Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.literatúra

ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 20.04.2022 - 31.05.2022

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2022

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 20.04.2022 - 03.05.2022

Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese. Recitátori a kolektívy nimi vybranými repertoármi a svojimi prednesmi oboznamujú seba i širokú verejnosť s literárnymi hodnotami a formujú tak kultúru slovenského národa. Súťaž poskytuje priestor pre objavenie talentovaných žiakov, ktorý v priebehu trvania súťaže pracujú na svojich znalostiach a vďaka odbornej odozvy, diskusiám vylepšujú nie len nimi zvolený text, ale aj svoju interpretáciu.

viac o projekte


Zázračné kľúče od hravého čítania IV- Ako nestratiť detského čitateľa v rýchlo meniacom sa svete?

Miesto a termín konania: Stupava, Slovenská republika / 20.04.2022

Workshopy zamerané na rozvoj predstavivosti prostredníctvom vytvárania príbehov.

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 20.04.2022 - 20.05.2022

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


Osmijankova literárna záhrada 2022 - 19. ročník celoslovenského čitateľského projektu

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 13.04.2022 - 27.05.2022

Putovná výstava ako otvorená čitáreň pre malých aj veľkých čitateľov spojená s tvorivými hravými literárnymi lekciami na podporu rozvoja čitateľských zručností.

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 09.04.2022

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


Čítajme

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 08.04.2022

Beseda s autormi kníh

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 07.04.2022 - 07.06.2022

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


1+1

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 07.04.2022

Blížiace sa sviatky Veľkej noci budú dominantnou témou besedy z cyklu 1+1, ktorá sa uskutoční 7. 4 2022 o 17:30 v centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej ul. 5. Pozvanie do knižnice prijala známa etnologička Katarína Nádaská. Hovoriť budeme o veľkonočných tradíciách, zvykoch a jedle. Diskutovať budeme aj o význame a dôležitosti popularizácie vedy, ktorej sa dlhodobo venuje aj druhá hostka večera – Mária Zentková z Oddelenia fyziky magnetických javov Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach.

viac o projekte


Osmijankova literárna záhrada 2022 - 19. ročník celoslovenského čitateľského projektu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 07.04.2022

Celoslovenská čitateľská súťaž Osmijankova literárna záhrada

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 06.04.2022 - 30.06.2022

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 04.04.2022 - 03.06.2022

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


Podtatranský školák 6. ročník

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 03.04.2022 - 02.09.2022

Podtatranská knižnica v Poprade vyhlasuje súťaž školských časopisov základných škôl Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Cieľom súťaže je podporiť a podchytiť začínajúce školské časopisy a zvýšiť odbornú úroveň už vydávaných časopisov. Propozície súťaže nájdete v texte. Tešíme sa na všetky školské časopisy, ktoré prihlásite do súťaže. Prihlášku do súťaže nájdete: https://kniznicapp.sk/.../aktivit.../326-podtatransky-skolak

viac o projekte


Časopis Fraktál (2022)

Miesto a termín konania: Závod, Slovenská republika / 01.04.2022 - 30.06.2022

Vyšlo 2. číslo časopisu FRAKTÁL -- pre všetkých, ktorí chcú byť v obraze.

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 01.04.2022 - 31.05.2022

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 01.04.2022 - 30.04.2022

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


Vydanie knižných publikácií pre deti a mládež 2021

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 01.04.2022 - 01.04.2023

Literárne upravený súbor cca 15 povestí so zbojníckou tematikou z Horehronia, Gemera, Novohradu sa zakladá na výbere z literárnej pozostalosti regionalistu, prozaika F. Kreutza (1920 ጀ 2994), z publikovaných, i doteraz nepublikovaných textov.

viac o projekte


Vydanie knižných publikácií pre deti a mládež 2021

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 01.04.2022 - 01.04.2023

Voľné pokračovanie diela Povesti, príbehy a povedačky z východu Slovenska (2018) prináša ďalších vyše 60 povestí a legiend z územia, Spiša, Šariša, Abova, Zemplína.

viac o projekte


Zázračné kľúče od hravého čítania IV- Ako nestratiť detského čitateľa v rýchlo meniacom sa svete?

Miesto a termín konania: Sološnica, Slovenská republika / 01.04.2022

Spoločne s pedagógmi a žiakmi 1. stupňa ZŠ hľadáme odpovede na otázku Ako nestratiť detského čitateľa?Odpoveď je jednoduchá: len čítaním nestratíme detského čitateľa. Hravá forma čitateľských aktivít má vypestovať u detí mladšieho školského veku návyk čítať na základe katarzného zážitku..

viac o projekte


Zázračné kľúče od hravého čítania IV- Ako nestratiť detského čitateľa v rýchlo meniacom sa svete?

Miesto a termín konania: Tvrdošovce, Slovenská republika / 23.03.2022 - 30.03.2022

Vzdelávací cyklus , v ktorom nezisková organizácia OSMIJANKO sústreďuje pozornosť na vytváranie čitateľských programov, motivujúcich deti mladšieho školského veku k aktívnemu čitateľstvu a pedagógov k osvojeniu si inovatívnych spôsobov práce s detským čitateľom.

viac o projekte


Wolkrova Polianka 2021

Miesto a termín konania: Vysoké Tatry, Slovenská republika / 18.03.2022 - 20.03.2022

Vyhlásenie výsledkov literárnej súťaže Wolkrova Polianka 2021 sa uskutoční dňa 18. 3. 2022 Domove slovenských spisovateľov Timrava v Hornom Smokovci. Podujatie začína o 15.00 h. Súčasťou podujatia je rozborový seminár a beseda. Účinkujú: Ján Gavura, Peter Juščák, Erik Markovič, Peter Milčák a ocenení autori. Hudobný hosť: Michal Smetanka

viac o projekte


Cena P. O. Hviezdoslava 2021

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 09.03.2022

Slávnostné odovzdávanie Ceny P. O. Hviezdoslava, ktorú udeľuje Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska dňa 9. marca 2022 o 14.00 h Obradná sieň Zichyho paláca, Ventúrska 9, Bratislava - Staré Mesto Súčasťou programu je odborný seminár o prekladoch slovenskej literatúry do cudzích jazykov. Účinkujú: Marián Andričík, John Minahane, Ján Zambor Hudobné improvizácie: Emília Nádlerová

viac o projekte


Osmijankova literárna záhrada 2022 - 19. ročník celoslovenského čitateľského projektu

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 09.03.2022

Interaktívna putovná výstava, ktorá svojou dramaturgiou ponúka inšpiráciu a metodiku hravej práce s literárnym textom pre deti.

viac o projekte


Čítajme

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 04.03.2022 - 15.04.2022

Oksana Paliy umelkyňa a ilustrátorka Výstava obrazov a ilustrácií

viac o projekte


Peter Zajac, Ján Štrasser: Z tmy do tmy (Básnik storočia Paul Celan); Gabriela Rakúsová: Medzi autorom a čitateľom; Monika Zumríková Kekeliaková - Poézia Paľa Olivu

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 03.03.2022

Uvedenie knihy Moniky Zumríkovej Kekeliakovej Poézia Paľa Olivu

viac o projekte


Autorský večer s...

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 03.03.2022

Cieľom projektu je prezentácia slovenských autorov pre širokú verejnosť, zvyšovanie záujmu o literatúru a motivácia čitateľov k čítaniu súčasnej slovenskej literatúry a literatúry všeobecne. Realizáciou zaujímavých besied chceme motivovať návštevníkov podujatí k pravidelným návštevám knižnice. Knižnica si kladie za cieľ stať sa miestom živých stretnutí čitateľov s autormi, spájať čitateľov s podobnými záujmami a poskytnúť priestor na hlbšie vnímanie a pochopenie literárnej tvorby.

viac o projekte


1+1

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 03.03.2022

Marcové podujatie z cyklu besied 1+1 sa bude konať 3.3.2022 o 17:30 na Hviezdoslavovej ul. 5. Pozvanie prijala prozaička Barbora Hrínová, ktorá za svoj knižný debut Jednorožce získala prestížnu cenu Anasoft litera 2021. Kniha ôsmych poviedok je nevšedným generačným pohľadom na aktuálnu tému inakosti. Jej spoluhosťom bude ďalšia výrazná postava súčasnej slovenskej literatúry, prozaik Richard Pupala, autor kníh Návštevy, Čierny zošit a Ženy aj muži, zvieratá.

viac o projekte


Osmijankova literárna záhrada 2022 - 19. ročník celoslovenského čitateľského projektu

Miesto a termín konania: Kremnica, Slovenská republika / 02.03.2022 - 02.02.2022

Semienka v Osmijankovej literárnej záhrade - literárne lekcie v rámci celoslovenskej čitateľskej súťaže

viac o projekte


Osmijankova literárna záhrada 2022 - 19. ročník celoslovenského čitateľského projektu

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.03.2022 - 30.04.2022

Celoslovenská čitateľská súťaž rozvíja čitateľský záujem detí mladšieho školského veku, orientuje v literárnej tvorbe a vedie súťažiace kolektívy k vzájomnej spolupráci pri tvorivých aktivitách.

viac o projekte


Osmijankova literárna záhrada 2022 - 19. ročník celoslovenského čitateľského projektu

Miesto a termín konania: Spišská Belá, Slovenská republika / 28.02.2022

Putovná výstava Osmijankova literárna záhrada je otvorenou čitárňou s interaktívnymi výtvarnými objektmi, autorkou ktorých je slovenská scénografka Naďa Salbotová

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 09.02.2022 - 10.02.2022

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


1+1

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 03.02.2022

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva na besedu z cyklu 1+1. Podujatie sa bude konať vo štvrtok 3. februára 2022 o 17:00 v centrálnej požičovni knižnice na Hviezdoslavovej ul. 5 Pozvanie tentokrát prijali sinologička, autorka úspešnej knihy Mačací kožuch a ťava pri Čínskom múre Dominika Sakmárová a detská psychologička Barbora Sakmárová. Obe pozvané hostky okrem príbuzenského vzťahu spája aj záľuba v slovenskom folklóre a speve.

viac o projekte


Autorský večer s...

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 01.02.2022

Cieľom projektu je prezentácia slovenských autorov pre širokú verejnosť, zvyšovanie záujmu o literatúru a motivácia čitateľov k čítaniu súčasnej slovenskej literatúry a literatúry všeobecne. Realizáciou zaujímavých besied chceme motivovať návštevníkov podujatí k pravidelným návštevám knižnice. Knižnica si kladie za cieľ stať sa miestom živých stretnutí čitateľov s autormi, spájať čitateľov s podobnými záujmami a poskytnúť priestor na hlbšie vnímanie a pochopenie literárnej tvorby.

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 15.01.2022 - 15.04.2022

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


Časopis Fraktál (2022)

Miesto a termín konania: Závod, Slovenská republika / 01.01.2022 - 31.03.2022

Prvé číslo časopisu FRAKTÁL je tu s nami už od februára. Nezabudnite - a zaraďte spiatočku.

viac o projekte


Časopis Stromáčik 2022

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.01.2022 - 31.12.2022

Časopis Stromáčik prebúdza v deťoch predškolského a mladšieho školského veku chuť bádať a spoznávať svet okolo seba. Rodičom a pedagógom poskytuje tipy na rôzne outdoorové či zážitkové aktivity, pričom súčasťou obsahu sú aj pravidelné rubriky pripravované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom. Časopis vychádza v plnofarebnom formáte A5, v rozsahu 32 strán bez reklám. Vytlačený je na 100% recyklovanom papieri, ktorého výroba je CO2 neutrálna.

viac o projekte


Bublina číslo 21

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.01.2022 - 31.12.2022

Nová Bublina reaguje na vzniknutú situáciu s novým číslom 21 na tému MIER.

viac o projekte


Bublina číslo 21

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.01.2022 - 31.12.2022

Nová Bublina reaguje na vzniknutú situáciu s novým číslom 21 na tému MIER.

viac o projekte


Literárne večery v Artfore 2021

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 30.12.2021

Pozývame vás na diskusiu so spisovateľkou Ivanou Komanickou vo štvrtok 30.12. od 18:00 prostredníctvom online streamu. Debatu moderuje Martin Makara, hosťom večera bude vydavateľ Ján Gavura.

viac o projekte


Rmallah - Národný týždeň literatúry

Miesto a termín konania: Okupované palestínske územie / 21.12.2021 - 28.03.2023

Renad Qubbaj je generálnou riaditeľkou inštitútu TAMER so sídlom v Ramallahu, ktorý sa venuje podpore voľnočasového čítania a znovu obnoveniu čítacích návykov vo všetkých segmentoch palestínskej spoločnosti. Preto od februára 1992 usporadúva Národný týždeň literatúry /National Reading Campaign/, minulý rok za účasti skúsených literárnych aktérov zo Slovenska.

viac o projekte