Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2022

Krátky opis
Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese. Recitátori a kolektívy nimi vybranými repertoármi a svojimi prednesmi oboznamujú seba i širokú verejnosť s literárnymi hodnotami a formujú tak kultúru slovenského národa. Súťaž poskytuje priestor pre objavenie talentovaných žiakov, ktorý v priebehu trvania súťaže pracujú na svojich znalostiach a vďaka odbornej odozvy, diskusiám vylepšujú nie len nimi zvolený text, ale aj svoju interpretáciu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Hviezdoslavov Kubín 2022

Miesto konania / kraj
Nové Zámky / Nové Zámky

Termín konania
20.04.2022 - 03.05.2022

Popis projektu

Hviezdoslavov Kubín pozostáva z viacerých stupňov prehliadky (triedne, školské, obvodné, okresné, regionálne a krajské kolá), pričom každé z nich poskytuje súťažiacim priestor na vzdelanie sa v oblasti jazykového prejavu a podporuje ich tvorivosť. Súťaž je viacstupňová a súťažiaci sú rozdelení do skupín podľa veku alebo počtu rečníkov, pričom zúčastniť sa má možnosť každý neprofesionálny recitátor, záujemca o umelecký prednes a neprofesionálny kolektív, ktorý inscenuje literárne texty. Na krajskú súťaž prichádzajú víťazi z okresných a regionálnych kôl kraja. Z krajského kola víťazi jednotlivých kategórií postupujú na celoštátne kolo 68. roč. HK.

Názov prímateľa
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch, Regionális Művelődési Központ Érsekújvár

Celkový rozpočet:
1 878,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €