Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

1+1

Krátky opis
Blížiace sa sviatky Veľkej noci budú dominantnou témou besedy z cyklu 1+1, ktorá sa uskutoční 7. 4 2022 o 17:30 v centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej ul. 5. Pozvanie do knižnice prijala známa etnologička Katarína Nádaská. Hovoriť budeme o veľkonočných tradíciách, zvykoch a jedle. Diskutovať budeme aj o význame a dôležitosti popularizácie vedy, ktorej sa dlhodobo venuje aj druhá hostka večera – Mária Zentková z Oddelenia fyziky magnetických javov Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach.
Fotogaléria
Názov podujatia
1+1 = Katarína Nádaská a Mária Zentková

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
07.04.2022

Popis projektu

Blížiace sa sviatky Veľkej noci budú dominantnou témou besedy z cyklu 1+1, ktorá sa uskutoční 7. apríla 2022 o 17:30 v centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej ul. 5. Pozvanie do knižnice prijala známa slovenská etnologička Katarína Nádaská, autorka mnohých odborných a popularizačno-vedeckých publikácií. Budeme sa rozprávať o veľkonočných tradíciách na Slovensku, zvykoch a jedle. Diskutovať budeme tiež o význame a dôležitosti popularizácie vedy, ktorej sa dlhodobo venuje aj druhá hostka večera – Mária Zentková z Oddelenia fyziky magnetických javov Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Predstavíme si zaujímavé projekty pre deti a mládež ako Pastelková fyzika, Vedecký inkubátor, Krotitelia myšlienok, Vedecký brloh či Vedecké večerníčky, ktorých je Mária Zentková autorkou.

Záujemcovia, ktorí sa podujatia nebudú môcť zúčastniť osobne, si ho môžu pozrieť online na našej https://www.facebook.com/vkjbkosice/" style="transition-property: color, background-color, border-color; transition-duration: 0.2s; transition-timing-function: linear; color: rgb(14, 0, 99);">facebookovej stránke.

Tešíme sa na vás.

Katarína Nádaská  pracuje ako odborná pracovníčka v samospráve, venuje sa historickému poradenstvu pre oblasť masmédií a filmu, prednáša na viacerých univerzitách na Slovensku i v zahraničí.
Je autorkou monografií Slovenský rok vo výročných obradoch a sviatkoch (Fortuna Libri 2012),  Dejiny slovenskej etnológie (v spoluautorstve so Z. Beňuškovou, M. Jágerovou ,UKF, Nitra 2013), Čím žila slovenská rodina – rodinné zvyky, slávnosti a tradície v našej ľudovej kultúre (Fortuna Libri, 2014), Čary a veštby – mágia v ľudovej kultúre Slovenska (Fortuna Libri, 2014), Nová religiozita (Ústav pre vzťahy štátu a cirkvi 2011), Čerti, bosorky a iné strašidlá (v spolupráci s profesorom Jánom Michálkom), (Fortuna Libri 2015),  Rok v slovenskej ľudovej kuchyni, Farby, chute a vône Slovenska (Fortuna Libri 2016), V Choči je naisto čosi ( v spolupráci s profesorom Jánom Michálkom, Fortuna Libri 2017), Afrodiziaká v slovenskej kuchyni (Fortuna Libri, 2019), Rodinné zvykoslovie v obraze (Fortuna Libri 2021).
Venuje sa popularizácii vedy, najmä histórii každodennosti, tradícií a zvykov v slovenskej ľudovej kultúre. Spolupracuje s filmármi ako odborná poradkyňa pre históriu, píše scenáre pre vzdelávacie programy, venuje sa dokumentárnemu etnologickému filmu a fotografii. Odborne sa venuje náboženskej etnológii, etnomedicíne, ľudovej mágii, výročným zvykom, vizuálnej antropológii, muzeológii a kultúrnemu dedičstvu, dejinám kresťanstva na území Slovenska, judaizmu, regionálnym dejinám, praktickým kurátorským vedomostiam a zručnostiam v múzejníctve (rok 2013 – autorská a kurátorská výstava Konopná nostalgia, 2013 – spoluautorská a kurátorská výstava Bratislava v premenách času 1993 – 2013. Obe výstavy získali ocenenia odborníkov i verejnosti.).
Je nositeľkou ocenenia Rytier dobrej knihy (2017), držiteľkou ceny Verejné ocenenie mestskej časti Bratislava – Ružinov za rozvoj a popularizáciu vedy (2017),  držiteľka Pamätného listu predsedu Bratislavského samosprávneho kraja za prácu v oblasti popularizácie vedy a ľudových tradícií na Slovensku. (2018).

Mária Zentková  pracuje na Oddelení fyziky magnetických javov Ústavu  experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. Venuje sa technológii  prípravy a štúdiu fyzikálnych vlastností molekulárnych magnetov a  magnetických oxidov. Popri  svojej vedeckej práci sa dlhodobo venuje  popularizácii vedy pre deti. Je autorkou viacerých úspešných formátov  v tejto oblasti ako Pastelková fyzikaVedecký inkubátor pre žiakov a  študentov, Krotitelia myšlienok,  Vedecký brloh a najnovšie detského vedeckého podkastu Vedecké večerníčky. Za svoju popularizačnú činnosť  bola trikrát ocenená cenou SAV za popularizáciu vedy a v roku 2019  získala ocenenie Ministerstva školstva Cena za vedu a techniku v kategórii Popularizátor vedy.

Projekt 1+1 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Celkový rozpočet:
3 390,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €