Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Časopis Fraktál (2022)

Krátky opis
Vyšlo 2. číslo časopisu FRAKTÁL -- pre všetkých, ktorí chcú byť v obraze.
Fotogaléria
Názov podujatia
Fraktál 2022/2

Miesto konania / kraj
Závod / Malacky

Termín konania
01.04.2022 - 30.06.2022

Popis projektu

Dozviete sa, okrem iného, aj o "rozpútanej hrmavici" na Ukrajine, skrytých vzťahoch medzi západným a východným umeleckým diskurzom, ako o nich minuciózne uvažuje výtvarník a spisovateľ Jiří Bezlaj zo Slovinska, o poézii Mariána Milčáka a Stanislavy Chrobákovej Repar (očami o generáciu mladších literárnych vedkýň Jany Juhásovej a Maríny Šimákovej Spevákovej), o braku našom každodennom, L. Patrikovi Bakovi a Ivete Bartalosovej Tóthovej - autoroch, ktorí žijú na Slovensku, ale tvoria v maďarčine, o talianskych prozaikoch vo výbere i preklade Dany Zlatinskej, a tiež kadečo o Ballovom a Cabalovom opuse. Neobídu nás ani stále rubriky: o "ponurej definitívnosti matérie" si napríklad zauvažuje Dalfar, o mimoriadnom vzťahu literátov k zvieratkám zasa Petr Borkovec, Jacka Kerouaca "na ceste" na skok navštívi Petr Hruška. Čaká vás tiež rubrika BONUS so Šrankovými zamysleniami - napríklad aj o "všeobecnom súhlase, ktorý nie je živý", atď., atď. Dajte sa do toho! :-)

Názov prímateľa
Fraktál, o.z.

Celkový rozpočet:
45 350,00 €

Výška podpory:
40 000,00 €