Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Edícia Womanpress

Krátky opis
Beseda a prezentácia knihy Vandy Rozenbergovej v preklade Bianky Boda
Fotogaléria
Názov podujatia
Prezentácia knihy

Miesto konania / kraj
Šamorín / Dunajská Streda

Termín konania
01.12.2022

Popis projektu

Prezentácia knihy s moderovaním Mirelly Mikáčiovej sa uskutočnila v knižnici v Šamoríne s stretla sa s veľkým záujmom. 

V prílohe prikladáme fotografie a pozvánku.

Názov prímateľa
Občianske združenie Phoenix - Phoenix Polgári Társulás

Celkový rozpočet:
15 694,00 €

Výška podpory:
8 500,00 €