Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Prezentácia členov Klubu nezávislých spisovateľov a ich tvorby v zahraničí

Krátky opis
Prezentácia monografie prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej: Labyrinty Karola Horáka vo Varšave 28. novembra 2019 za účasti autorky.
Fotogaléria
Názov podujatia
Prezentácia monografie prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej: Labyrinty Karola Horáka

Miesto konania
Poľsko

Termín konania
28.11.2019

Popis projektu

Prezentácia monografie prof. PhDr. Dagmar Inštitorisovej: Labyrinty Karola Horáka vo Varšave 28. novembra 2019 za účasti autorky.

Názov prímateľa
Klub nezávislých spisovateľov

Celkový rozpočet:
6 845,00 €

Výška podpory:
6 500,00 €