Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Knižnica - komunitný priestor pre všetkých

Krátky opis
24.10.2021 o 16.00 hod Poeticko -hudobné pásmo "Taký ne-obyčajný príbeh...".
Fotogaléria
Názov podujatia
Taký ne-obyčajný príbeh...

Miesto konania / kraj
Sliač / Zvolen

Termín konania
24.10.2021

Popis projektu
Poeticko hudobné pásmo "Taký ne-obyčajný príbeh..." predstavuje jednu z najväčších prozaických osobností druhej vlny slovenského literárneho realizmu Jozefa Gregora Tajovského. Pripomína jeho básnické, redaktorské, učiteľské, úradnícke i politické pôsobenie. 
Dramatické pásmo mapuje takmer celú Tajovského životnú cestu poprepletanú rôznymi úskaliami, prekážkami, ale i úspechmi či láskami. 
Atmosféru jednotlivých reálnych hraných scén umocňuje klavírny doprovod Ľubomíra Richtera. 
Poetické pásmo Taký ne-obyčajný príbeh... je poprepletané známymi piesňami, ktoré sú naživo spievané a vytvárajú tak neopísateľný umelecký zážitok. 
Na vykreslenie celého autorovho života by nestačila ani telenovela a tak sa tvorcovia snažili v cca 60 minútovom pásme zachytiť tie najvýznamnejšie míľniky a momenty spisovateľovho života ako takého.  
Účinkujú herci,:  
Daniel Výrostek 
Dominika Výrostek Misárová 
Na klavíri hrá Ľubomír Richter 
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Podujatie sa uskutoční v súlade s aktuálnym platnými protiepidemiologickými opatreniami. 

Názov prímateľa
Mestské kultúrne stredisko Sliač

Celkový rozpočet:
2 800,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €