Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Interpellation

Krátky opis
Celovečerné tanečné predstavenie Interpellation je interaktívna pohybová forma na pomedzí inštalácie určenej pre tri tanečníčky, kde má choreografia presah do výtvarného umenia a inštitucionálnej kritiky. Autorom / režisérom projektu je Tomáš Moravanský, pôsobiaci na poli intermediálnej, konceptuálnej a dramatickej tvorby. Venuje sa audiovizuálnym projektom, opernej réžii, galerijným inštaláciám, hudbe a choreografii. Produkčnú líniu projektu zastrešuje TRAKT.
Fotogaléria
Názov podujatia
Interpellation (premiéra)

Miesto konania / kraj
Banská Bystrica / Banská Bystrica

Termín konania
18.10.2019 - 26.03.2021

Popis projektu

Celovečerné tanečné predstavenie / interaktívna pohybová forma na pomedzí inštalácie pre tri tanečníčky, kde má choreografia presah do výtvarného umenia a inštitucionálnej kritiky.


Autorom/režisérom projektu je Tomáš Moravanský, pôsobiaci na poli intermediálnej, konceptuálnej a dramatickej tvorby. Venuje sa audiovizuálnym projektom, opernej réžii, galerijným inštaláciám, hudbe a choreografii. Produkčnú líniu projektu zastrešuje TRAKT.


Predstavenie Interpelácie sa zaoberá ľudským pohybom ako každodennou, pracovne či sociálne naprogramovanou formou – registrom civilných pohybov, ktoré nespadajú do tanca, ale môžu byť jeho východiskovým materiálom. A to činností spojených so vznikom a interpretáciou umeleckého diela a voľno časových aktivít, pri ktorých sa aktér dostáva automaticky do extatického stavu a pri ktorých je dôležitý samotný proces. Projekt preberá choreografiu chápanú ako systém mocenskej kontroly nad ľudským telom v činnostiach, ktoré sú v spoločnosti chápané ako prejav slobody či individualizmu.


Predstavme si prechádzajúce sa indivíduum. Niekde (zvyčajne za ich chrbtom) sa ozve interpelácia, „Hej, vy tam! “Jeden z oných jedincov (v deväťdesiatich percentách prípadov je to ten/tá, na koho interpelácia mieri) sa otočí, pretože verí, tuší, vie, že sa jedná o neho, a teda uznáva, že ten, na koho interpelácia mieri, je skutočne on. Existencia ideológie a interpelácie indivíduí ako subjektov je jednou, a tou istou vecou. Interpelácii sme vystavovaní kedykoľvek a za akýchkoľvek podmienok – aj keď si myslíme, že sa ocitáme zvonka ideológie, sme v skutočnosti stále v jej vnútri.


Interpretácia: Miriam Budzáková, Simona Štangová, Nikola Majtanová

Work in progress: 3.-8.1.2020 / Žilina, Stanica

Work in progress: 16-18.2.2020 / Brno, Dom Umenia

Work in progress: 22-29.2.2020 / Bátovce, Divadlo Pôtoň

Work in progress: 22.–25.3.2021 / Banská Bystrica, Záhrada CNK

Premiéra: 26.3.2021 o 19:00 / Banská Bystrica, Záhrada CNK


Z verejných zdrojov podporil http://www.fpu.sk">Fond na podporu umenia. Ďakujeme.


Názov prímateľa
TRAKT

Celkový rozpočet:
11 620,00 €

Výška podpory:
11 000,00 €