Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE III.

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 10.08.2018

Cieľom projektu je osloviť rodičov s malými deťmi, vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť deťom rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu netradičnou formou a cez atraktívnu ponuku získať nových čitateľov. Pre rodičov s deťmi predškolského veku pripravíme tvorivé workshopy a interaktívne dramatizácie. Školákom ponúkneme podujatia zamerané na pozitívne trávenie voľného času v knižnici. Knihy predstavíme v rôznych podobách - zážitkové čítanie, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 09.08.2018

Projekt Čítačka s písačkou je určený deťom a mládeži vranovského regiónu. Hlavným zámerom projektu je rozvoj a podpora čitateľskej gramotnosti, zvýšenie záujmu o knihy, literatúru, zlepšenie jazykových zručností a prejavu.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 06.08.2018 - 10.08.2018

Stretnutie so spisovateľkou Gabrielou Futovou spojené s autogramiádou, Deti leta - tvorivá dielňa, Mechúrik Košťúrik - zhudobnené rozprávky P. Dobšinského (divadielko) - Kristína Bertičová propagátorka detských kníh, členka spoločenstva slobodných výmyselníkov Jurko.

viac o projekte


Prednášky a besedy pre každého pokračujú...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 06.08.2018

Dňa 6.8.2018 so začiatkom o 16.30 hod sa uskutočnila v knižnici Palárikovo prednáška z cyklu Prevencia depresie alebo ako sa mať so sebou i inými lepšie., mala podnázov Ako nás klame mozog ., Všetko sa začína v hlave.

viac o projekte


Čítame, aby sme žili

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 03.08.2018

Chvíle s Carlom Carrettom je pásmo desiatich piesní meditatívneho charakteru, ktoré nesú znaky minimal music.

viac o projekte


POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE III.

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 02.08.2018 - 27.08.2018

Cieľom projektu je osloviť rodičov s malými deťmi, vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť deťom rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu netradičnou formou a cez atraktívnu ponuku získať nových čitateľov. Pre rodičov s deťmi predškolského veku pripravíme tvorivé workshopy a interaktívne dramatizácie. Školákom ponúkneme podujatia zamerané na pozitívne trávenie voľného času v knižnici. Knihy predstavíme v rôznych podobách - zážitkové čítanie, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 02.08.2018

Projekt Čítačka s písačkou je určený deťom a mládeži vranovského regiónu. Hlavným zámerom projektu je rozvoj a podpora čitateľskej gramotnosti, zvýšenie záujmu o knihy, literatúru, zlepšenie jazykových zručností a prejavu.

viac o projekte


Skvalitnenie služieb oddelenia odbornej literatúry a študovní - finálna etapa

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.08.2018 - 31.03.2019

Krajská knižnica v Žiline vďaka podpore Fondu na podporu umenia z verejných zdrojov zrealizovala projekt Skvalitnenie služieb oddelenia odbornej literatúry - finálna etapa. Projekt vo významnej miere prispel k modernizácii a estetizácii priestorov študovne odbornej literatúry knižnice. V tejto etape realizácie bolo zakúpených spolu 14 knižničných regálov na časopisy, každý po 8 boxov, ktoré umožňujú uložiť a prezentovať až 112 titulov odborných periodík.

viac o projekte


Akvizícia knižničného fondu 2018

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 01.08.2018 - 31.12.2018

Projekt z dotácií FPU 2018 sme propagovali na stránkach knižnice: http://www.kniznicapb.sk/aktuality/citatelia-si-najdu-v-kniznici-mnozstvo-novych-titulov.html?page_id=3473 na našich FB stránkach: http://www.kniznicapb.sk/aktuality/citatelia-si-najdu-v-kniznici-mnozstvo-novych-titulov.html?page_id=3473 v Považskobystrických novinkách - PBN č. 14 z 2. apríla 2019: http://www.kniznicapb.sk/aktuality/citatelia-si-najdu-v-kniznici-mnozstvo-novych-titulov.html?page_id=3473 a vo výročnej správe pre nášho zriaďovateľa - VÚC Trenčín.

viac o projekte


Tvoja knižnica je tvojim rajom

Miesto a termín konania: Liptovský Hrádok, Slovenská republika / 01.08.2018 - 31.08.2018

Tvoja knižnica je tvojím rajom je názov úspešného projektu Mestskej knižnice v LH, ktorý v rámci aktuálnej výzvy akceptoval Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Akvizičný program na podporu výskumu a vzdelávania

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 01.08.2018 - 31.12.2018

Zverejnenie projektu na všetkých elektronických informačných tabuliach (all-in-one počítače 50 ks), ktoré sú prístupné aj partnerom fakulty.

viac o projekte


Nové knihy do knižnice

Miesto a termín konania: Spišské Bystré, Slovenská republika / 01.08.2018 - 31.12.2018

Doplnenie knižničného fondu v Obecnej knižnici v Spišskom Bystrom o čitateľmi požadované knižné tituly - beletria, literatúra pre deti a mládež, náučná literatúra od slovenských aj zahraničných autorov.

viac o projekte


Senec číta rád - nové knihy knižnica potrebuje

Miesto a termín konania: Senec, Slovenská republika / 01.08.2018 - 31.12.2018

Zámerom našej práce v knižnici je získavať stále viac čitateľov a to už od najmladšieho veku až po seniorov. Deti si čítaním osvoja čitateľské návyky a dospelí si v knižnici nájdu miesto, kde sa budú vracať i s celými rodinami.

viac o projekte


Doplnenie knižničného fondu v Obecnej knižnici.https://podpora.fpu.sk/grants

Miesto a termín konania: Strečno, Slovenská republika / 01.08.2018 - 30.04.2019

V obecnej knižnici v Strečne doplníme knihy z beletrie a náučnej literatúre pre deti a dospelých čitateľov. Minimálny počet kníh 140 ks Umiestnenie : Obecná knižnica v Strečne Knihy budú vo voľnom výbere.

viac o projekte


Knižnica - brána do sveta kníh

Miesto a termín konania: Hnúšťa, Slovenská republika / 01.08.2018 - 30.04.2019

Implementáciu podporeného projektu: 5.1.3 Akvizícia knižníc sme rozložili na tri etapy. Prvú sme realizovali v mesiaci september. Nakúpili sme 145 KJ rôzneho zamerania. Ďalšie dve etapy budeme realizovať v mesiacoch november 2018 – apríl 2019.

viac o projekte


Litera-túrou k zážitkom

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 30.07.2018

Stretnutie detí s diabetom prvého typu a ich rodičmi. Čítanie knižky Šípkové Růženky naruby a kultúrnym programom. Spieva Míša Mervartová.

viac o projekte


Litera-túrou k zážitkom

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 30.07.2018

Pre všetkých milovníkov poézie vystúpi Zuzana Ocharovichová, rod. Kiššová. V jej interpretácii zaznejú básne z tvorby významných klasikov slovenskej a svetovej poézie - P.O. Hviezdoslava, V. Beniaka, J. Kráľa, L.V. Gavorníkovej, B. Achmadulinovej, E.B. Browningovej, R.M. Rilkeho, J. Préverta, W. Whitmana.

viac o projekte


Prednášky a besedy pre každého pokračujú...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 30.07.2018

Dňa 30.7. 2018 o 16.30 hod sa uskutoční v knižnici prednáška z projektu Prednášky a besedy pre každého pokračujú.Cyklus prednášok pod názvom Prevencia depresie alebo ako sa mať so sebou a i inými lepšie. Prvá prednáška s názvom Ja, druhá prednáška s názvom Všetko smeruje k rovnováhe. Prednášky budú každý pondelok ešte tri týždne. Spolu bude 8 prednášok.Prednášať bude Zuzana Kurucová- psychologička.

viac o projekte


Prednášky a besedy pre každého pokračujú...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 30.07.2018

Prednáška v knižnici dňa 30.7.2018 o 16.30 hod

viac o projekte


POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE III.

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 30.07.2018

Cieľom projektu je osloviť rodičov s malými deťmi, vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť deťom rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu netradičnou formou a cez atraktívnu ponuku získať nových čitateľov. Pre rodičov s deťmi predškolského veku pripravíme tvorivé workshopy a interaktívne dramatizácie. Školákom ponúkneme podujatia zamerané na pozitívne trávenie voľného času v knižnici. Knihy predstavíme v rôznych podobách - zážitkové čítanie, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy.

viac o projekte


Litera-túrou k zážitkom

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 27.07.2018

Debata o literárnych portáloch, ich čítanosti, o čitateľoch, ktorým chýba vôňa papiera, o tých, ktorí si zvykli na digitálne knihy... . Ako sa darí literárnym portálom? Kto sú ich čitatelia? Čítanie kníh zaniká s generáciou zvyknutou na papierovú formu alebo nové technológie „nakopli“ mladú generáciu k čítaniu? Moderátor Dado Nagy.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 27.07.2018

Hlavným zámerom projektu Čítačka s písačkou je rozvoj a podpora čitateľskej gramotnosti, zvýšenie záujmu o knihy, literatúru, zlepšenie jazykových zručností a prejavu. Je určený deťom a mládeži vranovského regiónu. Novinkou sú stretnutia so známou slovenskou spisovateľkou pre deti a mládež Gabrielou Futovou. Stretnutia, ktorých názov je Piatky s Futkou, by mali byť akýmsi "nakopnutím" v ich literárnej tvorivosti.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 26.07.2018

Projekt Čítačka s písačkou je určený deťom a mládeži vranovského regiónu. Hlavným zámerom projektu je rozvoj a podpora čitateľskej gramotnosti, zvýšenie záujmu o knihy, literatúru, zlepšenie jazykových zručností a prejavu.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 26.07.2018

Aktivity projektu: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy českých a slovenských ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy, túlavý antikvariát, divadelné predstavenia, seminár zameraný na prezentáciu tvorivých aktivít slovenských a českých knižníc. Českú a slovenskú literárnu tvorbu budeme prezentovať v rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, divadelnej, rozhlasovej i animovanej.

viac o projekte


Doplnenie knižného fondu o nové tituly.

Miesto a termín konania: Hranovnica, Slovenská republika / 23.07.2018 - 28.12.2018

V roku 2018 bola Obecnej knižnici v Hranovnici z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia poskytnutá dotácia na nákup kníh vo výške 1 500,- € . Obec Hranovnica projekt spolufinancovala sumou 79,- €. Poskytnuté finančné prostriedky boli použité najmä na nákup nových kníh pre deti a mládež, ktoré sú súčasťou staršej detskej klasiky slovenskej literatúry. Realizáciou tohto projektu bola naša knižnica obohatená o191 knižných jednotiek v celkovej hodnote 1 579,- €.

viac o projekte


Akvizičný program na podporu výskumu a vzdelávania

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 23.07.2018 - 31.12.2018

leták projektu Akvizičný program na podporu výskumu a vzdelávania

viac o projekte


POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE III.

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 21.07.2018

Cieľom projektu je osloviť rodičov s malými deťmi, vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť deťom rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu netradičnou formou a cez atraktívnu ponuku získať nových čitateľov. Pre rodičov s deťmi predškolského veku pripravíme tvorivé workshopy a interaktívne dramatizácie. Školákom ponúkneme podujatia zamerané na pozitívne trávenie voľného času v knižnici. Knihy predstavíme v rôznych podobách - zážitkové čítanie, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy.

viac o projekte


Vranovské KNIHODNI

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 20.07.2018

Rozvíjanie vzťahov medzi čitateľmi a autormi, propagácia tvorby slovenských spisovateľov širokej verejnosti vranovského regiónu to je zámerom projektu VRANOVSkĚ KNIHODNI. Pozornosť našich čitateľov chceme upriamiť na kvalitné umelecké literárne diela rôznych žánrov a autorov. Hlavným cieľom projektu je rozvíjať celoživotné vzdelávanie, podporiť čítanie a ponúknuť zaujímavé a inšpiratívne možnosti na zmysluplné využívanie voľného času .

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 19.07.2018

Projekt Čítačka s písačkou je určený deťom a mládeži vranovského regiónu. Hlavným zámerom projektu je rozvoj a podpora čitateľskej gramotnosti, zvýšenie záujmu o knihy, literatúru, zlepšenie jazykových zručností a prejavu.

viac o projekte


Litera-túrou k zážitkom

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 19.07.2018

Autorský projekt klaviristu a speváka Františka Báleša, kde spája poéziu s komornou jazzovou hudbou. Zhudobnené básne českých a slovenských autorov (Seifert, Hrubin, Skácel, Smrek, Rúfus, Kostra), ale aj niekoľko vlastných básní v príjemnej jazzovej podobe. Účinkujú: spev a klavír - František Báleš, barytón saxofón - Erik Rothenstein, kontrabas - Vladimír Máčaj, bicie - Juraj Šušánik

viac o projekte


POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE III.

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 18.07.2018

Cieľom projektu je osloviť rodičov s malými deťmi, vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť deťom rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu netradičnou formou a cez atraktívnu ponuku získať nových čitateľov. Pre rodičov s deťmi predškolského veku pripravíme tvorivé workshopy a interaktívne dramatizácie. Školákom ponúkneme podujatia zamerané na pozitívne trávenie voľného času v knižnici. Knihy predstavíme v rôznych podobách - zážitkové čítanie, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy.

viac o projekte


Knižnica ako lusk !

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 17.07.2018

Knižnica ako lusk! Projekt revitalizácie pobočky Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici v rámci ktorého knižnica svoju komunitnú pobočku na najväčšom sídlisku v Sásovej presťahovala do nových priestorov a vybavila novým knižničným mobiliárom.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 15.07.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 14.07.2018

Aktivity projektu: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy českých a slovenských ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy, túlavý antikvariát, divadelné predstavenia, seminár zameraný na prezentáciu tvorivých aktivít slovenských a českých knižníc. Českú a slovenskú literárnu tvorbu budeme prezentovať v rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, divadelnej, rozhlasovej i animovanej.

viac o projekte


Litera-túrou k zážitkom

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 12.07.2018

Vaše vedomosti o knihách si môžete odtestovať priamo s promotérom dobrej literatúry Dadom Nagyom. Nemusíte mať všetko prečítané, aby ste uspeli, určite sa však o knihách veľa dozviete. Úryvky z kníh, veľa zábavy a ceny pre víťazov! Hudobný hosť: Stringbow Trio, hudba inšpirovaná world music a gypsy jazzom: Adam Halás – husle, Rastislav Sumega – gitara, Lukáš Deviatka- kontrabas.

viac o projekte


Čítame, aby sme žili

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 12.07.2018 - 26.07.2018

Júlové prázdninové štvrtky - zážitkové čítania spojené s tvorivými dielňami pre deti od 6 - 15 rokov.

viac o projekte


ČSR - Čo Sa Robilo – Čo Sa Robí

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 12.07.2018

Projektom ČSR - Čo Sa Robilo - Čo Sa Robí sa snažíme priblížiť ku všetkým vekovým kategóriám s využitím viacerých metód, spôsobov interpretácie témy. Pripomenieme výročia v roku 2018 vnímané ako zásadné pre Slovenskú republiku a slovenský národ. Pre cieľovú skupinu projekt prinesie oboznámenie sa s problematikou niektorých javov v slovenskom jazyku a históriou Slovenska.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 12.07.2018 - 23.08.2018

Projekt Čítačka s písačkou je zameraný na tvorivosť, čítanie, písanie, výtvarný a literárny prejav, či pochopenie literárneho textu a jeho prezentáciu. Východiskom projektu je realizácia hodnotných podujatí a aktivít pre deti a mládež, akými sú napríklad stertnutia so spisovateľmi, autorské čítania, zážitkové čítania a tvorivé dielne.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 12.07.2018

Čítačka s písačkou je projekt, ktorého hlavným zámerom je tvorivým spôsobom podnecovať deti a mládež k čítaniu, písaniu, ústnej prezentácii, k výtvarnému prejavu či pochopeniu literárneho textu.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 11.07.2018 - 26.07.2018

Aktivity projektu: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy českých a slovenských ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy, túlavý antikvariát, divadelné predstavenia, seminár zameraný na prezentáciu tvorivých aktivít slovenských a českých knižníc. Českú a slovenskú literárnu tvorbu budeme prezentovať v rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, divadelnej, rozhlasovej i animovanej.

viac o projekte