Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.literatúra

ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 15.01.2022 - 15.04.2022

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


Časopis Fraktál (2022)

Miesto a termín konania: Závod, Slovenská republika / 01.01.2022 - 31.03.2022

Prvé číslo časopisu FRAKTÁL je tu s nami už od februára. Nezabudnite - a zaraďte spiatočku.

viac o projekte


Časopis Stromáčik 2022

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.01.2022 - 31.12.2022

Časopis Stromáčik prebúdza v deťoch predškolského a mladšieho školského veku chuť bádať a spoznávať svet okolo seba. Rodičom a pedagógom poskytuje tipy na rôzne outdoorové či zážitkové aktivity, pričom súčasťou obsahu sú aj pravidelné rubriky pripravované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Časopis vychádza v plnofarebnom formáte A5, v rozsahu 32 strán bez reklám. Vytlačený je na 100% recyklovanom papieri, ktorého výroba je CO2 neutrálna.

viac o projekte


Bublina číslo 21

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.01.2022 - 31.12.2022

Nová Bublina reaguje na vzniknutú situáciu s novým číslom 21 na tému MIER.

viac o projekte


Bublina číslo 21

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.01.2022 - 31.12.2022

Nová Bublina reaguje na vzniknutú situáciu s novým číslom 21 na tému MIER.

viac o projekte


Literárne večery v Artfore 2021

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 30.12.2021

Pozývame vás na diskusiu so spisovateľkou Ivanou Komanickou vo štvrtok 30.12. od 18:00 prostredníctvom online streamu. Debatu moderuje Martin Makara, hosťom večera bude vydavateľ Ján Gavura.

viac o projekte


Rmallah - Národný týždeň literatúry

Miesto a termín konania: Okupované palestínske územie / 21.12.2021 - 28.03.2023

Renad Qubbaj je generálnou riaditeľkou inštitútu TAMER so sídlom v Ramallahu, ktorý sa venuje podpore voľnočasového čítania a znovu obnoveniu čítacích návykov vo všetkých segmentoch palestínskej spoločnosti. Preto od februára 1992 usporadúva Národný týždeň literatúry /National Reading Campaign/, minulý rok za účasti skúsených literárnych aktérov zo Slovenska.

viac o projekte


Rozprávka písaná pod hviezdami

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 19.12.2021 - 19.12.2022

Prezentácia úryvku z knihy Rozprávka písaná pod hviezdami v podaní herca Dušana Cinkotu

viac o projekte


Autorský večer s…

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 15.12.2021

Zámerom projektu je prezentácia tvorby slovenských a regionálnych autorov pre širokú verejnosť, budovanie záujmu o literatúru a motivácia čitateľov k čítaniu súčasnej slovenskej literatúry. Realizáciou podujatí chceme takisto motivovať návštevníkov podujatí k pravidelným návštevám knižnice. Knižnica si kladie za cieľ stať sa miestom živých stretnutí čitateľov s autormi, spájať čitateľov s podobnými záujmami a poskytnúť priestor na hlbšie vnímanie a pochopenie literárnej tvorby.

viac o projekte


Autorský večer s…

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 13.12.2021

Zámerom projektu je prezentácia tvorby slovenských a regionálnych autorov pre širokú verejnosť, budovanie záujmu o literatúru a motivácia čitateľov k čítaniu súčasnej slovenskej literatúry. Realizáciou podujatí chceme takisto motivovať návštevníkov podujatí k pravidelným návštevám knižnice. Knižnica si kladie za cieľ stať sa miestom živých stretnutí čitateľov s autormi, spájať čitateľov s podobnými záujmami a poskytnúť priestor na hlbšie vnímanie a pochopenie literárnej tvorby.

viac o projekte


Rozprávka písaná pod hviezdami

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 09.12.2021 - 09.12.2022

Booktrailer (videoupútavka) ku knihe Rozprávka písaná pod hviezdami

viac o projekte


Poviedky pre deti Pimpa a Timpa

Miesto a termín konania: Nemecko / 28.11.2021 - 26.12.2021

Slovenské vzdelávacie centrum v Mníchove Zvonček pripravilo aj tento rok pre deti súťaž s online Adventným kalendárom Zvonček 2021, kde Katarína Mosnáková Bagľašová mala možnosť prečítať jednu jej novú poviedku podporenú Fondom na podporu umenia. Na príprave sa podieľajú aj iné slovenské vzdelávacie centrá a školy vo svete, slovenské inštitúcie a univerzity.

viac o projekte


Tvorba rukopisu básní Cez kľúčové ucho

Miesto a termín konania: Srbsko / 27.11.2021

V mesačníku pre literatúru a kultúru Nový život, v čísle 9-10/2021 na str. 32 a 33 boli uverejnené nové básne Kataríny Mosnákovej Bagľašovej z rukopisu Cez kľúčové ucho.

viac o projekte


Tvorba rukopisu básní Cez kľúčové ucho

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 23.11.2021

V Slovenských národných novinách (príloha pre mladú literatúru Orol tatranský) a následne aj v elektronickom časopise o umení a kultúre v Banskobystrickom kraji artUM vyšiel rozhovor Marcela Páleša s Katarínou Mosnákovou Bagľašovou, ktorá uvádza skutočnosť, že získala štipendium na tvorbu nových básní FPU.

viac o projekte


Poviedky pre deti Pimpa a Timpa

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 23.11.2021

V Slovenských národných novinách (príloha pre mladú literatúru Orol tatranský) a následne aj v elektronickom časopise o umení a kultúre v Banskobystrickom kraji artUM vyšiel rozhovor Marcela Páleša s Katarínou Mosnákovou Bagľašovou, ktorá uvádza skutočnosť, že získala štipendium na tvorbu nových poviedok pre deti FPU.

viac o projekte


Rozprávka písaná pod hviezdami

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 19.11.2021

Rukopis Rozprávky písanej pod hviezdami vydaný v knižnej podobe s uvedením finančnej podpory od FpU na dokončenie rukopisu

viac o projekte


1+1

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 18.11.2021

Témou novembrovej diskusie z cyklu besied 1+1, ktoré organizuje Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, bude fašizmus a súčasné podoby extrémizmu. Pozvanie prijali historik, autor úspešnej knihy Fašizmus Jakub Drábik a politológ, popredný expert na krajnú pravicu Tomáš Nociar. Podujatie sa bude konať vo štvrtok 18. novembra 2021 o 17:00 v centrálnej požičovni knižnice na Hviezdoslavovej ul. 5.

viac o projekte


Tvorba rukopisu básní Cez kľúčové ucho

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 18.11.2021

V Cikerrovej sieni Banskobystrickej radnice sa dňa 18. novembra 2021 konalo tradičné literárne podujatie Ars Poetica Neosoliensis. Medzi deviatimi účinkujúcimi umelcami bola aj Katarína Mosnáková Bagľašová, ktorá predstavila svoju najnovšiu poéziu podporenú formou štipendia z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia Cez kľúčové ucho. Program pripravil a moderoval spisovateľ Miroslav Kapusta.

viac o projekte


Poviedky pre deti Pimpa a Timpa

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 18.11.2021

Dňa 18. novembra sa v Banskej Bystrici konalo literárne podujatie Ars Poetica Neosoliensis. Medzi deviatimi účinkujúcicmi bola aj Katarína Mosnáková Bagľašová, ktorá prítomným predstavila projekt Poviedky pre deti Pimpa a Timpa, ktorý bol podporený formou štipendia z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

viac o projekte


Zázračné kľúče od hravého čítania - Ako nestratiť detského čitateľa a ako sa nestratiť v detskej literatúre

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 12.11.2021

Celoslovenský seminár pre pedagógov, knihovníkov a rodičov na podporu čitateľskej gramotnosti detí mladšieho školského veku

viac o projekte


Vydanie troch diel pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 01.11.2021 - 27.09.2022

V novom historickom románe s prvkami trileru invenčne prepája realitu s fikciou, súčasnosť s dávnou históriou. Príbeh je rámcovaný autorovým pátraním po súvislostiach záhadných úmrtí spôsobených meňavkou naegleria floweri, ktoré sa vyskytli aj v Československu 60. rokov.

viac o projekte


Literárne večery v Artfore 2021

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 28.10.2021

Diskusia a autogramiádu Erika Jakuba Grocha vo štvrtok 28.10. od 18:00 pri príležitosti prezentácie jeho novej zbierky básní viety v košickom Artfore na Hlavnej ulici. Večer moderuje Ján Gavura.

viac o projekte


Autorský večer s…

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 27.10.2021

Zámerom projektu je prezentácia tvorby slovenských a regionálnych autorov pre širokú verejnosť, budovanie záujmu o literatúru a motivácia čitateľov k čítaniu súčasnej slovenskej literatúry. Realizáciou podujatí chceme takisto motivovať návštevníkov podujatí k pravidelným návštevám knižnice. Knižnica si kladie za cieľ stať sa miestom živých stretnutí čitateľov s autormi, spájať čitateľov s podobnými záujmami a poskytnúť priestor na hlbšie vnímanie a pochopenie literárnej tvorby.

viac o projekte


Knižnica - komunitný priestor pre všetkých

Miesto a termín konania: Sliač, Slovenská republika / 24.10.2021

24.10.2021 o 16.00 hod Poeticko -hudobné pásmo "Taký ne-obyčajný príbeh...".

viac o projekte


Literárne večery v Artfore 2021

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 21.10.2021

Prezentácia novej knihy Vandy Rozenbergove "Zjedol som Lautreca" vo štvrtok 21.10. od 18:00 v košickom Artfore. Večer moderuje Tomáš Straka.

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VIII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 21.10.2021

Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Zámerom VIII. ročníka je vzbudenie a rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a prezentovanie a propagovanie literatúry pre deti, a to najmä rozmanitými a inovatívnymi formami (dramatická, literárna, výtvarná, animovaná...). Cieľom je motivovať deti k čítaniu nielen pravidelnou návštevou knižnice, ale najmä zážitkami a podnetmi získaných osobným spoznávaním a stretnutím s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi.

viac o projekte


Osmijankova literárna záhrada - 18. ročník celoslovenského čitateľského projektu

Miesto a termín konania: Spišská Belá, Slovenská republika / 20.10.2021 - 31.12.2021

Putovná výstava Osmijankova literárna záhrada rozkvitne v Slovenskej národnej galérii v kaštieli v Strážkach.

viac o projekte


Čítajme

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 11.10.2021

Projekt Čítajme je zameraný na podporu čítania a na zvyšovanie povedomia o literatúre.

viac o projekte


XXIX. ročník recitačnej súťaže Dilongova Trstená

Miesto a termín konania: Trstená, Slovenská republika / 08.10.2021

XXIX. ročník celoslovenskej recitačnej súťaže Dilongova Trstená Dilongova Trstená je celonárodná recitačná súťaž v umeleckom prednese slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy. Súťaž sa koná na počesť významného trstenského rodáka, básnika, prozaika, dramatika Rudolfa Dilonga. Rudolf Dilong sa svojou tvorbou radí medzi najvýznamnejších a najplodnejších autorov katolíckej moderny.

viac o projekte


1+1

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 07.10.2021

beseda so spisovateľkami.

viac o projekte


Osmijankova literárna záhrada - 18. ročník celoslovenského čitateľského projektu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 05.10.2021

Putovná výstava

viac o projekte


Medzinárodný literárny festival NOVOTVAR 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 05.10.2021 - 09.10.2021

VI. ročník medzinárodného literárneho festivalu NOVOTVAR predstaví verejnosti rozmanitú škálu slovenských, ako aj renomovaných zahraničných autorov, pričom poskytne adekvátny priestor i začínajúcim tvorcom a zameria sa na propagáciu nových diel vystupujúcich umelcov. Integrálnou súčasťou festivalu bude jeho multižánrový presah smerom k hudbe, divadlu, performance i filmu, čo prispeje k zvýšeniu jeho atratkívnosti pre divákov.

viac o projekte


Literárne večery v Artfore 2021

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 04.10.2021

Autorský večer Michala Hvoreckého pri príležitosti prezentácie jeho knihy poviedok Čierny lev v pondelok 4.10. od 18:00 do košického Artfora na Hlavnej ulici. Večer moderuje Juliana Sokolová.

viac o projekte


Časopis FRAKTÁL (2021)

Miesto a termín konania: Závod, Slovenská republika / 01.10.2021 - 31.12.2021

Práve vyšlo 4. číslo časopis FRAKTÁL!

viac o projekte


STRETNÚŤ KNIHU KAŽDÝ DEŇ VIII. Festival detskej knihy

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 01.10.2021 - 22.10.2021

Projekt Stretnúť knihu každý deň je oslavou detskej literatúry a jej čitateľa. Zámerom VIII. ročníka je vzbudenie a rozvíjanie vzťahu detí a mládeže k čítaniu a prezentovanie a propagovanie literatúry pre deti, a to najmä rozmanitými a inovatívnymi formami (dramatická, literárna, výtvarná, animovaná...). Cieľom je motivovať deti k čítaniu nielen pravidelnou návštevou knižnice, ale najmä zážitkami a podnetmi získaných osobným spoznávaním a stretnutím s autormi, ilustrátormi a vydavateľmi.

viac o projekte


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – 67. ročník, krajské kolá súťaže pre recitátorov I.,II.,III.,IV. a V. kategórie a kategórie detských recitačných kolektívov a divadiel poézie

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 29.09.2021 - 01.10.2021

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese. Recitátori a kolektívy nimi vybranými repertoármi a svojimi prednesmi oboznamujú seba i širokú verejnosť s literárnymi hodnotami a formujú tak kultúru slovenského národa. Súťaž poskytuje priestor pre objavenie talentovaných žiakov, ktorý v priebehu trvania súťaže pracujú na svojich znalostiach a vďaka odbornej odozvy, diskusiám vylepšujú nie len nimi zvolený text, ale aj svoju interpretáciu.

viac o projekte


Zázračné kľúče od hravého čítania III - Ako nestratiť detského čitateľa a ako sa nestratiť v detskej literatúre

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 28.09.2021 - 05.10.2021

Zlatá brána otvorená, zlatým kľúčom podoprená, kto do nej vojde...? Žiaci zo základných škôl mesta Piešťany.

viac o projekte


Čítajme

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 27.09.2021

Tentokrát sa na stoličku hosťa posadí Veronika Šikulová, finalistka Anasoft litera. Spovedať ju bude Tina Čorná. Ste srdečne vítaní.

viac o projekte


Vajanského Martin 2021 - krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 27.09.2021 - 28.09.2021

Zmena súťaže z prezenčnej na dištančnú formu: porota z celého kraja bude hodnotiť súťažiacich prostredníctvom videí. Rovnako aj rozbor. semináre budú prístupné na našom youtube Turč. kultúrn. strediska pre všetkých záujemcov. 27.9.21 v klubovni TKS od 9.30 h. I. a II. kategória poézie a prózy, a 28.9. 2021 III., IV. a V. kategória. V tomto roku nemajú zastúpenie v súťaži žiadne divadlá poézie detí a mládeže.

viac o projekte


1+1

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 24.09.2021

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva na besedu z cyklu 1+1, ktorá sa bude konať 24. septembra 2021 o 17:00 v centrálnej požičovni knižnice na Hviezdoslavovej ul. 5. Pozvanie prijali autorka mimoriadne úspešných kníh o vegánskom varení Slovegán Nikoleta Kováčová a spoluautor Ján Kešelák.

viac o projekte