Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Literárne potulky Hlohovcom 6. Putovanie zaujímavými miestami Hlohovca, ktoré vstúpili do básní a románov.

Krátky opis
11. júna 2022, krátko pred deviatou, začalo okolie Robotníckeho domu na Rázusovej 6 ožívať priateľmi literatúry a túlavých topánok. Na putovanie slnkom zaliatymi miestami Hlohovca, ktoré vstúpili do básní a románov, dostali mapku tohtoročnej trasy, aby ani náhodou nezablúdili. Po ceste ich čakalo veľa zaujímavostí, informácií, literárnych zážitkov i prekvapení. A boli veru spokojní. Po pikniku v Zámockej záhrade sa rozchádzali s dobrou náladou neskoro popoludní.
Fotogaléria
Názov podujatia
Ako sme sa Hlohovcom po šiestykrát literárne potulovali

Miesto konania / kraj
Hlohovec / Hlohovec

Termín konania
11.06.2022

Popis projektu
11. júna 2022, krátko pred deviatou, začalo okolie Robotníckeho domu na Rázusovej 6 ožívať priateľmi literatúry a túlavých topánok. Na putovanie slnkom zaliatymi miestami Hlohovca, ktoré vstúpili do básní a románov, dostali mapku tohtoročnej trasy, aby ani náhodou nezablúdili.
Pred Robotníckym domom sme si pripomenuli 90. výročie vydania prvej monografie o Hlohovci z pera Arpáda Felcána. Osobnosť učiteľa a historika A. Felcána priblížil Jozef Urminský, úryvky z knihy Hlohovecko kedysi, dnes a zajtra prečítala Lívia Doležalová a absolventky Základnej školy na ulici A. Felcána položili veniec k pamätnej tabuli A. Felcána. V historickej budove najstaršej meštianskej školy v Nitrianskej župe z roku 1882 /dnes ZŠ na ulici M. R. Štefánika/ nám Stanislav Kamenčík a Terezka Tejkalová prečítali kolekciu listov, ktoré si v roku 1919 vymieňali žiačky školy s Pavlom Országhom Hviezdoslavom. Potom sme vstúpili do farského Kostola sv. Michala, kde sme si v podaní Františka Kadlečíka vypočuli príležitostnú báseň predstaviteľa neskoršej bernolákovskej generácie Jozefa Blásyho, ktorý bol takmer 20 rokov dekanom farnosti v Hlohovci a časť jeho príhovoru, ktorý ako slovenský kazateľ predniesol pri príležitosti vysvätenia chrámu v Ostrihome v roku 1856. Ďalšou zastávkou bol hotel Jeleň, ku ktorému sa viaže sugestívna spomienková próza nášho rodáka Jana Vladislava Návraty, domovy. Prečítala nám ju Andrea Kleimanová. V zámockej záhrade sme sa zastavili pri malom grófskom skleníku a vďaka cestopisným botanickým zápiskom Jozefa Ľudovíta Holubyho sme spoznali nevšednú krásu zámockej flóry spred vyše 150 rokov v podaní Zuzany Kamenčíkovej. Botanička Miroslava Malovcová-Staníková nám botanické nálezy Holuby v Hlohovci objasnila po odbornej stránke. Poslednou zastávkou nášho putovania bolo nádvorie zámku v Hlohovci, kde odznela historická povesť o hlohovských obrancoch v spracovaní českého autora Františka Juru. Prečítal nám ju Roman Drgoň. Dramatické udalosti z povesti uzavrel spevom regrútskych piesní Ján Bielik, na harmonike ho sprevádzal Robo Schaller. Nakoniec, ako to už tradične býva, sme putovanie zavŕšili malým kvízom o zaujímavé knižné ceny a piknikom. Podujatím nás sprevádzal autor podujatia, literárny historik, vysokoškolský pedagóg Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a pracovník Vlastivedného múzea v Hlohovci PhDr. Marián Kamenčík, PhD.
Ďakujeme všetkým vám, ktorí ste pomohli pri príprave potuliek i vám, ktorí ste na potulkách vystupovali. Ďakujeme za sprístupnenie priestorov, ktoré sme mohli navštíviť. Ďakujeme všetkým, ktorí ste na tohtoročné potulky prišli.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Mesto Hlohovec. Za podporu ďakujeme aj Vieche Jašter a Hotelu Jeleň.

Názov prímateľa
EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC

Celkový rozpočet:
1 850,00 €

Výška podpory:
1 550,00 €