Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

LiteraTÚRA

Krátky opis
Milí knihovníci a pedagógovia pozývame Vás na seminár pre knihovníkov a pedagógov o zážitkovom vzdelávaní. Stretnutie sa uskutoční 10.5.2022 od 10.00 a potrvá cca do 14.00. O program sa postará Hana Zeleňáková a Igor Stavný
Fotogaléria
Názov podujatia
LiteraTÚRA - seminár pre knihovníkov a pedagógov

Miesto konania / kraj
Poprad / Poprad

Termín konania
10.05.2022

Popis projektu

Milí knihovníci a pedagógovia
pozývame Vás na seminár pre knihovníkov a pedagógov o zážitkovom vzdelávaní. Stretnutie sa uskutoční 10.5.2022 od 10.00 a potrvá cca do 14.00.

Program :

 Mgr. Hana Zeleňáková, PhD.– zážitková literatúra

Lektorka sprostredkuje účastníkom možnosti interpretačných prístupov k literatúre pre deti, ktorá tematizuje smutné/bolestivé/problémové témy. Predstaví stratégie, formy a metódy, ktoré pomáhajú v dialógu o takto zameraných textoch (interpretácia textu/ilustrácie, štruktúrované čítanie, tvorivá dramatika, hra, tvorivá umelecká činnosť). Po stručnom teoretickom úvode uvedie praktickú aplikáciu modelu vyučovacej hodiny alebo čitateľskej dielne na konkrétnom literárnom texte Vojna, ktorá zmenila Rondo (2015) Romany Romanyšyn a Andrija Lesiva.

Ing. Igor Stavný – lesná pedagogika

Igor Stavný je lesný pedagóg a porozpráva účastníkom spôsoby uplatnenia lesnej pedagogiky vo vyučovacom procese a vo výchovno-vzdelávacích podujatiach knižníc. Najdôležitejšou súčasťou lesnej pedagogiky sú lesní pedagógovi, ich osobné zanietenie pre túto prácu, ako aj jednotlivé lesnícke inštitúcie, ktoré svojimi aktivitami prispievajú k zvyšovaniu povedomia o význame lesov pre verejnosť.

 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


Názov prímateľa
Podtatranská knižnica v Poprade

Celkový rozpočet:
1 685,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €