Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.literatúra

1+1

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 18.11.2021

Témou novembrovej diskusie z cyklu besied 1+1, ktoré organizuje Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, bude fašizmus a súčasné podoby extrémizmu. Pozvanie prijali historik, autor úspešnej knihy Fašizmus Jakub Drábik a politológ, popredný expert na krajnú pravicu Tomáš Nociar. Podujatie sa bude konať vo štvrtok 18. novembra 2021 o 17:00 v centrálnej požičovni knižnice na Hviezdoslavovej ul. 5.

viac o projekte


Tvorba rukopisu básní Cez kľúčové ucho

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 18.11.2021

V Cikerrovej sieni Banskobystrickej radnice sa dňa 18. novembra 2021 konalo tradičné literárne podujatie Ars Poetica Neosoliensis. Medzi deviatimi účinkujúcimi umelcami bola aj Katarína Mosnáková Bagľašová, ktorá predstavila svoju najnovšiu poéziu podporenú formou štipendia z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia Cez kľúčové ucho. Program pripravil a moderoval spisovateľ Miroslav Kapusta.

viac o projekte


Poviedky pre deti Pimpa a Timpa

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 18.11.2021

Dňa 18. novembra sa v Banskej Bystrici konalo literárne podujatie Ars Poetica Neosoliensis. Medzi deviatimi účinkujúcicmi bola aj Katarína Mosnáková Bagľašová, ktorá prítomným predstavila projekt Poviedky pre deti Pimpa a Timpa, ktorý bol podporený formou štipendia z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

viac o projekte


Zázračné kľúče od hravého čítania - Ako nestratiť detského čitateľa a ako sa nestratiť v detskej literatúre

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 12.11.2021

Celoslovenský seminár pre pedagógov, knihovníkov a rodičov na podporu čitateľskej gramotnosti detí mladšieho školského veku

viac o projekte


Vydanie troch diel pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 01.11.2021 - 27.09.2022

V novom historickom románe s prvkami trileru invenčne prepája realitu s fikciou, súčasnosť s dávnou históriou. Príbeh je rámcovaný autorovým pátraním po súvislostiach záhadných úmrtí spôsobených meňavkou naegleria floweri, ktoré sa vyskytli aj v Československu 60. rokov.

viac o projekte


Literárne večery v Artfore 2021

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 28.10.2021

Diskusia a autogramiádu Erika Jakuba Grocha vo štvrtok 28.10. od 18:00 pri príležitosti prezentácie jeho novej zbierky básní viety v košickom Artfore na Hlavnej ulici. Večer moderuje Ján Gavura.

viac o projekte


Autorský večer s…

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 27.10.2021

Zámerom projektu je prezentácia tvorby slovenských a regionálnych autorov pre širokú verejnosť, budovanie záujmu o literatúru a motivácia čitateľov k čítaniu súčasnej slovenskej literatúry. Realizáciou podujatí chceme takisto motivovať návštevníkov podujatí k pravidelným návštevám knižnice. Knižnica si kladie za cieľ stať sa miestom živých stretnutí čitateľov s autormi, spájať čitateľov s podobnými záujmami a poskytnúť priestor na hlbšie vnímanie a pochopenie literárnej tvorby.

viac o projekte


Knižnica - komunitný priestor pre všetkých

Miesto a termín konania: Sliač, Slovenská republika / 24.10.2021

24.10.2021 o 16.00 hod Poeticko -hudobné pásmo "Taký ne-obyčajný príbeh...".

viac o projekte


Literárne večery v Artfore 2021

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 21.10.2021

Prezentácia novej knihy Vandy Rozenbergove "Zjedol som Lautreca" vo štvrtok 21.10. od 18:00 v košickom Artfore. Večer moderuje Tomáš Straka.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VIII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 21.10.2021

Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Zámerom VIII. ročníka je vzbudenie a rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a prezentovanie a propagovanie literatúry pre deti, a to najmä rozmanitými a inovatívnymi formami (dramatická, literárna, výtvarná, animovaná...). Cieľom je motivovať deti k čítaniu nielen pravidelnou návštevou knižnice, ale najmä zážitkami a podnetmi získaných osobným spoznávaním a stretnutím s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi.

viac o projekte


Osmijankova literárna záhrada - 18. ročník celoslovenského čitateľského projektu

Miesto a termín konania: Spišská Belá, Slovenská republika / 20.10.2021 - 31.12.2021

Putovná výstava Osmijankova literárna záhrada rozkvitne v Slovenskej národnej galérii v kaštieli v Strážkach.

viac o projekte


Čítajme

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 11.10.2021

Projekt Čítajme je zameraný na podporu čítania a na zvyšovanie povedomia o literatúre.

viac o projekte


XXIX. ročník recitačnej súťaže Dilongova Trstená

Miesto a termín konania: Trstená, Slovenská republika / 08.10.2021

XXIX. ročník celoslovenskej recitačnej súťaže Dilongova Trstená Dilongova Trstená je celonárodná recitačná súťaž v umeleckom prednese slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy. Súťaž sa koná na počesť významného trstenského rodáka, básnika, prozaika, dramatika Rudolfa Dilonga. Rudolf Dilong sa svojou tvorbou radí medzi najvýznamnejších a najplodnejších autorov katolíckej moderny.

viac o projekte


1+1

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 07.10.2021

beseda so spisovateľkami.

viac o projekte


Osmijankova literárna záhrada - 18. ročník celoslovenského čitateľského projektu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 05.10.2021

Putovná výstava

viac o projekte


Medzinárodný literárny festival NOVOTVAR 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 05.10.2021 - 09.10.2021

VI. ročník medzinárodného literárneho festivalu NOVOTVAR predstaví verejnosti rozmanitú škálu slovenských, ako aj renomovaných zahraničných autorov, pričom poskytne adekvátny priestor i začínajúcim tvorcom a zameria sa na propagáciu nových diel vystupujúcich umelcov. Integrálnou súčasťou festivalu bude jeho multižánrový presah smerom k hudbe, divadlu, performance i filmu, čo prispeje k zvýšeniu jeho atratkívnosti pre divákov.

viac o projekte


Literárne večery v Artfore 2021

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 04.10.2021

Autorský večer Michala Hvoreckého pri príležitosti prezentácie jeho knihy poviedok Čierny lev v pondelok 4.10. od 18:00 do košického Artfora na Hlavnej ulici. Večer moderuje Juliana Sokolová.

viac o projekte


Časopis FRAKTÁL (2021)

Miesto a termín konania: Závod, Slovenská republika / 01.10.2021 - 31.12.2021

Práve vyšlo 4. číslo časopis FRAKTÁL!

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VIII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 01.10.2021 - 22.10.2021

Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Zámerom VIII. ročníka je vzbudenie a rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a prezentovanie a propagovanie literatúry pre deti, a to najmä rozmanitými a inovatívnymi formami (dramatická, literárna, výtvarná, animovaná...). Cieľom je motivovať deti k čítaniu nielen pravidelnou návštevou knižnice, ale najmä zážitkami a podnetmi získaných osobným spoznávaním a stretnutím s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi.

viac o projekte


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – 67. ročník, krajské kolá súťaže pre recitátorov I.,II.,III.,IV. a V. kategórie a kategórie detských recitačných kolektívov a divadiel poézie

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 29.09.2021 - 01.10.2021

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese. Recitátori a kolektívy nimi vybranými repertoármi a svojimi prednesmi oboznamujú seba i širokú verejnosť s literárnymi hodnotami a formujú tak kultúru slovenského národa. Súťaž poskytuje priestor pre objavenie talentovaných žiakov, ktorý v priebehu trvania súťaže pracujú na svojich znalostiach a vďaka odbornej odozvy, diskusiám vylepšujú nie len nimi zvolený text, ale aj svoju interpretáciu.

viac o projekte


Zázračné kľúče od hravého čítania III - Ako nestratiť detského čitateľa a ako sa nestratiť v detskej literatúre

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 28.09.2021 - 05.10.2021

Zlatá brána otvorená, zlatým kľúčom podoprená, kto do nej vojde...? Žiaci zo základných škôl mesta Piešťany.

viac o projekte


Čítajme

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 27.09.2021

Tentokrát sa na stoličku hosťa posadí Veronika Šikulová, finalistka Anasoft litera. Spovedať ju bude Tina Čorná. Ste srdečne vítaní.

viac o projekte


Vajanského Martin 2021 - krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 27.09.2021 - 28.09.2021

Zmena súťaže z prezenčnej na dištančnú formu: porota z celého kraja bude hodnotiť súťažiacich prostredníctvom videí. Rovnako aj rozbor. semináre budú prístupné na našom youtube Turč. kultúrn. strediska pre všetkých záujemcov. 27.9.21 v klubovni TKS od 9.30 h. I. a II. kategória poézie a prózy, a 28.9. 2021 III., IV. a V. kategória. V tomto roku nemajú zastúpenie v súťaži žiadne divadlá poézie detí a mládeže.

viac o projekte


1+1

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 24.09.2021

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva na besedu z cyklu 1+1, ktorá sa bude konať 24. septembra 2021 o 17:00 v centrálnej požičovni knižnice na Hviezdoslavovej ul. 5. Pozvanie prijali autorka mimoriadne úspešných kníh o vegánskom varení Slovegán Nikoleta Kováčová a spoluautor Ján Kešelák.

viac o projekte


62. SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ - Krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese I. - V. kategórie a tvorby recitačných kolektívov a divadiel poézie

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 20.09.2021 - 21.09.2021

62. ročník krajskej postupovej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy I. – V. kategórie s postupom na celoslovenskú prehliadku Hviezdoslavov Kubín. Cieľom podujatia je predstaviť tvorbu najlepších recitátorov z BBSK širokej verejnosti a tvorcom poskytnúť priestor na vzájomnú umeleckú konfrontáciu a inšpiráciu a prispieť tak k prehĺbeniu čitateľskej gramotnosti a literárneho poznania a tvorivosti u detí, mládeže a širokej verejnosti.

viac o projekte


Osmijankova literárna záhrada - 18. ročník celoslovenského čitateľského projektu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 20.09.2021

LIterárne lekcie na putovnej výstave Osmijankova literárna záhrada

viac o projekte


Literárne potulky Hlohovcom 5. Putovanie zaujímavými miestami Hlohovca, ktoré vstúpili do básní a románov.

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 18.09.2021

Časový harmonogram a trasa LITERÁRNYCH POTULIEK HLOHOVCOM 5.

viac o projekte


Literárne potulky Hlohovcom 5. Putovanie zaujímavými miestami Hlohovca, ktoré vstúpili do básní a románov.

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 18.09.2021

Účastníci Literárnych potuliek Hlohovcom sa budú pohybovať po vytýčenej trase na miesta, kde sa čítajú práce autorov umeleckej literatúry. Texty sa čítajú na miestach, ku ktorým sa viažu. Buď ide o miesto, o ktorom sa priamo v literárnom diele píše, alebo je spojené s autorom čítaného diela. Aktivitou podporujeme pohyb na čerstvom vzduchu, prezentujeme bohatú kultúrnu históriu mesta Hlohovec, ponúkame umelecký prednes týchto textov a aktivizujeme účastníkov k čítaniu literatúry.

viac o projekte


Moje srdce hrá na rozladených bicích

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 16.09.2021

Prvé verejné predstavenie novovydanej básnickej zbierky autorky Ruženy Šípkovej: Moje srdce hrá na rozladených bicích

viac o projekte


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – 67. ročník, krajské kolá súťaže pre recitátorov I.,II.,III.,IV. a V. kategórie a kategórie detských recitačných kolektívov a divadiel poézie

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 09.09.2021 - 30.09.2021

Hviezdoslavov Kubín je najvýznamnejšia a najstaršia celoslovenská postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Súťažiaci získavajú možnosť rozvíjať svoje nadanie a zveľaďovať vzdelanie v oblasti hovorového prejavu, vďaka práci s textom sa oboznamujú s literárnymi hodnotami. Rovnako súťaž ponúka priestor pre hodnotiacu diskusiu.

viac o projekte


Živá knižnica

Miesto a termín konania: Šamorín, Slovenská republika / 08.09.2021 - 15.12.2021

Zámerom projektu je zorganizovanie literárnych stretnutí so spisovateľmi súčasnej literárnej tvorby, realizácia netradičných hodín literatúry, divadelno-výchovné hodiny s využitím prvkov tvorivej dramatiky. Pozvaní hostia budú debatovať v dopoludňajších hodinách najskôr so žiakmi a študentmi a v podvečerných hodinách so širokou verejnosťou v priestoroch mestskej knižnice. Projekt je určený pre všetky vekové kategórie. Plánované aktivity budú zamerané na podporu čítania.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VIII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 07.09.2021 - 24.09.2021

Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Zámerom VIII. ročníka je vzbudenie a rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a prezentovanie a propagovanie literatúry pre deti, a to najmä rozmanitými a inovatívnymi formami (dramatická, literárna, výtvarná, animovaná...). Cieľom je motivovať deti k čítaniu nielen pravidelnou návštevou knižnice, ale najmä zážitkami a podnetmi získaných osobným spoznávaním a stretnutím s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VIII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 29.08.2021

Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Zámerom VIII. ročníka je vzbudenie a rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a prezentovanie a propagovanie literatúry pre deti, a to najmä rozmanitými a inovatívnymi formami (dramatická, literárna, výtvarná, animovaná...). Cieľom je motivovať deti k čítaniu nielen pravidelnou návštevou knižnice, ale najmä zážitkami a podnetmi získaných osobným spoznávaním a stretnutím s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VIII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 29.08.2021

Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Zámerom VIII. ročníka je vzbudenie a rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a prezentovanie a propagovanie literatúry pre deti, a to najmä rozmanitými a inovatívnymi formami (dramatická, literárna, výtvarná, animovaná...). Cieľom je motivovať deti k čítaniu nielen pravidelnou návštevou knižnice, ale najmä zážitkami a podnetmi získaných osobným spoznávaním a stretnutím s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VIII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 28.08.2021

Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Zámerom VIII. ročníka je vzbudenie a rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a prezentovanie a propagovanie literatúry pre deti, a to najmä rozmanitými a inovatívnymi formami (dramatická, literárna, výtvarná, animovaná...). Cieľom je motivovať deti k čítaniu nielen pravidelnou návštevou knižnice, ale najmä zážitkami a podnetmi získaných osobným spoznávaním a stretnutím s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VIII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 27.08.2021

Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Zámerom VIII. ročníka je vzbudenie a rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a prezentovanie a propagovanie literatúry pre deti, a to najmä rozmanitými a inovatívnymi formami (dramatická, literárna, výtvarná, animovaná...). Cieľom je motivovať deti k čítaniu nielen pravidelnou návštevou knižnice, ale najmä zážitkami a podnetmi získaných osobným spoznávaním a stretnutím s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VIII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 27.08.2021

Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Zámerom VIII. ročníka je vzbudenie a rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a prezentovanie a propagovanie literatúry pre deti, a to najmä rozmanitými a inovatívnymi formami (dramatická, literárna, výtvarná, animovaná...). Cieľom je motivovať deti k čítaniu nielen pravidelnou návštevou knižnice, ale najmä zážitkami a podnetmi získaných osobným spoznávaním a stretnutím s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VIII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 27.08.2021

Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Zámerom VIII. ročníka je vzbudenie a rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a prezentovanie a propagovanie literatúry pre deti, a to najmä rozmanitými a inovatívnymi formami (dramatická, literárna, výtvarná, animovaná...). Cieľom je motivovať deti k čítaniu nielen pravidelnou návštevou knižnice, ale najmä zážitkami a podnetmi získaných osobným spoznávaním a stretnutím s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VIII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 26.08.2021 - 29.08.2021

Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Zámerom VIII. ročníka je vzbudenie a rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a prezentovanie a propagovanie literatúry pre deti, a to najmä rozmanitými a inovatívnymi formami (dramatická, literárna, výtvarná, animovaná...). Cieľom je motivovať deti k čítaniu nielen pravidelnou návštevou knižnice, ale najmä zážitkami a podnetmi získaných osobným spoznávaním a stretnutím s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi.

viac o projekte


Bavme sa spolu

Miesto a termín konania: Malá Domaša, Slovenská republika / 25.08.2021

Známa spisovateľka Gabriela Futová predstaví svoju literárnu tvorbu deťom a mládeži zo znevýhodneného prostredia.

viac o projekte