Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zázračné kľúče od hravého čítania - Ako nestratiť detského čitateľa a ako sa nestratiť v detskej literatúre

Krátky opis
Celoslovenský seminár pre pedagógov, knihovníkov a rodičov na podporu čitateľskej gramotnosti detí mladšieho školského veku
Fotogaléria
Názov podujatia
Ako nestratiť detského čitateľa v rýchlo meniacom sa svete?

Miesto konania / kraj
Piešťany / Piešťany

Termín konania
12.11.2021

Popis projektu

Teoreticko-praktický seminár nadväzuje na sériu vzdelávacích podujatí z roku 2019, keď sme realizovali praktické workshopy pre pedagógov a knihovníkov.. Minulý rok sa konal online a preto sme radi, že účastníci seminára si opäť môžu na vlastnej koži vyskúšať prácu s literárnym textom. Na seminári budú odprezentované aj najhodnotnejšie diela detskej literatúry, ktoré vyšli v  posledných dvoch rokov v slovenských vydavateľstvách. V teoretickom programe, pani PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD., zoznámi účastníkov so symbolickým jazykom literatúry a ponúkne kľúč k metaforickému zobrazovaniu, Mgr. Miroslava Biznárová predstaví celoslovenský čitateľský projekt Osmijankova literárna záhrada a Mgr. Eliška Sadíleková a Mrg. art et MgA. Sidónia Féderová účastníkom ponúknu a zároveň spolu s nimi vyskúšaju rôzne postupy, hry a cvičenia, ktoré vedú deti k porozumeniu symbolického jazyka literatúry.

Seminár sa uskutoční v režime OTP s maximálnym počtom účastníkov 50.

Vzdelávací projekt je podporený z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.


Názov prímateľa
OSMIJANKO n.o.

Celkový rozpočet:
11 000,00 €

Výška podpory:
9 500,00 €