Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Literárna Senica Ladislava Novomeského 2018 - XXXII. ročník

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 01.03.2018 - 31.12.2018

Pozvánka na slávnostné vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže

viac o projekte


Jubileum v objatí kníh

Miesto a termín konania: Šahy, Slovenská republika / 28.02.2018 - 30.11.2018

Spomienkový večer pri príležitosti 70. výročia založenia MsK v Šahách - Jubileum v objatí kníh - Prednáška spojená s prezentáciou na tému historický vývoj knihovníctva v regióne - prednáša Mgr. Tibor Pálinkáš, Marta Solmošiová - Koncert - Výstava: Literárne osobnosti regiónu Hont - Autorské čítanie Štefan Márton - Poďakovanie spolupracovníkom a partnerom knižnice - Spoločenské posedenie a priateľské rozhovory

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov 9

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 28.02.2018

Literárny večer

viac o projekte


"Pri čítaní nie som sám, s čítaním som kamarát"

Miesto a termín konania: Tarnov, Slovenská republika / 28.02.2018

Hlavnou projektovou aktivitou je cyklus piatich stretnutí "Poďte s nami..." pre detí a mládež ale aj dospelých. Týmito aktivitami chceme poukázať, že s rôznymi formami čítania (pri nakupovaní, pečení, varení, hre, zábave, pri tvorení, objavovaní a cestovaní, ...) sa stretávame každý deň, sú nevyhnutnou súčasťou bežného života a nevyhneme sa mu. Zároveň chceme poukázať, že čítanie môže byť hrou a zábavou zároveň.

viac o projekte


Prednášky a besedy pre každého pokračujú...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 27.02.2018

Fond na podporu umenia a obec Palárikovo -KNIŽNICA pozývajú dňa 27.2.2018 na podujatie z projektu ,, Prednášky a besedy pre každého pokračujú..." pod názvom Zachráňme životy... Prednáška s praktickými ukážkami záchrany života sa uskutoční v spolupráci s Červeným krížom. Podujatie z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Moderná knižnica pre všetkých

Miesto a termín konania: Hnúšťa, Slovenská republika / 26.02.2018

Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti s podporou "FONDU NA PODPORU UMENIA" zorganizovala besedu so známou slovenskou spisovateľkou historických románov JANOU PRONSKOU . Beseda je určená pre verejnosť a je bezplatná. Uskutoční sa 26. februára 2018 o 16:00 hod. v Knižnici prof. Štefana Pasiara v Hnúšti. Besedu z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA nákupom konferenčných stoličiek.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 26.02.2018

Tvorivé dielne s názvom Lúčime sa s pani Zimou pre deti z Detského domova Michalovce.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 23.02.2018

Čitačka s písačkou je projekt, ktorého hlavným zámerom je tvorivým spôsobom podnecovať deti k čítaniu, písaniu, výtvarnému prejavu, k pochopeniu literárneho textu a jeho ústnej prezentácii, k podpore a motivácii. Východiskom projektu je realizácia hodnotných podujatí a aktivít pre deti a mládež, akými sú napríklad stretnutia so spisovateľmi a inými významnými osobnosťami, autorské a zážitkové čítania, či tvorivé dielne.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 20.02.2018

Autorské stretnutie spojené s autogramiádou so spisovateľkou Andreou Gregušovou pre deti.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 19.02.2018

Autorské stretnutie spojené s autogramiádou so spisovateľkou Vierou Čurmovou realizované pre deti a mládež.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 19.02.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Svety ukryté v knihách

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 19.02.2018 - 20.02.2018

Projektom Svety ukryté v knihách chceme deťom, mládeži a pedagógom nielen ponúknuť podujatia doplňujúce vzdelávací proces, ale ich aj voviesť do sveta literatúry a umenia. Vypestovať a upevniť vzťah k čítaniu, rozšíriť ich vedomosti z rôznych odvetví ľudského poznania i rozvíjať jazykové schopnosti a slovnú zásobu, ponúknuť čítanie ako alternatívu elektronických hier a zábavy a knižnicu predstaviť ako miesto na zmysluplné a hodnotné trávenie času.

viac o projekte


S knihou v ruke za poznaním

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 19.02.2018 - 08.03.2018

Aktivity zamerané na prácu s textom a príprava prezentácie.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 13.02.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 12.02.2018

Čitačka s písačkou je projekt, ktorého hlavným zámerom je tvorivým spôsobom podnecovať deti k čítaniu, písaniu, výtvarnému prejavu, k pochopeniu literárneho textu a jeho ústnej prezentácii, k podpore a motivácii. Východiskom projektu je realizácia hodnotných podujatí a aktivít pre deti a mládež, akými sú napríklad stretnutia so spisovateľmi a inými významnými osobnosťami, autorské a zážitkové čítania, či tvorivé dielne.

viac o projekte


Akvizícia školskej knižnice na Gymnáziu Hlinská 29 v Žiline

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 08.02.2018 - 12.02.2018

Cieľom projektu je doplniť knižničný fond o knižné novinky rôzneho zamerania a odbornú literatúru, ktorá bude u čitateľov podporovať sebavzdelávanie, čitateľské zručnosti - čítanie s porozumením, informačný a osobnostný rozvoj. Našou snahou je, aby zakúpená literatúra podporovala vzdelávanie a prípravu študentov na uplatnenie sa v zvolenom odbore v pokračujúcom štúdiu, či na trhu práce, ako i rozvoj čitateľskej gramotnosti a kritického myslenia.

viac o projekte


Hudba ako prostriedok vzdelávania a relaxácie

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 07.02.2018

Súťažno-zábavné stretnutie s hudbou pre žiakov Špeciálnej základnej školy v Martine sa uskutoční 7.2.2018 o 10.00 v priestoroch hudobného oddelenia Turčianskej knižnice

viac o projekte


Hudba ako prostriedok vzdelávania a relaxácie

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 06.02.2018

Hudobno-oddychové podujatie Beatles z cyklu Popoludnie s hudbou určené širokej verejnosti sa uskutoční 6.2.2018 o 16.00 v priestoroch hudobného oddelenia Turčianskej knižnice v Martine. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia

viac o projekte


Moderná knižnica pre všetkých

Miesto a termín konania: Hnúšťa, Slovenská republika / 05.02.2018 - 27.02.2018

Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti s podporou "FONDU NA PODPORU UMENIA" zorganizovala pre svojich registrovaných čitateľov – seniorov bezplatný kurz základov používania PC a internetu pod názvom: „Počítač – môj nový pomocník“. Odštartovali sme prvé stretnutie a čakajú nás ešte ďalšie tri, na ktoré sa tešíme. Veríme, že sa s počítačom skamarátia a stane sa pre nich "novým pomocníkom“. Nákup časti zariadenia potrebných na realizáciu kurzu z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 05.02.2018 - 28.02.2018

Výstava ilustrácii Zuzany Fuskovej priblíži návštevníkom knižnice historické a kultúrne dedičstvo Slovenska. Výstava pozostáva z ilustrácií z rovnomenných kníh vydaných pod spoločným názvom Slovensko - krajina plná tajomstiev s podtitulom Prázdniny s deduškom a Prázdniny s deduškom 2. Každá ilustrácia reprezentuje kľúčovú udalosť deja odohrávajúceho sa v inej lokalite Slovenska. Cieľom ilustrácií je predstaviť deťom odlišnosť regiónov Slovenska a jeho bohatú kultúrnu a historickú rozmanitosť.

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov 9

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 31.01.2018

Literárny večer

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 29.01.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 26.01.2018 - 21.12.2018

Projekt Čítačka s písačkou je projektom Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, ktorý v uplynulých rokoch zaznamenal veľký úspech. Hlavným zámerom projektu je rozvoj čitateľskej gramotnosti, zvýšenie záujmu o knihy, zlepšenie jazykových zručností a jazykového prejavu. Určený je deťom a mládeži vranovského regiónu pre ktorých v rámci roka zrealizujeme vzdelávacie, výchovné, zážitkové a voľnočasové aktivity.

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 25.01.2018 - 14.12.2018

Aktivizácia kognitívnych schopností seniorov

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 25.01.2018 - 20.12.2018

Turnaj v scrabble. Medzigeneračné prepojenie seniorov v rámci podpory ich kognitívnych funkcií a mladých ľudí

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 25.01.2018 - 10.12.2018

Stretnutie detí so spisovateľkou Margit Garajszki dňa 10. 12. 2018 o 10.00 hod. v oddelení pre deti a o 13.30 hod v pobočke Tulipán

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 25.01.2018 - 20.12.2018

Podujatie je súčasťou projektu pre seniorov Aktivita ako dominantný spôsob starnutia

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 25.01.2018 - 15.12.2018

Podujatie sa koná v rámci projektu Aktivizácia ako dominantný spôsob starnutia

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 25.01.2018 - 21.12.2018

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravila pre svojich návštevníkov stretnutie s Jurajom Červenákom, ktorý patrí medzi najobľúbenejších slovenských spisovateľov.

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 25.01.2018 - 21.12.2018

Ďalšie podujatie určené pre seniorov v rámci cyklu Aktivita ako dominantný spôsob starnutia

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 25.01.2018 - 21.12.2018

Beseda sa koná o 17.00 hod v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 25.01.2018 - 14.12.2018

Beseda s Karolom Mišovicom, autorom knihy Javiskové osudy

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 25.01.2018 - 20.12.2018

Stretnutie detí so spisovateľkou Marjou Holecyovou

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 25.01.2018 - 20.12.2018

Stretnutie detských čitateľov so súčasnou slovenskou autorkou sa koná 16. 10. 2018 o 10.00 hod. v čitárni Knižnice JF v Trnave

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 25.01.2018 - 20.12.2018

Pozývame Vás na prezentáciu štvrtej knihy trnavskej autorky Janky Blaškovej. Moderovanie: Peter Dobák, hudba: Pavol Opatovský a Jozef Laci Pagáč - 25. 10. 2018 o 17.00 hod. v čitárni Knižnice JF v Trnave

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 25.01.2018 - 20.12.2018

Beseda orientovaná na výchovu a vzdelávanie teenagerov. Téma: Pražská jar 1968

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 25.01.2018 - 19.12.2018

Beseda s autorkou knihy Spolu to zvládneme Miroslavou Varáčkovou. Autorka sa v knihe venuje problémom dospievajúcich teenagerov.

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 25.01.2018 - 19.12.2018

Audiovizuálne podujatie k 100. výročiu vzniku Československej republiky. Podujatie sa koná v rámci projektu Aktivita ako dominatný spôsob starnutia

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 25.01.2018 - 21.12.2018

Spolu s pamiatkarkou Danielou Zacharovou objavujeme stopy minulé

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 25.01.2018 - 20.12.2018

Podujatie sa koná v rámci cyklu Súčasná slovenská literatúra a 25. výročie vzniku samostatnej SR.

viac o projekte