Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Summer Intensive- Akram Khan

Krátky opis
Summe Intensive bol jedinečný a veľmi intenzívny čas . Bol vystavané tak aby sa nejednalo len o memorovanie pohybového materiálu ale aj o úplné ponorenie do spôsobu práce company a o osvojenie si aj spôsob tvorby a filozofie company. Pohybový materiál mi ukázal nový spôsob práce s telom a priniesol aj novú kvalitu pohybu. Jedinečnou. Nosnou témou celého týždňa bolo pochopenie toho "kto som."
Fotogaléria
Názov podujatia
Akram Khan company Summer Intensive 2019

Miesto konania
Taliansko

Termín konania
05.08.2019 - 10.08.2019

Popis projektu

Akram Khan Summer Intensive bol 6 dňový intenzívny tanečný program, ktorý bol navrhnutý tak aby sa účastníci naplno ponorili do tréningov a zdieľania skúseností. Cieľom bolo poskytnúť účastníkom jedinečnú píležitosť spochybniť doteraz nadobudnutú tanečnú prax, ponoriť sa do nových tvorivých procesov, zažiť reperoár spoločnsoti, rozšírenie umeleckého vedomia a hlavne zažiť prácu so samotným Akram Khanom.  Hlavné aktivity boli - Workshop/ Repertoár, Gravity training system, contemporery class, katak class, Improsesion, večerne debaty.  Summer intensive mal teda formu a princíp pracovej stáže, ktorá neobsahuje žiadne verejne výstupy.  Záver tohto podujatia predstavoval interný výstup jednodlivých skupín s odprezentovanu prácou na hodinách improvizácie. Na základe princípov predstavenie od Akram Khan dance company sme  postupne vypracovali naše vlastné ukážky, ktoré spájali náš vlastný pohyboý material spolu s pohybovým materiálom tejto company. Následna reflexia výstupov práce prebiehala po skončení podujatia. Tak isto aj propagácia prebiehala hlane a predovšetkým po skončení každého dňa. Posledné video, ktoré zhrňuje a reflektuje celý summer intensive bolo zvejernené v posledných dňoch.

Promo materiál: 

https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/

https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/">https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/

href="https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/

https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/">https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/

href="https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/

https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/">https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/

href="https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/

https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/">https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/

href="https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/

https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/">https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/

href="https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/

https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/">https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/

href="https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/

https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/">https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/

href="https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/

https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/">https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/

href="https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/

https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/">https://www.akramkhancompany.net/get-involved/summer-intensive-2019/

Názov prímateľa
Jozef Vaľo

Celkový rozpočet:
1 330,00 €

Výška podpory:
1 000,00 €