Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zázračné kľúče od hravého čítania IV- Ako nestratiť detského čitateľa v rýchlo meniacom sa svete?

Krátky opis
Workshopy zamerané na rozvoj predstavivosti prostredníctvom vytvárania príbehov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Kde sa skrývajú príbehy

Miesto konania / kraj
Stupava / Malacky

Termín konania
20.04.2022

Popis projektu

Od rozprávača je len krok k čitateľovi, od čitateľa k rozprávačovi. Posilnenie fantázie a emocionality prostredníctvom hraného príbehu.

Workshopy na podporu čitateľskej gramotnosti detí mladšieho školského veku.


Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
OSMIJANKO n.o.

Celkový rozpočet:
12 000,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €