Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.literatúra

Semináre redakcie literárneho prekladu pre prekladateľov a redaktorov

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 12.06.2021

DoSlov pozýva na online Redakčnú sobotu pod vedením Nataše Holinovej, zameranú na prekladateľsko-redaktorskú spoluprácu.

viac o projekte


1+1

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 10.06.2021

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) vás pozýva na besedu z cyklu 1+1 s hosťami spisovateľkou Janou Beňovou a prekladateľom, arabistom a diplomatom Marekom Brieškom. Podujatie budete môcť sledovať online na facebookovej stránke knižnice vo štvrtok 10. júna 2021 o 17:00 alebo sa ho môžete zúčastniť osobne v centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej ul. 5. Večerom bude hudobne sprevádzať Monika Haško Jeňová.

viac o projekte


PREDSTAVUJEME SLOVENSKÝCH AUTOROV

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 10.06.2021

BESEDA SO SPISOVATEĽOM MILOŠOM JESENSKÝM

viac o projekte


Krajina kníh

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 10.06.2021

Naša knižnica je miestom živých stretnutí mladých čitateľov s tvorcami kníh. Cieľom projektu je v prvom rade podnietiť záujem detí a mládeže o literatúru a čítanie, zlepšovať úroveň ich čitateľskej gramotnosti, ktorá je základom ďalšieho vzdelávania a porozumenia písanému slovu. Pravidelne preto organizujeme besedy s autormi kníh z rôznych oblastí, tvorcami beletrie i náučnej literatúry.

viac o projekte


Krajina kníh

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 08.06.2021

Naša knižnica je miestom živých stretnutí mladých čitateľov s tvorcami kníh. Cieľom projektu je v prvom rade podnietiť záujem detí a mládeže o literatúru a čítanie, zlepšovať úroveň ich čitateľskej gramotnosti, ktorá je základom ďalšieho vzdelávania a porozumenia písanému slovu. Pravidelne preto organizujeme besedy s autormi kníh z rôznych oblastí, tvorcami beletrie i náučnej literatúry.

viac o projekte


Krajina kníh

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 03.06.2021

Naša knižnica je miestom živých stretnutí mladých čitateľov s tvorcami kníh. Cieľom projektu je v prvom rade podnietiť záujem detí a mládeže o literatúru a čítanie, zlepšovať úroveň ich čitateľskej gramotnosti, ktorá je základom ďalšieho vzdelávania a porozumenia písanému slovu. Pravidelne preto organizujeme besedy s autormi kníh z rôznych oblastí, tvorcami beletrie i náučnej literatúry.

viac o projekte


Labyrinty literatúry

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 02.06.2021

Podujatie projektu Klubu nezávislých spisovateľov Labyrinty literatúry sa uskutoční 2. júna 2021 v Pálffyho paláci, Zámocká 47, Bratislava o 15.00 hod. V rámci podujatia predstaví dielo Samo Bohdaň Hroboň - Prosbopej slovenského chorľavca žobráka v interpretácii Jána Zambora Dana Podracká a Ján Zambor a básnickú zbierku Erika Ondrejičku Volanie predstaví Ján Gavura a autor. Hudobný sprievod Stanislav Palúch - husle.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VIII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 01.06.2021 - 30.06.2021

Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Zámerom VIII. ročníka je vzbudenie a rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a prezentovanie a propagovanie literatúry pre deti, a to najmä rozmanitými a inovatívnymi formami (dramatická, literárna, výtvarná, animovaná...). Cieľom je motivovať deti k čítaniu nielen pravidelnou návštevou knižnice, ale najmä zážitkami a podnetmi získaných osobným spoznávaním a stretnutím s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 01.06.2021 - 09.06.2021

Zámerom projektu Zaži knihu je prispieť k podpore čítania a literárneho vzdelávania v oblasti literatúry. Za cieľ si dáva najmä prezentovať a propagovať českú a slovenskú literatúru pre deti i dospelých inovatívnymi formami prostredníctvom rôznych druhov umenia. Mladú generáciu oboznámime s obsahom spoločného kultúrneho dedičstva. Pripomenieme si 100. výročie úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava a odprezentujeme význam knižného dizajnu, čím sa zapojíme aj do osláv Roka slovenského dizajnu 2021.

viac o projekte


Alma Karlin: Osamelá cesta okolo sveta

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.06.2021 - 30.11.2022

Prekladateľka vytvorila na webe podstránku k projektu: https://www.martistrak.sk/alma-karlin-osamela-cesta-okolo-sveta/

viac o projekte


Semináre redakcie literárneho prekladu pre prekladateľov a redaktorov

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 29.05.2021

DoSlov pozýva na prekladateľsko-redaktorský online seminár pod vedením profesora Mariána Andričíka na tému prekladu a redakcie umeleckého štýlu a autorského idiolektu. https://www.doslov.sk/redakcne-soboty/

viac o projekte


Záhorské túry do literatúry

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 27.05.2021

Ďalšie literárne stretnutie v rámci cyklu Záhorské túry do literatúry privedie do Záhorskej knižnice úspešnú prozaičku a poetku Denisu Fulmekovú.

viac o projekte


1+1

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 27.05.2021

Hostkami najbližšej besedy z cyklu 1+1 budú spisovateľky Alena Sabuchová, autorka víťaznej knihy Ceny Anasoft litera 2020 Šeptuchy a Jana Bodnárová, oceňovaná prozaička, poetka a autorka kníh pre deti. Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) vás pozýva sledovať online podujatie na svojej facebookovej stránke vo štvrtok 27. mája 2021 o 17:00. Literárny večer bude obohatený aj o hudobné vstupy skupiny Soren.

viac o projekte


Na stope detektívky

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 27.05.2021

Kombinovaný program, ktorého cieľom je predstaviť DETEKTÍVKU ako literárny žáner. Jeho súčasťou sú besedy s autormi detektívok a interaktívna hra pre deti.

viac o projekte


Labyrinty literatúry

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 19.05.2021

Podujatie projektu Klubu nezávislých spisovateľov Labyrinty literatúry v spolupráci s knižnicou Jána Henkela v Levoči. Podujatie sa uskutoční v Galérii mesta Levoča dňa 19. mája 2021 o 18.00 hod. Na poetickom večere autorov Klubu nezávislých spisovateľov predstavia svoju poéziu Ján Gavura, Erik Markovič, Marián Milčák, Tomáš Straka.

viac o projekte


1+1

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 14.05.2021

Pozvanie na besedu z cyklu 1+1 prijali obľúbení slovenskí spisovatelia František Kozmon a Lucia Sasková. Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) bude podujatie vysielať online v piatok 14. mája 2021 o 17:00 na svojej facebookovej stránke. Okrem zaujímavého rozprávania s autormi literárny večer spestrí aj hudobná skupina Soren.

viac o projekte


Vajanského Martin 2021 - krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 14.05.2021

Koncepcia projektu Vajanského Martin 2021 : súťaž + VZDELÁVANIE = 2 workshopy pred region. a krajským kolom. Workshopy sú určené pedagógom a rodičom študentov, detí. Zámer : motivovať učiteľov k inovatívnym postupom v práci s textom, ukázať možnosti práce s hlasom, prejavom za pomoci cvičení. Vzájomná inšpirácia, teoretická a praktická výmena skúseností s ukážkami z praxe = vzájomné obohatenie a pozit. vplyv na ďalšiu prácu. Vzájomná konfrontácia pedagógov rôznych škôl a vekových kategórii.

viac o projekte


Osmijankova literárna záhrada 2020 - čítajúce školy a čítajúce rodiny

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 12.05.2021 - 30.06.2021

Putovná výstava je otvorenou čitárňou, v ktorej sa realizuje "záhradnícka práca" prostredníctvom knižných príbehov. Je určená nielen žiakom na 1. stupni ZŠ, ale aj všetkým vekovým kategóriám čitateľov. V knižnici A.H. Škultétyho v Tisovci bude otvorená do 30. júna 2021.

viac o projekte


Autorský večer s…

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 06.05.2021

Zámerom projektu je prezentácia tvorby slovenských a regionálnych autorov pre širokú verejnosť, budovanie záujmu o literatúru a motivácia čitateľov k čítaniu súčasnej slovenskej literatúry. Realizáciou podujatí chceme takisto motivovať návštevníkov podujatí k pravidelným návštevám knižnice. Knižnica si kladie za cieľ stať sa miestom živých stretnutí čitateľov s autormi, spájať čitateľov s podobnými záujmami a poskytnúť priestor na hlbšie vnímanie a pochopenie literárnej tvorby.

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XI. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 28.04.2021

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


Semináre redakcie literárneho prekladu pre prekladateľov a redaktorov

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 24.04.2021

DoSlov pozýva na prekladateľsko-redaktorský online seminár pod vedením Evy Melichárkovej, venovaný práci so slovníkmi a najčastejším prekladateľským problémom na lexikálno-sémantickej rovine

viac o projekte


Pod lupou

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 12.04.2021 - 31.05.2021

Thalia Teatro organizuje pre zvolenské školy tvorivé literárne workshopy. Workshopy napĺňajú vzdelávací a motivačný cieľ pri vzdelávaní literatúry. Rozvíjajú autorské schopnosti malých bádateľov. Cieľom organizátorov je priviesť deti k slovenskej literatúre a priblížiť im interaktívnou formou život významných dejateľov literatúry.

viac o projekte


Osmijankova literárna záhrada - 18. ročník celoslovenského čitateľského projektu

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 06.04.2021 - 30.06.2021

Literárne lekcie na podporu riešenia súťažných otázok.

viac o projekte


Časopis FRAKTÁL (2021)

Miesto a termín konania: Závod, Slovenská republika / 01.04.2021 - 30.06.2021

Vyšlo 2. číslo časopisu FRAKTÁL

viac o projekte


Semináre redakcie literárneho prekladu pre prekladateľov a redaktorov

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 27.03.2021

DoSlov pozýva na prekladateľsko-redaktorský seminár pod vedením Mgr. Lujzy Urbancovej, PhD. venovaný téme interpunkcie v literárnom texte.

viac o projekte


Překlad prózy Šeptuchy

Miesto a termín konania: Česká republika / 02.03.2021

Online beseda s Alenou Sabuchovou, autorkou prózy Šeptuchy organizovaná překladatelem Lubomírem Machalou pro studenty Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci i další zájemce.

viac o projekte


Semináre redakcie literárneho prekladu pre prekladateľov a redaktorov

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 27.02.2021

DoSlov pozýva na online Redakčnú sobotu pod vedením Mgr. Lujzy Urbancovej, PhD., zameranú na sociologické aspekty prekladu, konkrétne na rodový aspekt v preklade.

viac o projekte


Zázračné kľúče od hravého čítania II - Ako nestratiť detského čitateľa a ako sa nestratiť v detskej literatúre

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 24.02.2021

S profesionálmi z oblasti detskej literatúry budeme hľadať odpovede na otázky Ako nestratiť detského čitateľa a ako sa nestratiť v detskej literatúre s prihliadnutím na aktuálnu situáciu súvisiacu so životom detí vdigitálnom prostredí aj v rámci dištančného vzdelávania.

viac o projekte


Vydanie knihy "Záhada knižnice na konci ulice"

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 15.02.2021 - 31.12.2021

Vydanie knihy "Záhada knižnice na konci ulice"

viac o projekte


Sociálne siete

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 14.02.2021 - 31.12.2021

Propagácia knihy "Záhada knižnice na konci ulice" na sociálnych sieťach a pozvánka na krst

viac o projekte


Literárne večery v Artfore

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 04.02.2021

Online večer s legendou slovenskej undergroundovej a experimentálnej hudby Samčom Bratom Dážďoviek. Bude sa niesť v znamení jeho duchovných detí, autorov knihy UMELÁ NEINTELIGENCIA, teda robotov s menami: Igor, Andrej Dadanko, Geograf, Sv. Theodor vs Google Translate a Mike Spirit & Kandidáti. Títo autori dokopy vytvorili jedinečný počin a to jednu z prvých kníh, ktorú v česko-slovenskom prostredí napísala umelá (ne)inteligencia: Svet sa nám nestal.

viac o projekte


Milo Urban – advokáti a súdy v živote a diele

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 25.01.2021 - 31.01.2021

Publikácia autora JUDr. Petra Kerecmana, PhD. predstavuje čitateľskej verejnosti právne motívy v diele prozaika Mila Urbana, ale aj súdne konania súvisiace s jeho osobou. Aj napriek tomu, že Milo Urban sám právnikom nebol, téma spravodlivosti a pravdy prestupuje celým jeho dielom. Autor sa nevyhýba ani pôsobeniu Mila Urbana v rokoch 1939-1945 a jeho odsúdeniu v roku 1947. Taktiež reflektuje jeho tvorbu v povojnovom období.

viac o projekte


KYTICE VERŠOV, komorné poetické večery

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 01.01.2021 - 31.12.2021

Dva komorné literárno-hudobné večery: 1. POÉZIA NAŠA MILÁ... - poeticko-hudobný večer venovaný Svetovému dňu poézie vyhlásenému UNESCOm a 140. výročiu úmrtia J. Botta 2. OČARENÍ SLOVOM - komponovaný program, v ktorom sa predstavia úspešní recitátori z prehliadok umeleckého slova z Banskej Bystrice a okolia. Súčasťou programu bude hosť - významná literárna osobnosť, a tiež hudobný hosť.

viac o projekte


Časopis FRAKTÁL (2021)

Miesto a termín konania: Závod, Slovenská republika / 01.01.2021 - 31.12.2021

FRAKTÁL; literatúra horizontálne a vertikálne

viac o projekte


Časopis FRAKTÁL (2021)

Miesto a termín konania: Závod, Slovenská republika / 01.01.2021 - 31.03.2021

FRAKTÁL; literatúra horizontálne a vertikálne /// IV. ročník - 2021 - prvý štvrťrok - prvé číslo (1)

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XI. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 09.12.2020 - 31.01.2021

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XI. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 09.12.2020

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XI. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 09.12.2020

Slávnostné vyhodnotenie súťaže spojené s vernisážou výstavy a kultúrnym programom.

viac o projekte


Časopis FRAKTÁL; literatúra horizontálne a vertikálne

Miesto a termín konania: Závod, Slovenská republika / 01.12.2020 - 28.02.2021

FRAKTÁL 2018 - 2020 /// predplatné 2021 /// KAMPAŇ pre inteligentných!

viac o projekte


ANASOFT LITERA - ONLINE

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 26.11.2020

LAUREÁT CENY ZA ROK 2019

viac o projekte