Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vajanského Martin 2021 - krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky Hviezdoslavov Kubín v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých

Krátky opis
Zmena súťaže z prezenčnej na dištančnú formu: porota z celého kraja bude hodnotiť súťažiacich prostredníctvom videí. Rovnako aj rozbor. semináre budú prístupné na našom youtube Turč. kultúrn. strediska pre všetkých záujemcov. 27.9.21 v klubovni TKS od 9.30 h. I. a II. kategória poézie a prózy, a 28.9. 2021 III., IV. a V. kategória. V tomto roku nemajú zastúpenie v súťaži žiadne divadlá poézie detí a mládeže.
Fotogaléria
Názov podujatia
Vajanského Martin 2021 - 67.ročník krajského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín

Miesto konania / kraj
Martin / Martin

Termín konania
27.09.2021 - 28.09.2021

Popis projektu

Krajská súťaž Hviezdoslavov Kubín, v Žilinskom kraji známa pod názvom Vajanského Martin, je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a divadiel poézie na Slovensku. Tento rok sa koná už 67.ročník v zmysle propozícií postup. súťaže, ktorej odborným garantom a vyhlasovateľom je NOC. Cieľom projektu je primárne zabezpečiť nielen súťažno - prezentačný charakter súťaže, ale zároveň vytvoriť priestor recitátorom–jednotlivcom i kolektívom nominovaným z obvod. a regionál. kôl Žilinského kraja na prezentáciu umeleckého prednesu, odborné hodnotenie, vzájomnú konfrontáciu výkonov a následnú nomináciu na celoslovenskú prehliadku. 

Súťaž Vajanského Martin tak prispieva k vyhľadávaniu talentovaných žiakov a študentov v obl. umeleckého slova, vedie k samostatnej tvorivej činnosti, kladie dôraz na hodnoty kultivovaného prejavu, rozvíja a prehlbuje literárne poznanie, tvorivosť, kultivuje jazyk. V neposlednom rade rozvíja umelecké cítenie, sprostredkúva poslucháčom a divákom multigeneračný kultúrny zážitok, tak potrebný v bežnom každodennom bytí..Názov prímateľa
Turčianske kultúrne stredisko v Martine

Celkový rozpočet:
5 578,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €