Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

R. M. Rilke: Sonety Orfeovi; John Milton: Vrátený raj, Samson bojovník

Krátky opis
Uvedenie prvého slovenského vydania knihy Johna Miltona Vrátený raj. Samson bojovník v preklade Mariána Andričíka. DKC Veritas, Košice, 17. 10. 2022 o 12.00 hodine. Knihu uvedie prekladateľ a hosť - básnik, prekladateľ a pesničkár Jaromír Nohavica.
Fotogaléria
Názov podujatia
John Milton: Vrátený raj. Simson Bojovník

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
17.10.2022

Popis projektu

Po epose Stratený raj vychádza v slovenskom preklade prvý raz - povedané slovami Samuela Johnsona - aj posledný básnický potomok Johna Miltona, miniepos Vrátený raj (Paradise Regained), takisto inšpirovaný Bibliou, tentoraz Satanovými pokúšaniami Krista, známymi z Matúšovho i Lukášovho evanjelia. Milton tu tentoraz na kratšej ploche necelých dvetisíc veršov, rozdelených do štyroch kníh, rozvíja fascinujúci rétorický zápas dvoch protagonistov, ktorý sa začína Kristovým krstom pri rieke Jordán a končí Satanovou definitívnou porážkou na veži jeruzalemského chrámu. Takako v pôvodnom vydaní v r. 1671, aj v preklade je k Vrátenému raju pripojená veršovaná knižná dráma Samson bojovník, inšpirovaná starozákonnými udalosťami z Knihy sudcov a napísaná v duchu starogréckej tragédie. Čitateľ sa v tomto Miltonovom diele stretáva so zdanlivo zlomeným silákom Samsonon vo filištínskom väzení, ktorý sa v jeho závere vypne k heroickému mravnému činu. Z anglického originálu John Milton: Paradise Regained. A Poem in IV Books. To which is added Samson Agonistes. London : John Starkey, 1671, preložil, poznámky a vysvetlivky a doslov napísal Marián Andričík.

Názov prímateľa
Modrý Peter

Celkový rozpočet:
19 040,00 €

Výška podpory:
14 000,00 €