Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.literatúra

Prezentácie členov Pars Artem v Letnej čitárni Červený rak

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 24.06.2020

Zichyho palác sa stane novým miestom, kde členovia Združenia internetových autorov Pars Artem predstavia svoju tvorbu a to dňa 24.6.2020.

viac o projekte


Juraj Alner: Stopy v piesku

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 18.06.2020

Prezentácia novej knihy básní JURAJA ALNERA, člena Slovenského centra PEN. Prezentácia sa konala v priestoroch Židovskej náboženskej obci, Panenská 4, Bratislava. Okrem autora vystúpil rabín Baruch Meyers a predseda SC PEN a redaktor publikácie Milan Richter. Moderovala Ivica Ruttkayová. Básne J. Alnera interpretovala jeho dcéra Jana Alnerová–Zvaríková. Na violončele hral Juraj Alexander.

viac o projekte


Krajina kníh

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 18.06.2020

Cieľom projektu Krajina kníh je v prvom rade podnietiť záujem detí a mládeže o literatúru a čítanie, zlepšovať úroveň ich čitateľskej gramotnosti, ktorá je základom ďalšieho vzdelávania a porozumenia písanému slovu. Vzťah k literatúre takisto pomáha formovať osobnosť detí, pomáha im lepšie porozumieť iným ľuďom i samým sebe. Pravidelne preto organizujeme besedy s autormi kníh z rôznych oblastí, tvorcami beletrie i náučnej literatúry, čím chceme osloviť deti s rôznymi záujmami a zameraním.

viac o projekte


Zázračné kľúče od hravého čítania II - Ako nestratiť detského čitateľa a ako sa nestratiť v detskej literatúre

Miesto a termín konania: Topoľčany, Slovenská republika / 15.06.2020 - 18.12.2020

Vzdelávací projekt je určený žiakom na 1. stupni ZŠ a pedagógom, knihovníkom a rodičom

viac o projekte


Osmijankova literárna záhrada

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 15.06.2020 - 15.06.2021

Osmijankova literárna záhrada rozkvitla do krásy! V týchto dňoch vyhodnotila odborná porota súťažné práce 17. ročníka celoslovenskej čitateľskej súťaže Osmijankova literárna záhrada. Hlavným sloganom tohto ročníka bolo: Osmijanko hľadá čítajúce školy a čítajúce rodiny!

viac o projekte


Bublina detský časopis

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 15.06.2020 - 31.12.2020

Júnové, trináste číslo časopisu Bublina je na tému Záhady.

viac o projekte


Labyrinty literatúry

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 11.06.2020

Podujatie projektu Labyrinty literatúry v Levoči - poetický večer autorov Klubu nezávislých spisovateľov v Átriu Knižnice Jána Henkela v Levoči 11. júna 2020 o 17.00 h. Účinkujú: Mila Haugová, Judita Kaššovicová, Marián Milčák, Dana Podracká, Erik Ondrejička

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XI. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 08.06.2020 - 29.06.2020

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


Preklad prozaického diela Uršule Kovalyk Žena zo sekáča do nemeckého jazyka

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.06.2020 - 30.06.2021

Prekladateľka vytvorila na webe podstránku k projektu: https://www.martistrak.sk/einfuhrung-in-die-deutsche-ausgabe-des-prosawerks-von-ursula-kovalyk-die-frau-aus-dem-secondhandladen/

viac o projekte


Preč z tejto pece

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 24.05.2020

Dňa 24. 5. 2020 bol žiadateľ Vladislav Gális hosťom relácie K2 Rádia Slovensko a rozprával o živote a diele spisovateľa Thomasa Bella s dôrazom na podporený preklad knihy Preč z tejto pece (projekt č. 19-155-03016). Vo vysielaní zaznela aj informácia o poskytnutí finančných prostriedkov zo strany Fondu na podporu umenia.

viac o projekte


4-3-2-1... / Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 14.05.2020 - 09.06.2020

Cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi / 14. ročník Moderátor: Dado Nagy

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XI. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 11.05.2020 - 28.05.2020

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


Časopis FRAKTÁL; literatúra horizontálne a vertikálne

Miesto a termín konania: Závod, Slovenská republika / 01.04.2020 - 30.06.2020

Napriek korona-kríze aj druhé číslo 3. ročníka (2020) časopisu FRAKTÁL vychádza včas - a je májové.

viac o projekte


Labyrinty literatúry

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 25.03.2020

V Labyrintoch literatúry, projekte Klubu nezávislých spisovateľov predstavia svoju novú tvorbu básnik Dalimír Stano a spisovateľka Denisa Fulmeková. Odborné reflexie k dielam uvedú Dana Podracká a Tibor Žilka.

viac o projekte


Povesti spod Vitoroga

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 23.03.2020 - 02.03.2021

Vytvorili sme vlastnú facebooková stránku Povesti spod Vitoroga/Priče ispod Vitoroga

viac o projekte


Osmijankova literárna záhrada 2020 - čítajúce školy a čítajúce rodiny

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 15.03.2020 - 31.03.2020

Celoslovenská čitateľská súťaž vyhlásená pre školský rok 2019/2020 mala podtitul Osmijanko hľadá čítajúce školy a čítajúce rodiny. Preto sme sa rozhodli podporiť a motivovať rodičov, ktorí sú s deťmi doma k aktivitám cez sociálne siete

viac o projekte


Bublina detský časopis

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 15.03.2020 - 31.12.2020

Nová Bublina číslo 12 je tentokrát venovaná téme jedlo.

viac o projekte


Labyrinty literatúry

Miesto a termín konania: Skalica, Slovenská republika / 11.03.2020

Labyrinty literatúry v Skalici dňa 11. 3. 2020 o 15.30 v Mestskej knižnici Skalica. Účinkujú: Miroslav Brück, Denisa Fulmeková, Igor Hochel, Jozef Špaček

viac o projekte


Osmijankova literárna záhrada 2020 - čítajúce školy a čítajúce rodiny

Miesto a termín konania: Topoľčany, Slovenská republika / 06.03.2020 - 30.06.2020

Literárne lekcie v školách a knižniciach vo všetkých regiónoch Slovenska.

viac o projekte


Čítajme

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 06.03.2020

podpora čítania, beseda

viac o projekte


Osmijankova literárna záhrada 2020 - čítajúce školy a čítajúce rodiny

Miesto a termín konania: Topoľčany, Slovenská republika / 05.03.2020 - 17.04.2020

Druhým mestom, v ktorom tento rok rozkvitne Osmijankova literárna záhrada je mesto Topoľčany.

viac o projekte


1+1

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 05.03.2020

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, spustí počas Týždňa slovenských knižníc už 5. ročník obľúbeného cyklu besied s autormi a ich hosťami s názvom 1+1. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Čítajme

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 05.03.2020

podpora čítania

viac o projekte


Vranovské knihodni

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 03.03.2020 - 03.02.2020

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj Vás pozývajú na besedu so spisovateľkou Jarmilou Slovákovou, ktorá sa uskutoční utorok 3. marca 2020 o 16.00 h v knižnici. Môžete sa tešiť na predstavenie série kníh Neverná, Slobodná a S pokojom v duši a ďalšie zaujímavé knihy. Tešíme sa na všetkých.

viac o projekte


John Milton Stratený raj

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 03.03.2020

Vo vydavateľstve Modrý Peter vychádza historicky prvé slovenské vydanie Andričíkovho prekladu biblického eposu Stratený raj, ktorý spoluvytvára kánon svetovej literatúry. Je písaný blankversom – päťstopovým nerýmovaným jambickým veršom, ktorý je zachovaný aj v slovenskom znení. Viac ako šesťstostranová kniha v tvrdej väzbe s prebalom vychádza s pôvodnými ilustráciami Williama Blakea a v minimalistickej knižnej úprave Jakuba Milčáka.

viac o projekte


Čítajme

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 03.03.2020

Podpora čítania, workshop

viac o projekte


Čítajme

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 02.03.2020

Beseda s novinárom a autorom kníh Sviňa a Mäso Arpádom Soltész v v príjemnom prostredí café a wine bar Radnica 2/3/2020 o 19.00 hod. Moderuje Verona Šikulová.

viac o projekte


John Milton Stratený raj

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 02.03.2020

Vo vydavateľstve Modrý Peter vychádza historicky prvé slovenské vydanie Andričíkovho prekladu biblického eposu Stratený raj, ktorý spoluvytvára kánon svetovej literatúry. Je písaný blankversom – päťstopovým nerýmovaným jambickým veršom, ktorý je zachovaný aj v slovenskom znení. Viac ako šesťstostranová kniha v tvrdej väzbe s prebalom vychádza s pôvodnými ilustráciami Williama Blakea a v minimalistickej knižnej úprave Jakuba Milčáka.

viac o projekte


Knihy pre deti z detských domovov a sociálne slabších skupín

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 02.03.2020 - 04.02.2020

Plagát ku prvému výjazdu

viac o projekte


Slovensko - 30 rokov slobody!? (Karikatúry o porevolučnom Slovensku, 1989-2019)

Miesto a termín konania: Partizánske, Slovenská republika / 01.03.2020

Blog o vydanej knihe na našom webe: https://www.espero.sk/l/kresleny-humor-na-564-stranach-taka-je-nasa-nova-kniha/

viac o projekte


ZAMAGURSKÝ MANIFEST ŠTASTNÉHO BLÁZNA

Miesto a termín konania: Spišská Stará Ves, Slovenská republika / 01.03.2020 - 31.12.2021

Beletrizovaná reflexia o 10 rokoch regionálneho kultúrneho aktivizmu v jednom z najchudobnejších regiónov Slovenska. Od ochotníckeho divadla, až po profesionálnu organizáciu s kultúrnym centrom, regionálnym mesačníkom a celoslovensky úspešným nezávislým divadlom. Čo všetko sa muselo stať, aby bolo možné živiť sa v Zamagurí umením?

viac o projekte


Labyrinty literatúry

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 26.02.2020

Labyrinty literatúry - komentované autorské čítanie členov Klubu nezávislých spisovateľov venované novej tvorbe Zdenky Valentovej-Belićovej. Komentujú Miroslav Demák a Michal Babiak. Podujatie sa uskutoční 26. februára 2020 od 15.00 h v Kafe Scherz, Palisády 27, Bratislava.

viac o projekte


Autorské čítania Medziriadky

Miesto a termín konania: Česká republika / 25.02.2020

Medziriadky sú platforma, ktorá už jedenásť rokov podporuje mladú slovenskú literatúru. Na autorských čítaniach sa aj v roku 2020 predstavuje vždy jeden úspešný Medziriadkar alebo Medziriadkarka spolu s etablovaným autorom alebo autorkou. „Medziriadky sú medzi literárnymi súťažami svetlou výnimkou. Namiesto diplomov rozdávajú kontakty či nové podnety a impulzy do ďalšej tvorby,“ uviedla Kristína Janáčková

viac o projekte


Labyrinty literatúry

Miesto a termín konania: Modra, Slovenská republika / 24.02.2020

Podujatie projektu Labyrinty literatúry 24.2.2020 o 18.00 h v Musique club galerie, Štúrova 61, Modra V Prechádzkach Labyrintom literatúry bude hosťom poetka a spisovateľka Dana Podracká. Podujatie moderuje a tvorbu D. Podrackej komentuje Ľubomíra Miháliková.

viac o projekte


Mesto Belá do roku 1892. Príspevok k historickému bádaniu na Spiši a v Uhorsku.

Miesto a termín konania: Spišská Belá, Slovenská republika / 07.02.2020

Zostavovatelia knihy, prekladateľka Martina Remiašová a Milan Vdovjak v spolupráci s o. z. Belianky, Mestom Spišská Belá a Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Spišská Belá pripravili slávnostú prezetáciu slovenského prekladu monografie Samuela Webera "História mesta Spišská Belá" pre verejnosť i pozvaných hostí. Slávnosť sa uskutoční dňa 7. februára 2020 o 17:00 v evanjelickom kostole v Spišskej Belej. Na účastníkov čaká zaujímavý kultúrny program, autogramiáda i predaj knihy za symbolickú cenu.

viac o projekte


Jana Bodnárová Terče

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 31.01.2020

Uvedenie básnickej zbierky Jany Bodnárovej Terče (Modrý Peter, 2019) spojené s autorským čítaním z knihy a besedou s autorkou. Knižnica Jána Henkela v Levoči, 31. januára 2019 o 17.00 hodine. Uvádza editor Peter Milčák.

viac o projekte


PREDSTAVUJEME SLOVENSKÝCH AUTOROV

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 30.01.2020

Úvodná beseda nielen na literárnu tému a autogramiáda autora z celoročného cyklu PREDSTAVUJEME SLOVENSKÝCH AUTOROV.

viac o projekte


Labyrinty literatúry

Miesto a termín konania: Modra, Slovenská republika / 27.01.2020

Labyrinty literatúry - Prechádzky labyrintom literatúry 27. 1. 2020 o 18:00 h v Musique club galerie, Štúrova 61, Modra. Autorský medailón írskeho básnika a prekladateľa Johna Minahana, člena Klubu nezávislých spisovateľov, prekladateľa Hviezdoslavových Krvavých sonetov do angličtiny. Autorské čítanie komentuje a večerom sprevádza Ľubomíra Miháliková.

viac o projekte


Labyrinty literatúry

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 22.01.2020

Labyrinty literatúry - komentované čítanie členov Klubu nezávislých spisovateľov v Kafe Scherz, Palisády 27, Bratislava od 15.00 hod. Účinkujú: Ján Kudlička, Mila Haugová, Erik Ondrejička, Jana Juhásová a ďalší...

viac o projekte


Dobrodružstvá M. R. Štefánika - anglický preklad komiksu

Miesto a termín konania: Partizánske, Slovenská republika / 20.01.2020 - 17.08.2020

Plagát na propagáciu komixu, určený najmä pre školy (použitý a zdieľaný aj cez viaceré Facebook-stránky)

viac o projekte