Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

1+1

Krátky opis
Témou novembrovej diskusie z cyklu besied 1+1, ktoré organizuje Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, bude fašizmus a súčasné podoby extrémizmu. Pozvanie prijali historik, autor úspešnej knihy Fašizmus Jakub Drábik a politológ, popredný expert na krajnú pravicu Tomáš Nociar. Podujatie sa bude konať vo štvrtok 18. novembra 2021 o 17:00 v centrálnej požičovni knižnice na Hviezdoslavovej ul. 5.
Fotogaléria
Názov podujatia
1+1= Jakub Drábik a Tomáš Nociar

Miesto konania / kraj
Košice / Košice I,Košice II,Košice III,Košice IV

Termín konania
18.11.2021

Popis projektu

Témou novembrovej diskusie z cyklu besied 1+1, ktoré organizuje Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, bude fašizmus a  súčasné podoby extrémizmu. Pozvanie prijali historik, autor úspešnej knihy Fašizmus Jakub Drábik a politológ, popredný expert na krajnú pravicu Tomáš Nociar. Podujatie sa bude konať vo štvrtok 18. novembra 2021 o 17:00 v centrálnej požičovni knižnice na Hviezdoslavovej ul. 5.

Tešíme sa na vás.

Podujatie bude prebiehať v režime očkovaní, preto knižnica prosí všetkých záujemcov, aby si pripravili potvrdenie o očkovaní.

 Jakub Drábik sa narodil v Košiciach. Vyštudoval históriu a v roku 2014 získal na Ústave svetových dejín Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe titul Ph.D. Vo svojom výskume sa zaoberá komparatívnym štúdiom fašizmu. Momentálne pracuje na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied a na Masarykovej univerzite v Brne. Je členom International Association for Comparative Fascist Studies.

 Tomáš Nociar vyštudoval politológiu a od roku 2012 pôsobí ako vyučujúci na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Minulý rok obhájil svoju dizertačnú prácu venovanú téme ideológie súčasnej krajnej pravice na Slovensku a získal titul Ph.D. Svoj odborný záujem venuje výskumu krajnej pravice, populizmu a teórii ideológie.

Projekt 1+1 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

https://vkjb.sk/wp-content/uploads/2019/10/fpu_1-1.png" alt="" width="256" height="80">


Názov prímateľa
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

Celkový rozpočet:
2 480,00 €

Výška podpory:
2 230,00 €