Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Dva v jednom

Krátky opis
Projekt Dva v jednom má za cieľ prostredníctvom 3 detských ilustrovaných kníh z vlastnej edície pripraviť 10 stretnutí dram. čítania.Stretnutia sú určené najmladšej vekovej kategórii /najmä deťom predškolského veku 3-6 rokov/ a deťom základných škôl. Preto sme zvolili a vytvorili tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami a praxou, ktorí budú stretnutia a dramatizované čítanie odborne a tvorivo realizovať:1. PhDr. Nataša Grajciarová 2. Mgr. Zuzana Bartošíková 3. Doc. Eva Dušenková, PhD.
Fotogaléria
Názov podujatia
Dva v jednom

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
01.08.2020 - 31.10.2020

Popis projektu

Projekt Dva v jednom má za cieľ prostredníctvom 3 detských ilustrovaných kníh z vlastnej edície pripraviť 10 stretnutí

dramatizovaného čítania. Stretnutia sú určené najmladšej vekovej kategórii /najmä deťom predškolského veku 3-6 rokov/ a

deťom základných škôl. Preto sme zvolili a vytvorili tím odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami a praxou, ktorí budú

stretnutia a dramatizované čítanie odborne a tvorivo realizovať:

1. PhDr. Nataša Grajciarová - detský psychológ s dlhoročnou praxou v Pedagogicko-psychologickej poradni v Prešove

2. Mgr. Zuzana Bartošíková - amatérsky bábkoherec, vyštudovaný učiteľ slovenského jazyka a estetiky

3. Doc. Eva Dušenková, PhD. - odborný garant sprievodných výtvarných workshopov

Výstupom projektu bude realizácia 10 dramatizovaných čítaní 3 knižných titulov: 1. Slony kapitána Migranta, problematika

detských utečencov 2. To aby som Ťa mohla lepšie zožrať!, prekonávanie strachu, téma rodiny, hra s rodičmi 3.Červená nitka

Deda Mráza, inakosť a búranie stereotypov, objavovanie exotických krajín. Vzniknú 3 scenáre dramatizovaného čítania pre

deti a 3 pracovné listy. Spolu s deťmi vytvoríme na sprievodných výtvarných dielňach bábky - postavičky z rozprávok a

príbehov. Podporíme ich fantáziu a kritické myslenie.

Prečo predkladáme projekt? Lebo občianskemu združeniu nie sú ľahostajné aktuálne spoločensko-kultúrne témy a krehká

detská duša, ktorej sa týkajú. Projekt má popularizačný, tvorivý a výchovný charakter.

Názov prímateľa
Dva v jednom

Celkový rozpočet:
2 632,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €