Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Semináre redakcie literárneho prekladu pre prekladateľov a redaktorov

Krátky opis
DoSlov pozýva na seminár redakcie literárneho prekladu pod vedením Kataríny Strelkovej a Alexandry Strelkovej.
Fotogaléria
Názov podujatia
Prístupy k redakčnej práci v premenách času

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
12.09.2020

Popis projektu

Prekladateľská a redakčná práca sa podobne ako všetko okolo nás vyvíja i mení. Katarína Strelková a Alexandra Strelková sú matka a dcéra, tím, obe prekladajú aj redigujú, pracujú spolu, navzájom sa učia a ovplyvňujú. V mnohom sa zhodnú, no aj polemizujú. Jednu formovali „staré zlaté časy“ Obzoru a Tatranu, druhá zas do profesie „vhupla“ v dnešných moderných časoch.

Katarína Strelková: Rada by som sa podelila o skúsenosti zo začiatkov prekladateľskej činnosti, a ako na ňu vplývali skúsení redaktori, porovnala niektoré preklady, ktoré vychádzali opakovane (jazyk sa vyvíja, rastú nároky na prekladový text  - od „doslovizmu“ k umeleckému prekladu, mení sa prístup k cieľovému textu prekladu). Konkrétne uvediem zmeny v prístupe k prekladu diela J. Lermontova Hrdina našich čias, i príklady z ďalších textov.  Pozrieme sa na otázky spolupráce prekladateľa a redaktora, zároveň aj na vybrané jazykové problémy, s ktorými sme sa pasovali kedysi a dodnes pretrvávajú, a to cez prizmu ruštiny – predovšetkým teda na časté chyby, ktoré vyplývajú z podobnosti našich – slovanských – jazykov.


Alexandra Strelková: Vieme, že výsledné dielo – pôvodný text či preklad –  je výsledkom mnohých kompromisov. Dnes prekladateľ aj redaktor pracujú inak ako, povedzme, pred 30 či 40 rokmi. Nesedíme toľko v knižniciach ani s redaktorom pri kávičke či na vínku, skôr „surfujeme“, konzultujeme na sociálnych sieťach a cez „sledovanie zmien“. Vyberám praktické príklady toho, ako sa pri preklade i redakcii usilujem dopracovať ku kompromisom ja – aké robím či nachádzam chyby, ako preceňujem či podceňujem zdroje, aká dôležitá je kvalitná rešerš a ako nikdy nie je na nič dosť času.

Podujatie je súčasťou série ôsmich vzdelávacích podujatí (Red)akčné soboty. Viac informácií na stránka: https://www.doslov.sk/redakcne-soboty/" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">https://www.doslov.sk/redakcne-soboty/" class="MsoNormal">Facebook: https://www.doslov.sk/redakcne-soboty/" class="MsoNormal">

Vstupné:
členovia a členky OZ DoSlov: študentské 5 eur / bežné 10 eur,
ostatní: študentské 10 eur / bežné 15 eur
Seminár má obmedzenú kapacitu 20 účastníkov, preto sa naň treba prihlásiť vopred na adrese halova@doslov.sk.

Názov prímateľa
o.z.DoSlov

Celkový rozpočet:
8 000,00 €

Výška podpory:
6 800,00 €