Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zázračné kľúče od hravého čítania IV- Ako nestratiť detského čitateľa v rýchlo meniacom sa svete?

Krátky opis
Vzdelávacie workshopy sú určené pedagógom a žiakom 1. stupňa ZŠ
Fotogaléria
Názov podujatia
Zázračné kľúče od hravého čítania

Miesto konania / kraj
Šamorín / Dunajská Streda

Termín konania
26.05.2022

Popis projektu

Vzdelávacie workshopy prostredníctvom umeleckého programu - bábkového predstavenia a následne vzdelávacou časťou zoznamujú s dielom významnej slovenskej autorky Márie Ďuríčkovej prostredníctvom mnohých literárnych žánrov a v rámci bábkového predstavenia na motívy rozprávok Zlatá priadka a O Jankovi Polienkovi približujú deťom hodnoty klasických rozprávok (1. ,2. ročník.) Pre staršie ročníky je určený workshop s bábkovým predstavením na motívy knižky Daniela Rušara Strakáč a Tíoni. Téma inakosti, hendikepu a dôležitosti vzájomnej tolerancie učí deti neubližovať si navzájom.

Názov prímateľa
OSMIJANKO n.o.

Celkový rozpočet:
12 000,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €