia Sakalová preto ako tridsiatnička emigrovala do USA, kde sa ďalej venovala literárnej tvorbe a umelecky sa angažovala. Do sporu s ľudáckym režimom sa pre svoju literárnu činnosť dostala Mária Rázusová-Martáková. Nehu ženy počas Slovenského národného povstania musela nechať bokom učiteľka, neskôr špiónka Mária Gulovichová, ktorá sa pripojila k americkým výsadkárom. Takýto pestrý je výber (ne)obyčajných príbehov žien.


Kniha, okrem množstva nových poznatkov spracovaných do podoby pútavého a zaujímavého textu, prináša desiatky dobových fotografií.


Odbornú kvalitu publikácie ocenili aj recenzenti knihy, doc. Ľuboš Kačírek, PhD. z Univerzity Komenského a Karol Hollý, PhD. zo Slovenskej akadémie vied.  


Vydanie knihy finančne podporil Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
Society for Human Studies

Celkový rozpočet:
3 950,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €