Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.tanec

Reprízy predstavení z repertoáru bees-R

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 13.04.2017 - 22.05.2017

Zámerom projektu je reprízovanie predstavenia z repertoáru bees-R , Zrkadlenie, prepájajúce súčasné tanečné umenie s viacerými umeleckými formami, na divadelných scénach v Bratislave a ďalších slovenských mestách (Banská Bystrica a Žilina).

viac o projekte


Reprízy predstavení z repertoáru bees-R

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 13.04.2017 - 24.05.2017

Zámerom projektu je reprízovanie predstavenia z repertoáru bees-R , Zrkadlenie, prepájajúce súčasné tanečné umenie s viacerými umeleckými formami, na divadelných scénach v Bratislave a ďalších slovenských mestách (Banská Bystrica a Žilina).

viac o projekte


Reprízy predstavení z repertoáru bees-R

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 13.04.2017 - 12.10.2017

Zámerom projektu je reprízovanie predstavenia z repertoáru bees-R , Zrkadlenie, prepájajúce súčasné tanečné umenie s viacerými umeleckými formami, na divadelných scénach v Bratislave a ďalších slovenských mestách (Banská Bystrica a Žilina).

viac o projekte


Reprízy predstavení z repertoáru bees-R

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 13.04.2017 - 19.10.2017

Zámerom projektu je reprízovanie predstavenia z repertoáru bees-R , Zrkadlenie, prepájajúce súčasné tanečné umenie s viacerými umeleckými formami, na divadelných scénach v Bratislave a ďalších slovenských mestách (Banská Bystrica a Žilina).

viac o projekte


Reprízy predstavení z repertoáru bees-R

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 13.04.2017 - 21.11.2017

Zámerom projektu je reprízovanie predstavenia z repertoáru bees-R , Zrkadlenie, prepájajúce súčasné tanečné umenie s viacerými umeleckými formami, na divadelných scénach v Bratislave a ďalších slovenských mestách (Banská Bystrica a Žilina)

viac o projekte


BAILAORAS II

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.03.2017 - 31.03.2017

Celovečerný flamencový koncert, ktorý je svojou dramaturgiou inšpirovaný tradičnými flamencovými predstaveniami zo Španielska.

viac o projekte


Gala Art Moves 2017

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.01.2017 - 31.12.2017

Tanečná súťaž Gala Art Moves 2017 je prezentácio mladých tanečných umelcov na Slovensku. Platforma poskytla priestor na súťažné porovnanie vybraných tanečných výkonov s ohľadom na súčasnú tanečnú techniku a tanečné divadlo v sólových formách. Porota, posúdila a ohodnotila najlepšie tanečné výkony. Od účastníkov súťaže sa žiadalo, aby sóla boli nové, originálne, nápadité. Tri najlepšie výkony boli odmenené peňažnou cenou. Finále sa uskutočnilo v divadla A4, dňa 2.12.2017

viac o projekte


Mládež spieva 2016 - 47 . ročník krajskej postupovej súťaže a prehliadky mládežníckych speváckych zborov

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 04.01.2016 - 14.04.2016

Krajská postupová súťaž a prehliadka mládežníckych speváckych zborov Trnavského samosprávneho kraja

viac o projekte


Debris Company / Eugen Gindl: WOW!

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 01.01.2016 - 24.02.2017

Kombin. herec. a pohyb. akcie s technol. a tradič. javisk. prostr. sme sled. vytv. nového umelec. zážitku rozšir. spektrum spáj. obrazu, pohybu a hereck. umenia – proj. WOW! je syntet. formou drámy s dôr. na scénické/výtv. vyznenie. Použ. sme techn. parametre charakt. pre defin. klasického divad. priest. a takisto aj nové médiá, kt. využitie bolo podriad. umel. zámeru. Interpret. Gindlovej poézie sme sledovali vznik nového výtv.-hud.-divad. diela v ambic. prostr. špičk. interpretov a autorov.

viac o projekte