Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Živá knižnica

Krátky opis
Zámerom projektu je zorganizovanie literárnych stretnutí so spisovateľmi súčasnej literárnej tvorby, realizácia netradičných hodín literatúry, divadelno-výchovné hodiny s využitím prvkov tvorivej dramatiky. Pozvaní hostia budú debatovať v dopoludňajších hodinách najskôr so žiakmi a študentmi a v podvečerných hodinách so širokou verejnosťou v priestoroch mestskej knižnice. Projekt je určený pre všetky vekové kategórie. Plánované aktivity budú zamerané na podporu čítania.
Fotogaléria
Názov podujatia
Literárne stretnutie so spisovateľmi 2x/1x EDUdrama/1xdivadlo Teátro Neline

Miesto konania / kraj
Šamorín / Dunajská Streda

Termín konania
08.09.2021 - 15.12.2021

Popis projektu

Propagácia našich podujatí prebieha na webovej stránke knižnice, na internetových miestnych portáloch, v tlačenej miestnej médii, ďalej na sociálnych sieťach. Pozvánky a plagáty sú vystavené v priestoroch knižnice, v priestoroch skôl,  v meste  Šamorín na troch výlepných plochách na miestach s vysokou koncentráciou ľudí.


Názov prímateľa
Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne

Celkový rozpočet:
2 000,00 €

Výška podpory:
1 700,00 €