Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.literatúra

Autorský večer s...

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 27.09.2022

V rámci projektu Autorský večer s... sme pre našich čitateľov a návštevníkov knižnice pripravili stretnutia so súčasnými slovenskými autormi a prekladateľmi. V septembri nás navštívi prekladateľ z nórčiny, švédčiny a poľštiny Miroslav Zumrík.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Slavošovce, Slovenská republika / 25.09.2022

Beseda a autorské čítanie

viac o projekte


Tvorivá literatúra

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 23.09.2022

Tretia zo série prednášok a workshopov určená pre štipendistov a tiež pedagógov sa bude venovať téme Tvorivé čítanie. Lektorka Dominika Petáková z Knižnice pre mládež mesta Košice príde na konkrétnych príkladoch ukázať, ako pristupovať k čítaniu, aby sme z textu vyťažili čo najväčší čitateľský zážitok.

viac o projekte


Slovenská detská literatúra v Prahe

Miesto a termín konania: Česká republika / 21.09.2022 - 17.10.2022

Prostredníctvom rozmanitých podujatí v rámci projektu Slovenská detská literatúra v Prahe školákom, pedagógom a širokej českej verejnosti v Prahe sprostredkujeme osobné stretnutia s tvorcami slovenskej detskej literatúry, zoznámime ich s ocenenými knihami. Porovnajú blízkosť i rozdielnosť slovenčiny a češtiny, prostredníctvom klasických rozprávok sa prenesú do sveta svojich rodičov a prarodičov, ktorí prežívali v spoločnom štáte - Československu.

viac o projekte


Slovenská detská literatúra v Prahe

Miesto a termín konania: Česká republika / 20.09.2022

Prostredníctvom rozmanitých podujatí v rámci projektu Slovenská detská literatúra v Prahe školákom, pedagógom a širokej českej verejnosti v Prahe sprostredkujeme osobné stretnutia s tvorcami slovenskej detskej literatúry, zoznámime ich s ocenenými knihami. Porovnajú blízkosť i rozdielnosť slovenčiny a češtiny, prostredníctvom klasických rozprávok sa prenesú do sveta svojich rodičov a prarodičov, ktorí prežívali v spoločnom štáte - Československu.

viac o projekte


Slovenská detská literatúra v Prahe

Miesto a termín konania: Česká republika / 19.09.2022

Prostredníctvom rozmanitých podujatí v rámci projektu Slovenská detská literatúra v Prahe školákom, pedagógom a širokej českej verejnosti v Prahe sprostredkujeme osobné stretnutia s tvorcami slovenskej detskej literatúry, zoznámime ich s ocenenými knihami. Porovnajú blízkosť i rozdielnosť slovenčiny a češtiny, prostredníctvom klasických rozprávok sa prenesú do sveta svojich rodičov a prarodičov, ktorí prežívali v spoločnom štáte - Československu.

viac o projekte


Slovenská detská literatúra v Prahe

Miesto a termín konania: Česká republika / 19.09.2022

Prostredníctvom rozmanitých podujatí v rámci projektu Slovenská detská literatúra v Prahe školákom, pedagógom a širokej českej verejnosti v Prahe sprostredkujeme osobné stretnutia s tvorcami slovenskej detskej literatúry, zoznámime ich s ocenenými knihami. Porovnajú blízkosť i rozdielnosť slovenčiny a češtiny, prostredníctvom klasických rozprávok sa prenesú do sveta svojich rodičov a prarodičov, ktorí prežívali v spoločnom štáte - Československu.

viac o projekte


Slovenská detská literatúra v Prahe

Miesto a termín konania: Česká republika / 19.09.2022

Prostredníctvom rozmanitých podujatí v rámci projektu Slovenská detská literatúra v Prahe školákom, pedagógom a širokej českej verejnosti v Prahe sprostredkujeme osobné stretnutia s tvorcami slovenskej detskej literatúry, zoznámime ich s ocenenými knihami. Porovnajú blízkosť i rozdielnosť slovenčiny a češtiny, prostredníctvom klasických rozprávok sa prenesú do sveta svojich rodičov a prarodičov, ktorí prežívali v spoločnom štáte - Československu.

viac o projekte


Slovenská detská literatúra v Prahe

Miesto a termín konania: Česká republika / 19.09.2022 - 20.09.2022

Prostredníctvom rozmanitých podujatí v rámci projektu Slovenská detská literatúra v Prahe školákom, pedagógom a širokej českej verejnosti v Prahe sprostredkujeme osobné stretnutia s tvorcami slovenskej detskej literatúry, zoznámime ich s ocenenými knihami. Porovnajú blízkosť i rozdielnosť slovenčiny a češtiny, prostredníctvom klasických rozprávok sa prenesú do sveta svojich rodičov a prarodičov, ktorí prežívali v spoločnom štáte - Československu.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 17.09.2022

Krt knihy

viac o projekte


Literárna dielňa KNS 2022

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 14.09.2022

Stretnutia s autormi, ktorí z pohľadu ústrednej témy rozprávajú o spôsobe vnímania sveta, svojej tvorby i tvorby iných autorov, spojené s autorským čítaním sú prostriedkom aj cieľom projektu Literárna dielňa KNS 2022. V tomto prípade je témou "Volanie" v osobných skúsenostiach troch básnikov - Erika Ondrejičku, Jána Tazberíka a Zvonka Taneskeho. Hudobný sprievod Pavol Malovec.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 14.09.2022

Krst monografie

viac o projekte


Knižnica (opäť) plná kníh

Miesto a termín konania: Bučany, Slovenská republika / 09.09.2022 - 31.10.2022

Realizáciou projektu Knižnica (opäť) plná kníh sa nám podarilo rozšíriť fond Obecnej knižnice Bučany. V rámci projektu sme doplnili knižničný fond pre všetky vekové a záujmové skupiny čitateľov. Vzhľadom na aktivity na podporu čítania detí a mládeže, ktoré dlhodobo realizujeme, sme logicky väčšiu časť získaných finančných prostriedkov venovali na nákup literatúry pre deti a mládež. Pri výbere literatúry sme mysleli aj na našich dospelých čitateľov.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 08.09.2022 - 30.11.2022

Vernisáž výstavy najkrajších ilustrácií

viac o projekte


Slovenská detská literatúra v Prahe

Miesto a termín konania: Česká republika / 02.09.2022 - 20.09.2022

Prostredníctvom rozmanitých podujatí v rámci projektu Slovenská detská literatúra v Prahe školákom, pedagógom a širokej českej verejnosti v Prahe sprostredkujeme osobné stretnutia s tvorcami slovenskej detskej literatúry, zoznámime ich s ocenenými knihami. Porovnajú blízkosť i rozdielnosť slovenčiny a češtiny, prostredníctvom klasických rozprávok sa prenesú do sveta svojich rodičov a prarodičov, ktorí prežívali v spoločnom štáte - Československu.

viac o projekte


Vydanie troch diel pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 01.09.2022 - 01.09.2023

Spisovateľ A. Marec sa dlhodobo venuje esejistickému i beletristickému spracovaniu materiálov o minulosti Spiša a oblasti Tatier, vrátane povesťových a legendových motívov. Je o. i. aj autorom povesťových zbierok Hnali sa veky nad hradbami (2000), Tatranské povesti (2002), Spišské povesti (2004). V novom diele podáva približne 50 stručne prerozprávaných legiend viažucich sa k rôznym historickým a miestnym reáliám Spiša.

viac o projekte


Zázračné kľúče od hravého čítania IV- Ako nestratiť detského čitateľa v rýchlo meniacom sa svete?

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 30.08.2022

Vzdelávacie aktivity s umeleckým programom sú zamerané na podporu čítania detí mladšieho školského veku.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Drienčany, Slovenská republika / 28.08.2022

Beseda s autorkami rozprávok a ich autorské čítanie

viac o projekte


Tvorivá literatúra

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 22.08.2022

Druhá zo série prednášok a workshopov určená pre štipendistov sa bude venovať téme Ako vzniká ilustrácia. O tom, aký je proces vzniku knižných ilustrácií, príde nielen porozprávať ale aj v praxi ukázať ilustrátorka, Tina Minor.

viac o projekte


Literárne kolo v Novom Sade (Srbsko)

Miesto a termín konania: Srbsko / 11.08.2022 - 12.08.2022

Dňa 11. augusta 2022 v Novom Sade (SRBSKO) v Archíve Vojvodiny bolo usporiadané Srbsko-slovenské básnické kolo. Účinkovali renomovaní srbskí básnici Igor Mirović, Nenad Šaponja a Miroslav Aleksić, ako aj slovenskí spisovatelia Zuzana Kuglerova, Katarina Mosnak Bagljaš a Martin Prebudila. Podujatie organizovalo Združenie novosadských spisovateľov v spolupráci so Slovenským kultúrnym klubom a Archivom Vojvodiny.

viac o projekte


Čarovná loď

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 11.08.2022 - 11.08.2023

Kniha bude propagovaná elektronicky prostredníctvom webových portálov vydavateľa, kníhkupectiev, knižníc, spisovateľských inštitúcií a pod. Možnosti propagácie knihy budú, podľa skúseností, pribúdať priebežne. Propagácia knihy má dlhodobý charakter, preto termín konca propagácie je len orientačný, pretože ho vyžaduje el. formulár.

viac o projekte


Literárna dielňa KNS 2022

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 10.08.2022

Projekt Literárna dielňa KNS 2022 tvorí šesť podujatí, v ktorých autori literárnych diel hovoria o svojej tvorbe z pohľadu hlavnej témy, ktorá sa odzrkadľuje v názvoch podujatí. 10. augusta sa v Letnej čitárni Klariská v Bratislave predstavia v "Arche bytostí" Ján Gavura, Alena Brindová, Judita Kaššovicová, Peter Prokopec. Rozhovory a autorské čítanie sprevádza hudobný hosť Ivan Tomovič.

viac o projekte


Čítajme

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 09.08.2022

Podujatie pre deti prázdninujúce doma

viac o projekte


Čítajme

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 02.08.2022

Podujatie pre deti prázdninujúce doma.

viac o projekte


Prepni na Revúcu

Miesto a termín konania: Revúca, Slovenská republika / 31.07.2022

Beseda s rozprávkarmi a autorské čítanie

viac o projekte


Poetry Jam

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 28.07.2022

Hosťom júlového Poetry Jamu bude Renáta Jurčová, režisérka, herečka Teáter Komika a pedagogička na Literárno-dramatickom odbore ZUŠ v Leviciach.

viac o projekte


Literárna dielňa KNS 2022

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 20.07.2022

Projekt Klubu nezávislých spisovateľov Literárna dielňa KNS 2022 zahŕňa šesť literárnych podujatí, ktoré prinášajú reflexiu literárnej tvorby od jej zrodu po konečné dielo. Podujatia sa budú konať na rôznych miestach v Bratislave. Počas leta to bude priestor Letnej čitárne Klariská. Podujatia dotvára hudobný sprievod.

viac o projekte


Čítajme

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 19.07.2022

Literárne dopoludnie v knižnici pre deti.

viac o projekte


Slovenská detská literatúra v Prahe

Miesto a termín konania: Česká republika / 14.07.2022 - 04.09.2022

Prostredníctvom rozmanitých podujatí v rámci projektu Slovenská detská literatúra v Prahe školákom, pedagógom a širokej českej verejnosti v Prahe sprostredkujeme osobné stretnutia s tvorcami slovenskej detskej literatúry, zoznámime ich s ocenenými knihami. Porovnajú blízkosť i rozdielnosť slovenčiny a češtiny, prostredníctvom klasických rozprávok sa prenesú do sveta svojich rodičov a prarodičov, ktorí prežívali v spoločnom štáte - Československu.

viac o projekte


Nákup knižničného fondu

Miesto a termín konania: Senec, Slovenská republika / 01.07.2022 - 31.03.2023

Nákup novej literatúry sa odzrkadľuje nárastom spokojných čitateľov, ktorí vo veľkej miere využívajú obnovený fond našej knižnice. Za poskytnutie dotácie vyjadrujeme poďakovanie FPÚ.

viac o projekte


Časopis Fraktál (2022)

Miesto a termín konania: Závod, Slovenská republika / 01.07.2022 - 30.09.2022

FRAKTÁL č. 3 je už na svete - prelistujte si ho! Opäť je čo čítať...

viac o projekte


Poetry Jam

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 30.06.2022

Poetické štvrtky - komunitné stretnutia určené milovníkom poézie, dobrej hudby a krásneho slova každý posledný štvrtok v mesiaci pripravia Knižnica pre mládež mesta Košice a umelecká agentúra Art Cube. Tentokrát bude hlavným hosťom večera slovenský básnik Erik Ondrejička.

viac o projekte


Literárne večery v Artfore 2022

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 30.06.2022

Je to horor, psycho, romantika, erotika, škvár! Prostriedok na účinky sveta, vesmíru a vôbec pre ľudí sebastredného tretieho milénia. Pozývame vás na autorský večer Lyrika H vo štvrtok 30.6. od 20:00. V priebehu večera od 20:00 uvedieme jeho knižného sprievodcu po albume storočia Ja a knihu Naničhodný poet, od 21:00 nás čaká koncert Lyrika H s Rolandom Kánikom. Večer moderuje Tomáš Straka.

viac o projekte


1+1

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 30.06.2022

Júnové podujatie z cyklu besied 1+1 bude o cestovaní, exotických krajinách a dobrodružných zážitkoch. Pozvanie do Verejnej knižnice Jána Bocatia prijali dvaja mladí cestovatelia – Peter Hliničan, ktorý stojí za známym cestovateľským portálom Travelistan a Veronika Bednárová.

viac o projekte


Autorský večer s...

Miesto a termín konania: Levoča, Slovenská republika / 28.06.2022

V rámci projektu Autorský večer s... vás srdečne pozývame na besedu so slovenskou spisovateľkou Janou Beňovou. Autorkin román Plán odprevádzania (Café Hyena) získal v roku 2012 Cenu Európskej únie za literatúru. Poslednými vydanými knihami sú zbierka poviedok Vandala a kniha o bratislavských uliciach Flanérova košeľa.

viac o projekte


Literárna dielňa KNS 2022

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 22.06.2022

Klub nezávislých spisovateľov v projekte Literárna dielňa KNS 2022 predstaví literárnu tvorbu autorov ich rôznym pohľadom na rovnakú tému. Druhým podujatím v poradí bude poeticko hudobný večer na tému slam poetry - Slam poetry, vitaj v Klube. Predstavia sa autori slam poetry scény v dialógu s "klasickou" poéziou. Večer je sprevádzaný hudbou.

viac o projekte


Brána príbehov dokorán

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 21.06.2022

Interaktívne predstavenie členov n.o. Osmijanko na motívy známych rozprávok

viac o projekte


ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. XII. ročník

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 21.06.2022

Festivalom Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase–rozhlas v knihe chceme čitateľom priblížiť knihu v literárnej, rozhlasovej, dramatickej, animovanej i výtvarnej podobe. Cieľom festivalu je umožniť deťom nazrieť do literárneho sveta prostredníctvom stretnutí s tvorcami kníh, autorských čítaní, prezentácií rozhlasových rozprávok, počúvania a hodnotenia súťažných rozhlasových titulov, výstav knižných ilustrácií, výtvarnej súťaže a pod., a tým prispejeme k výchove detí k čítaniu.

viac o projekte


Týždeň čítania deťom

Miesto a termín konania: Slatinské Lazy, Slovenská republika / 20.06.2022 - 24.06.2022

Podujatia sme realizovali vo Zvolene, Lučenci, Haliči, Slatinských Lazoch a v Banskej Bystrici. Zapojilo sa aj ďalších 12 miest na Slovensku. Projekt je zameraný na rodinu a jeho cieľom je podpora emocionálneho, psychického a morálneho zdravia detí. Motto projektu „Čítajme deťom 20 minút každý deň!" je cestou pokúsiť sa z našich detí vychovať duchovne a tvorivo bohatých ľudí. Práve v dnešnej náročnej dobe na detskú psychiku sú projekty tohto významu potrebné .

viac o projekte


LiteraTÚRA

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 14.06.2022

Workshop tvorivého písania s Mgr. Evou Parilákovou, PhD. Študenti strednej školy si prostredníctvom jazykových hier, písania krátkych textíkov, surrealistických aj realistických, poézie aj prózy, dialógov aj monológov vyskúšajú rozvinúť svoju fantáziu a tvorivosť

viac o projekte