Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.literatúra

Týždeň čítania deťom

Miesto a termín konania: Slatinské Lazy, Slovenská republika / 20.06.2022 - 24.06.2022

Podujatia sme realizovali vo Zvolene, Lučenci, Haliči, Slatinských Lazoch a v Banskej Bystrici. Zapojilo sa aj ďalších 12 miest na Slovensku. Projekt je zameraný na rodinu a jeho cieľom je podpora emocionálneho, psychického a morálneho zdravia detí. Motto projektu „Čítajme deťom 20 minút každý deň!" je cestou pokúsiť sa z našich detí vychovať duchovne a tvorivo bohatých ľudí. Práve v dnešnej náročnej dobe na detskú psychiku sú projekty tohto významu potrebné .

viac o projekte


LiteraTÚRA

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 14.06.2022

Workshop tvorivého písania s Mgr. Evou Parilákovou, PhD. Študenti strednej školy si prostredníctvom jazykových hier, písania krátkych textíkov, surrealistických aj realistických, poézie aj prózy, dialógov aj monológov vyskúšajú rozvinúť svoju fantáziu a tvorivosť

viac o projekte


Autorský večer s...

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 12.06.2022

Jednému z osamelých bežcov vyšla na jar vo vydavateľstve Modrý Peter nová básnická zbierka s názvom Hermovská chôdza. Srdečne vás pozývame na rozhovor o tvorbe s básnikom Ivanom Štrpkom.

viac o projekte


Marián Milčák: Provinčné básne; Rudolf Jurolek: Bukolika; Jana Bodnárová: Kozmický prach; Erik Markovič: Coniuctio Animae In Caelestis; Anna Ondrejková: Príbeh (ja) na mladom snehu; Ivan Štrpka: Hermovská chôdza

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 12.06.2022

Uvedenie básnickej zbierky spojené s autorským čítaním. Galéria mesta Levoča o 19.00 hodine.

viac o projekte


Literárne potulky Hlohovcom 6. Putovanie zaujímavými miestami Hlohovca, ktoré vstúpili do básní a románov.

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 11.06.2022

Podujatie Literárne potulky Hlohovcom organizujeme pravidelne už šiesty rok (od roku 2017). Počas tohoto literárno-turistického podujatia sa pohybujeme po vopred vytýčenej trase na stanoviská, kde sa čítajú literárne texty, ktoré sa k tomu miestu viažu. Aktivitou sa snažíme netradičným spôsobom prezentovať bohatú kultúrnu históriu mesta Hlohovec, ponúkame možnosť vychutnať si netradičným a pútavým spôsobom umelecký prednes týchto textov a snažíme sa aktivizovať účastníkov k čítaniu literatúry.

viac o projekte


Literárne potulky Hlohovcom 6. Putovanie zaujímavými miestami Hlohovca, ktoré vstúpili do básní a románov.

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 11.06.2022

11. júna 2022, krátko pred deviatou, začalo okolie Robotníckeho domu na Rázusovej 6 ožívať priateľmi literatúry a túlavých topánok. Na putovanie slnkom zaliatymi miestami Hlohovca, ktoré vstúpili do básní a románov, dostali mapku tohtoročnej trasy, aby ani náhodou nezablúdili. Po ceste ich čakalo veľa zaujímavostí, informácií, literárnych zážitkov i prekvapení. A boli veru spokojní. Po pikniku v Zámockej záhrade sa rozchádzali s dobrou náladou neskoro popoludní.

viac o projekte


Literárne potulky Hlohovcom 6. Putovanie zaujímavými miestami Hlohovca, ktoré vstúpili do básní a románov.

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 11.06.2022

11. júna 2022, krátko pred deviatou, začalo okolie Robotníckeho domu na Rázusovej 6 ožívať priateľmi literatúry a túlavých topánok. Pred Robotníckym domom, na prvej zastávke potuliek, sme si pripomenuli 90. výročie vydania prvej monografie o Hlohovci z pera Arpáda Felcána.

viac o projekte


Literárne potulky Hlohovcom 6. Putovanie zaujímavými miestami Hlohovca, ktoré vstúpili do básní a románov.

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 11.06.2022

2. zastávka potuliek bola v historickej budove najstaršej meštianskej školy v Nitrianskej župe z roku 1882 /dnes ZŠ na ulici M. R. Štefánika/.

viac o projekte


Literárne potulky Hlohovcom 6. Putovanie zaujímavými miestami Hlohovca, ktoré vstúpili do básní a románov.

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 11.06.2022

3. zastávka potuliek bola vo farskom Kostole sv. Michala.

viac o projekte


Literárne potulky Hlohovcom 6. Putovanie zaujímavými miestami Hlohovca, ktoré vstúpili do básní a románov.

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 11.06.2022

4. zastávkou potuliek bol hotel Jeleň, ku ktorému sa viaže sugestívna spomienková próza nášho rodáka Jana Vladislava Návraty, domovy.

viac o projekte


Literárne potulky Hlohovcom 6. Putovanie zaujímavými miestami Hlohovca, ktoré vstúpili do básní a románov.

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 11.06.2022

5. zastávka potuliek nás priviedla do zámockej záhrady k malému grófskemu skleníku.

viac o projekte


Literárne potulky Hlohovcom 6. Putovanie zaujímavými miestami Hlohovca, ktoré vstúpili do básní a románov.

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 11.06.2022

6. zastávkou nášho putovania bolo nádvorie zámku v Hlohovci, kde odznela historická povesť o hlohovských obrancoch v spracovaní českého autora Františka Juru.

viac o projekte


Literárne potulky Hlohovcom 6. Putovanie zaujímavými miestami Hlohovca, ktoré vstúpili do básní a románov.

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 11.06.2022

Záver potuliek patril kvízu o zaujímavé knižné ceny a piknikom v tieni stromov Zámockej záhrady.

viac o projekte


Literárne potulky Hlohovcom 6. Putovanie zaujímavými miestami Hlohovca, ktoré vstúpili do básní a románov.

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 11.06.2022

Literárne potulky Hlohovcom organizujeme pravidelne už šiesty rok. Účastníci sa pohybujú po vytýčenej trase na stanoviská, kde sa čítajú literárne práce, ktoré sa k tomuto miestu viažu. Snažíme sa netradičným spôsobom prezentovať bohatú kultúrnu históriu mesta Hlohovec, jeho spojenie s kontextom národnej literatúry, ponúkame možnosť vychutnať si umelecký prednes textov a aktivizujeme účastníkov k čítaniu literatúry. Podujatia sa zúčastňujú cieľové skupiny od predškolákov až po seniorov.

viac o projekte


Osmijankova literárna záhrada 2022 - 19. ročník celoslovenského čitateľského projektu

Miesto a termín konania: Jarovnice, Slovenská republika / 09.06.2022

Literárne lekcie na podporu čítania detí mladšieho školského veku

viac o projekte


LiteraTÚRA

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 08.06.2022

Srdečne Vás pozývame na besedu spisovateľskej dvojice Zdenky Wenzlovej Švábekovej a Juliena Dana.

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 07.06.2022

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


Čítajme

Miesto a termín konania: Modra, Slovenská republika / 04.06.2022 - 31.05.2022

Projekt na podporu čítania

viac o projekte


PUNKTÍK-festival detskej knihy 2022

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 03.06.2022 - 04.06.2022

Festival Punktík je o spoznávaní kvalitnej detskej literatúry. Chceme podporiť a motivovať deti v čítaní, kritickom myslení a uľahčiť im prístup k literatúre a ilustráciám. Boli by sme radi, keby si rodičia s deťmi čítali a spolu objavovali príbehy. Počas festivalu môžete stráviť s deťmi pri čítaní kníh, na autogramiádach, workshopoch, divadelných predstaveniach, koncerte a veľkom knižnom trhu vydavateľov detskej literatúry.

viac o projekte


Brána príbehov dokorán

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 03.06.2022

Autorské čítanie spojené s besedou so spisovateľkou Danušou Dragulovou-Faktorovou

viac o projekte


Brána príbehov dokorán

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 03.06.2022

Beseda so spisovateľkou Hanou Koškovou a jej hosťom spojená s autorským čítaním, predstavenie najnovšej knihy

viac o projekte


Čítajme

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 02.06.2022 - 04.06.2022

Podpora literatúry a čitateľskej gramotnosti.

viac o projekte


Osmijankova literárna záhrada 2022 - 19. ročník celoslovenského čitateľského projektu

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 01.06.2022 - 30.06.2022

Putovná výstava ako otvorená čitáreň pre malých aj veľkých čitateľov spojená s tvorivými hravými literárnymi lekciami na podporu rozvoja čitateľských zručností.

viac o projekte


Douglas Stuart: Shuggie Bain/ John Fowles: Mág

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 31.05.2022 - 30.09.2022

Vydanie dvoch kníh: Fowles John, Mág, vydanie 31.5.2022 Stuart Douglas, Shuggie Bain, vydanie 25.7.2022 Tretia žiadosť sa nerealizovala z dôvodu neskorého dodania prekladu, finančný príspevok vo výške 3000,- EUR bol vrátený späť na účet FPU.

viac o projekte


Zázračné kľúče od hravého čítania IV- Ako nestratiť detského čitateľa v rýchlo meniacom sa svete?

Miesto a termín konania: Šamorín, Slovenská republika / 26.05.2022

Vzdelávacie workshopy sú určené pedagógom a žiakom 1. stupňa ZŠ

viac o projekte


Literárna dielňa KNS 2022

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 26.05.2022

Krajina - Záhrada - podujatie Klubu nezávislých spisovateľov z projektu Literárna dielňa KNS 2022 sa uskutoční 26. mája 2022 o 15.00 h v Kaviarni Adriana na Bajkalskej 19/B v Bratislave. Účinkujú: Juraj Kuniak - úvodná reflexia, moderovanie, autori - Mila Haugová, Marián Milčák, Ján Zambor, Michal Smetanka - hudobný sprievod

viac o projekte


Autorský večer s...

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 24.05.2022

Srdečne vás pozývame na stretnutie so slovenským publicistom a básnikom Rudolfom Jurolekom, ktorý nám okrem iného predstaví aj svoju najnovšiu básnickú zbierku Bukolika. Kniha vyšla vo vydavateľstve Modrý Peter.

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

Miesto a termín konania: Veľké Kostoľany, Slovenská republika / 20.05.2022

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 19.05.2022

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 19.05.2022

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


Tvorivá literatúra

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 19.05.2022

Prvá zo série prednášok a workshopov určená pre štipendistov a ich pedagógov sa bude venovať téme Ako vzniká kniha (od prvotného nápadu až po tlač). O tom ako aký zložitý proces čaká každú jednu publikáciu, kým sa dostane na knižný trh, príde porozprávať Andrea Kellö Žačoková, autorka kníh SuperŽENY, SLOVENSKOpédia a Vitaj v múzeu, ktorá pracuje vo vydavateľstve Slovart. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 18.05.2022

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 18.05.2022

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 17.05.2022

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 17.05.2022 - 20.05.2022

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


Literárne večery v Artfore 2022

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 17.05.2022

Pozývame vás na diskusiu so žurnalistom a spisovateľom Arpádom Soltészom pri príležitosti prezentácie jeho knihy Zlodej v utorok 17.5. od 18:00 do košického Artfora na Hlavnej ulici. Debatu moderuje reportér Peter Béreš.

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 17.05.2022

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 17.05.2022

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 17.05.2022 - 20.05.2022

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 15.05.2022 - 30.06.2022

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte