Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zázračné kľúče od hravého čítania IV- Ako nestratiť detského čitateľa v rýchlo meniacom sa svete?

Krátky opis
Spoločne s pedagógmi a žiakmi 1. stupňa ZŠ hľadáme odpovede na otázku Ako nestratiť detského čitateľa?Odpoveď je jednoduchá: len čítaním nestratíme detského čitateľa. Hravá forma čitateľských aktivít má vypestovať u detí mladšieho školského veku návyk čítať na základe katarzného zážitku..
Fotogaléria
Názov podujatia
Zázračné kľúče od hravého čítania

Miesto konania / kraj
Sološnica / Malacky

Termín konania
01.04.2022

Popis projektu

Vzdelávací projekt poskytuje metodiku práce s literárnym textom, ktorá sa opiera o zhodnotenie aktuálnej situácie v oblasti detského čitateľstva v súvislosti s veľkými spoločenskými a aj globálnymi zmenami a orientuje detského čitateľa na vnútorné posilnenie pri prijímaní mnohých nechcených zmien – pomenovanie pocitov, ich prijatie – a poskytnutie nádeje  a bezpečného prostredia. 

Názov prímateľa
OSMIJANKO n.o.

Celkový rozpočet:
12 000,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €