Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Zázračné kľúče od hravého čítania IV- Ako nestratiť detského čitateľa v rýchlo meniacom sa svete?

Krátky opis
Vzdelávací projekt je určený nielen deťom mladšieho školského veku, ale i pedagógom, knihovníkom a rodičom.
Fotogaléria
Názov podujatia
Ako nestratiť detského čitateľa v rýchlo meniacom sa svete - celoslovenský seminár

Miesto konania / kraj
Piešťany / Piešťany

Termín konania
09.11.2022

Popis projektu

Celoslovenský seminár sa už tradične zameriava na sprostredkovanie inovatívnych, zážitkových foriem práce s detským čitateľom  a literárnym textom. Organizuje sa v čase, keď vydávame Siedmu Osmijankovu literárnu mapu, ktorá propaguje kvalitnú detskú tvorbu zo slovenských vydavateľstiev a tak máme možnosť predstaviť najnovšie tituly z detskej produkcie, aby ich účastníci následne zaradili do svojej edukácie alebo práce s detským čitateľom. Program seminára sme prispôsobili aktuálnym životným podmienkam, aby si účastníci mohli vyskúšať prostredníctvom literárnych príbehov aj rôzne techniky podporujúce emociálne a sociálne zručnosti, ako aj odolnosť voči záťažovým situáciám. V centre pozornosti budú aj ekologické témy súvisiace s prudkými klimatickými zmenami. Samozrejme opätovne prostredníctvom literárneho príbehu.

Názov prímateľa
OSMIJANKO n.o.

Celkový rozpočet:
12 000,00 €

Výška podpory:
10 000,00 €