Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Marta Herucová: KAROL HARMOS (1879 - 1956)

Krátky opis
Kniha je populárno-vedeckou monografiou o živote a tvorbe Karola Harmosa (1879 - 1956), maliara a pedagóga, ktorý pôsobil v Komárne. Prináša súhrnný pohľad na jeho diela, ktoré boli ovplyvnené secesiou a symbolizmom, ako aj vlastným videním mimo umeleckých prúdov. Publikácia bude bilingválna v slovenskom a maďarskom jazyku.
Fotogaléria
Názov podujatia
Marta Herucová: KAROL HARMOS (1879 - 1956)

Miesto konania / kraj
Bratislava / Bratislava I,Bratislava II,Bratislava III,Bratislava IV,Bratislava V

Termín konania
01.07.2021 - 28.02.2022

Popis projektu

Kniha je populárno-vedeckou monografiou o živote a tvorbe Karola Harmosa (1879 - 1956), maliara a pedagóga, ktorý pôsobil v Komárne. Prináša súhrnný pohľad na jeho diela, ktoré boli ovplyvnené secesiou a symbolizmom, ako aj vlastným videním mimo umeleckých prúdov. Tie ho doviedli do zvláštnych polôh lyrickej abstrakcie a surreálnych kreácií. Kniha obsahuje rad nových poznatkov, podrobný prehľad diel z verejných i súkromných zbierok, venuje sa ich námetovotematickým skladbám, ponúka umeleckohistorické analýzy a interpretácie, tiež kontexty s ostatnou európskou tvorbou a podrobnosti o umelcovi a kultúrno-umeleckom dianí na konci 19. a v prvej polovici 20. storočia. Publikácia bude bilingválna v slovenskom a maďarskom jazyku.

Názov prímateľa
Mgr. Peter Chalupa - PETRUS

Celkový rozpočet:
23 800,00 €

Výška podpory:
12 000,00 €