Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.literatúra

Osmijankova literárna záhrada - 18. ročník celoslovenského čitateľského projektu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 20.09.2021

LIterárne lekcie na putovnej výstave Osmijankova literárna záhrada

viac o projekte


Literárne potulky Hlohovcom 5. Putovanie zaujímavými miestami Hlohovca, ktoré vstúpili do básní a románov.

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 18.09.2021

Časový harmonogram a trasa LITERÁRNYCH POTULIEK HLOHOVCOM 5.

viac o projekte


Literárne potulky Hlohovcom 5. Putovanie zaujímavými miestami Hlohovca, ktoré vstúpili do básní a románov.

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 18.09.2021

Účastníci Literárnych potuliek Hlohovcom sa budú pohybovať po vytýčenej trase na miesta, kde sa čítajú práce autorov umeleckej literatúry. Texty sa čítajú na miestach, ku ktorým sa viažu. Buď ide o miesto, o ktorom sa priamo v literárnom diele píše, alebo je spojené s autorom čítaného diela. Aktivitou podporujeme pohyb na čerstvom vzduchu, prezentujeme bohatú kultúrnu históriu mesta Hlohovec, ponúkame umelecký prednes týchto textov a aktivizujeme účastníkov k čítaniu literatúry.

viac o projekte


Moje srdce hrá na rozladených bicích

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 16.09.2021

Prvé verejné predstavenie novovydanej básnickej zbierky autorky Ruženy Šípkovej: Moje srdce hrá na rozladených bicích

viac o projekte


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – 67. ročník, krajské kolá súťaže pre recitátorov I.,II.,III.,IV. a V. kategórie a kategórie detských recitačných kolektívov a divadiel poézie

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 09.09.2021 - 30.09.2021

Hviezdoslavov Kubín je najvýznamnejšia a najstaršia celoslovenská postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Súťažiaci získavajú možnosť rozvíjať svoje nadanie a zveľaďovať vzdelanie v oblasti hovorového prejavu, vďaka práci s textom sa oboznamujú s literárnymi hodnotami. Rovnako súťaž ponúka priestor pre hodnotiacu diskusiu.

viac o projekte


Živá knižnica

Miesto a termín konania: Šamorín, Slovenská republika / 08.09.2021 - 15.12.2021

Zámerom projektu je zorganizovanie literárnych stretnutí so spisovateľmi súčasnej literárnej tvorby, realizácia netradičných hodín literatúry, divadelno-výchovné hodiny s využitím prvkov tvorivej dramatiky. Pozvaní hostia budú debatovať v dopoludňajších hodinách najskôr so žiakmi a študentmi a v podvečerných hodinách so širokou verejnosťou v priestoroch mestskej knižnice. Projekt je určený pre všetky vekové kategórie. Plánované aktivity budú zamerané na podporu čítania.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VIII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 07.09.2021 - 24.09.2021

Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Zámerom VIII. ročníka je vzbudenie a rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a prezentovanie a propagovanie literatúry pre deti, a to najmä rozmanitými a inovatívnymi formami (dramatická, literárna, výtvarná, animovaná...). Cieľom je motivovať deti k čítaniu nielen pravidelnou návštevou knižnice, ale najmä zážitkami a podnetmi získaných osobným spoznávaním a stretnutím s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VIII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 29.08.2021

Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Zámerom VIII. ročníka je vzbudenie a rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a prezentovanie a propagovanie literatúry pre deti, a to najmä rozmanitými a inovatívnymi formami (dramatická, literárna, výtvarná, animovaná...). Cieľom je motivovať deti k čítaniu nielen pravidelnou návštevou knižnice, ale najmä zážitkami a podnetmi získaných osobným spoznávaním a stretnutím s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VIII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 29.08.2021

Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Zámerom VIII. ročníka je vzbudenie a rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a prezentovanie a propagovanie literatúry pre deti, a to najmä rozmanitými a inovatívnymi formami (dramatická, literárna, výtvarná, animovaná...). Cieľom je motivovať deti k čítaniu nielen pravidelnou návštevou knižnice, ale najmä zážitkami a podnetmi získaných osobným spoznávaním a stretnutím s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VIII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 28.08.2021

Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Zámerom VIII. ročníka je vzbudenie a rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a prezentovanie a propagovanie literatúry pre deti, a to najmä rozmanitými a inovatívnymi formami (dramatická, literárna, výtvarná, animovaná...). Cieľom je motivovať deti k čítaniu nielen pravidelnou návštevou knižnice, ale najmä zážitkami a podnetmi získaných osobným spoznávaním a stretnutím s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VIII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 27.08.2021

Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Zámerom VIII. ročníka je vzbudenie a rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a prezentovanie a propagovanie literatúry pre deti, a to najmä rozmanitými a inovatívnymi formami (dramatická, literárna, výtvarná, animovaná...). Cieľom je motivovať deti k čítaniu nielen pravidelnou návštevou knižnice, ale najmä zážitkami a podnetmi získaných osobným spoznávaním a stretnutím s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VIII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 27.08.2021

Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Zámerom VIII. ročníka je vzbudenie a rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a prezentovanie a propagovanie literatúry pre deti, a to najmä rozmanitými a inovatívnymi formami (dramatická, literárna, výtvarná, animovaná...). Cieľom je motivovať deti k čítaniu nielen pravidelnou návštevou knižnice, ale najmä zážitkami a podnetmi získaných osobným spoznávaním a stretnutím s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VIII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 27.08.2021

Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Zámerom VIII. ročníka je vzbudenie a rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a prezentovanie a propagovanie literatúry pre deti, a to najmä rozmanitými a inovatívnymi formami (dramatická, literárna, výtvarná, animovaná...). Cieľom je motivovať deti k čítaniu nielen pravidelnou návštevou knižnice, ale najmä zážitkami a podnetmi získaných osobným spoznávaním a stretnutím s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VIII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 26.08.2021 - 29.08.2021

Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Zámerom VIII. ročníka je vzbudenie a rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a prezentovanie a propagovanie literatúry pre deti, a to najmä rozmanitými a inovatívnymi formami (dramatická, literárna, výtvarná, animovaná...). Cieľom je motivovať deti k čítaniu nielen pravidelnou návštevou knižnice, ale najmä zážitkami a podnetmi získaných osobným spoznávaním a stretnutím s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi.

viac o projekte


Bavme sa spolu

Miesto a termín konania: Malá Domaša, Slovenská republika / 25.08.2021

Známa spisovateľka Gabriela Futová predstaví svoju literárnu tvorbu deťom a mládeži zo znevýhodneného prostredia.

viac o projekte


Literárne večery v Artfore 2021

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 19.08.2021

Pozývame vás na autorské čítanie poézie v štýle haiku a prezentáciu knihy Haiku Petra Hotru vo štvrtok 19.8. od 18:00 do košického Artfora na Hlavnej ulici. Hudobný hosť je gitarista a pesničkár Martin Chrobák. Večer moderuje vydavateľ Ján Graus.

viac o projekte


Poď z ulice do knižnice. VI. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 18.08.2021

Batolárium pre najmenších. Účinkuje Bábkové divadlo na Rázcestí.

viac o projekte


Čítajme

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 17.08.2021

Program na udržanie čitateľskej gramotnosti pre deti.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 16.08.2021

Divadelná dramatizácia na motívy tvorby Jána Uličianskeho. Účinkuje Martin Kollár.

viac o projekte


BALLAMUTA

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 13.08.2021 - 14.08.2021

Výnimočný a v tejto podobe neopakovateľný projekt, založený na medzinárodnom čitateľskom dialógu vedenom nad knihou V MENE OTCA od autora BALLU.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 12.08.2021

Zážitkové čítanie spojené s dramatizáciou literárneho textu. Účinkujú Zuzana Csontosová, Tomáš Končinský, Kristína Baluchová a Kristína Sviteková.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 11.08.2021 - 31.08.2021

Výstava na motívy knihy Včelár Jožko.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 11.08.2021 - 31.08.2021

Zámerom projektu Zaži knihu je prispieť k podpore čítania a literárneho vzdelávania v oblasti literatúry. Za cieľ si dáva najmä prezentovať a propagovať českú a slovenskú literatúru pre deti i dospelých inovatívnymi formami prostredníctvom rôznych druhov umenia. Mladú generáciu oboznámime s obsahom spoločného kultúrneho dedičstva. Pripomenieme si 100. výročie úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava a odprezentujeme význam knižného dizajnu, čím sa zapojíme aj do osláv Roka slovenského dizajnu 2021.

viac o projekte


Psík s domom na hlave - Le chien avec une maison sur la tete; Otrasná Madam stará mama - L´horrible Madame mémé; Leonardov casting; Muchy na muške; ViaNočná mora z Paríža

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 08.08.2021

Prezentácia novej knihy Muchy na muške a krst knihy s hudobníkom Mariánom Čekovským v košickom Artfore. Prezentácia všetkých titulov o.z. Dva v jednom.

viac o projekte


Poď z ulice do knižnice. VI. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 04.08.2021 - 27.08.2021

Zámerom projektu Poď z ulice do knižnice VI. je vzbudiť a podporiť záujem detí o knihu a čítanie, podchytiť deti s výnimočným vzťahom k literatúre a rozvoj čitateľského hnutia. Chceme ovplyvniť nepriaznivé dôsledky koronakrízy, ktoré negatívne ovplyvnilo vzdelávanie detí, umožniť rozvoj ich tvorivosti a fantázie, podporiť klesajúcu schopnosť čítania a naučiť rodičov pracovať s knihou už od útleho veku detí.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VIII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 03.08.2021 - 29.08.2021

Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Zámerom VIII. ročníka je vzbudenie a rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a prezentovanie a propagovanie literatúry pre deti, a to najmä rozmanitými a inovatívnymi formami (dramatická, literárna, výtvarná, animovaná...). Cieľom je motivovať deti k čítaniu nielen pravidelnou návštevou knižnice, ale najmä zážitkami a podnetmi získaných osobným spoznávaním a stretnutím s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi.

viac o projekte


Osmijankova literárna záhrada - 18. ročník celoslovenského čitateľského projektu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 02.08.2021 - 20.09.2021

Putovná výstava je otvorenou čitárňou s kvalitnou dramaturgiou

viac o projekte


Zázračné kľúče od hravého čítania III - Ako nestratiť detského čitateľa a ako sa nestratiť v detskej literatúre

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 26.07.2021 - 28.07.2021

Vzdelávací cyklus zameraný na rozvoj čitateľských zručností detí mladšieho školského veku.

viac o projekte


PUNKTÍK-festival detskej knihy 2021

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 23.07.2021 - 24.07.2021

Festival Punktík je o spoznávaní kvalitnej detskej literatúry. O sobote, ktorú môžete stráviť s deťmi pri čítaní kníh, na autogramiádach, workshopoch, divadelných predstaveniach, koncerte a veľkom knižnom trhu vydavateľov detskej literatúry.

viac o projekte


Čítanie je "in"

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 20.07.2021

Čítanie je "in" je projekt na podporu čitateľskej gramotnosti.

viac o projekte


Predstavujeme slovenských autorov

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 15.07.2021

Beseda so spisovateľkou Martou Farelovou

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VIII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 13.07.2021

Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Zámerom VIII. ročníka je vzbudenie a rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a prezentovanie a propagovanie literatúry pre deti, a to najmä rozmanitými a inovatívnymi formami (dramatická, literárna, výtvarná, animovaná...). Cieľom je motivovať deti k čítaniu nielen pravidelnou návštevou knižnice, ale najmä zážitkami a podnetmi získaných osobným spoznávaním a stretnutím s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi.

viac o projekte


Čítanie je "in"

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 13.07.2021

Čítanie je "in" je projekt na podporu čitateľskej gramotnosti.

viac o projekte


Osmijankova literárna záhrada - 18. ročník celoslovenského čitateľského projektu

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 13.07.2021

V Osmijankovej literárnej záhrade sa realizujú hravé interaktívne literárne lekcie, ktoré motivujú žiakov k čítaniu hodnotnej detskej literatúry.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VIII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 08.07.2021

Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Zámerom VIII. ročníka je vzbudenie a rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a prezentovanie a propagovanie literatúry pre deti, a to najmä rozmanitými a inovatívnymi formami (dramatická, literárna, výtvarná, animovaná...). Cieľom je motivovať deti k čítaniu nielen pravidelnou návštevou knižnice, ale najmä zážitkami a podnetmi získaných osobným spoznávaním a stretnutím s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi.

viac o projekte


Osmijankova literárna záhrada - 18. ročník celoslovenského čitateľského projektu

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 06.07.2021 - 07.07.2021

Literárne lekcie v Osmijankovej literárnej záhrade sa venujú propagácii kvalitnej detskej literatúry prostredníctvom tvorivých aktivít s literárnym textom.

viac o projekte


Čítanie je "in"

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 06.07.2021

Čítanie je "in" je aktivitou na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

viac o projekte


Autorský večer s…

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 02.07.2021

Dospelých čitateľov so srdcom dieťaťa a ich deti pozývame na autorské čítanie Veroniky Dianiškovej z knihy Pirátske rozprávky a Petra Milčáka z knihy Láska zradu premôže.

viac o projekte


Časopis FRAKTÁL (2021)

Miesto a termín konania: Závod, Slovenská republika / 01.07.2021 - 30.09.2021

Práve vyšlo 3. číslo časopisu FRAKTÁL - plné provokatívnych textov, silných mien a kvalitnej literatúry

viac o projekte


Marta Herucová: KAROL HARMOS (1879 - 1956)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.07.2021 - 28.02.2022

Kniha je populárno-vedeckou monografiou o živote a tvorbe Karola Harmosa (1879 - 1956), maliara a pedagóga, ktorý pôsobil v Komárne. Prináša súhrnný pohľad na jeho diela, ktoré boli ovplyvnené secesiou a symbolizmom, ako aj vlastným videním mimo umeleckých prúdov. Publikácia bude bilingválna v slovenskom a maďarskom jazyku.

viac o projekte