Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Spolu to zvládneme-knihy nám pomôžu

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 01.05.2018 - 31.12.2018

Cyklus tvorivých dielní a workshopov je zameraný na integráciu detí zo znevýhodneného prostredia s deťmi bežných škôl a ich vzájomnú spoluprácu. Podpora a motivácia detí k čítaniu, pochopenie textu a na základe prečítaného aj tvorivá činnosť v dielničke. Cyklus workshopov je ukážkou remeselnej činnosti, pričom sú deti aktívne zapojené a spolu s lektorom-umelcom vyrábajú drobné darčekové predmety.

viac o projekte


Spolu to zvládneme-knihy nám pomôžu

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 01.05.2018 - 31.12.2018

Cyklus tvorivých dielní a workshopov je zameraný na integráciu detí zo znevýhodneného prostredia s deťmi bežných škôl a ich vzájomnú spoluprácu. Podpora a motivácia detí k čítaniu, pochopenie textu a na základe prečítaného aj tvorivá činnosť v dielničke. Cyklus workshopov je ukážkou remeselnej činnosti, pričom sú deti aktívne zapojené a spolu s lektorom-umelcom vyrábajú drobné darčekové predmety.

viac o projekte


Stonožkové čítanie - 10. ročník kampane na podporu čítania detí

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 30.04.2018

Stretnutie so spisovateľom a hudobníkom Branislavom Jobusom bude prebiehať formou besedy so žiakmi 2. stupňa so žiakmi žiakmi ZŠ v Starej Ľubovni.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 27.04.2018

Realizáciou projektu je tematicky rozmanitými aktivitami reagovať na kultúrne potreby obyvateľstva regiónu, podporovať ich celoživotné vzdelávanie, ponúkať nezvyčajné voľnočasové aktivity, predstaviť verejnosti knižnú produkciu slovenských autorov, sprostredkovávať poznatky a informácie o prírodnom a kultúrnom dedičstve, podieľať sa na rozvíjaní ich čitateľských zručností.

viac o projekte


Stonožkové čítanie - 10. ročník kampane na podporu čítania detí

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 26.04.2018

Stretnutie bude prebiehať v Ľubovnianskej knižnici formou besedy so spisovateľkou Ľubicou Kepštovou a žiakmi zo ZŠ v Starej Ľubovni zapojených do projektu Stonožkové čítanie.

viac o projekte


Les ukrytý v knihe

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 26.04.2018 - 31.05.2018

Cieľom podujatia je prostredníctvom kníh s lesnou tematikou, prostredníctvom lesníkov a ochrancov prírody, sokoliara a spisovateľa ponúknuť deťom, mladšej generácii pohľad na význam lesa a lesníctva.

viac o projekte


Špeciálona hodina - KRUH (šikanovanie na škole)

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 26.04.2018

KRUH je špeciálna hodina, kde budeme všetci spolu sedieť v kruhu a rozprávať sa o šikanovaní. Šikanovanie je bolestivá skúsenosť a nevyhnutne ovplyvňuje celkový vývin mladého človeka.

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre II.

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 25.04.2018

Prezentácia slovenskej tvorby a slovenských autorov, podpora čitateľskej gramotnosti a pozitívneho vzťahu mládeže k čítaniu , zvyšovania informovanosti, zvýšenie kreditu knižnice na verejnosti. Prostredníctvom autorských stretnutí, zážitkového čítania prezentovať knihu ako zásobáreň informácií.

viac o projekte


Letom literárnym svetom 6 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 25.04.2018

Zemplínska knižnica v Trebišove projektom podporeným FPU napĺňa jeho hlavný zámer, ktorým je motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých, realizáciou komunitných, tematicky rôznorodých aktivít, ktoré podporia vzťah ku knihám a čítaniu prostredníctvom osobných stretnutí s tvorcami literatúry, seminármi, kreatívnymi workshopmi i diskusiami s umelcami a prednáškami s odborníkmi z rôznych oblastí kultúrneho a spoločenského života.

viac o projekte


Svet v knižnici

Miesto a termín konania: Stupava, Slovenská republika / 24.04.2018

Cestovateľské prednášky, prezentácie s ľuďmi, ktorí cestujú po celom svete. Priblíženie čara cestovania, spoznávania nových kútov sveta pre ľudí. Stretnutia s cestovateľmi, ktorí cestujú po svete vo vlastnej réžii osi, majú rôzne motívy k cestám. Svoje zážitky a poznania prinesú domov a podelia sa s návštevníkmi knižnice o kus inšpirácie pre život doma. – cieľová skupina študenti, dospelí a seniori.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 23.04.2018

Moja prvá záložka - tvorivá dielňa pre žiakov prvého ročníka

viac o projekte


Vzdelaní a gramotní čitatelia

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 23.04.2018 - 27.04.2018

Projekt zameraný na podporu vzdelávania a čitateľskej gramotnosti pre deti, mládež, dospelých i seniorov.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 20.04.2018

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v uplynulých rokoch organizovala projekt na podporu čítania Čítačka s písačkou. Vďaka úspechu, ktorý zaznamenal vo vranovskom regióne, máme záujem realizovať ho aj v nasledujúcom roku. Hlavným zámerom projektu je rozvoj čitateľskej gramotnosti, zvýšenie záujmu o knihy, zlepšenie jazykových zručností a prejavu. Určený je pre deti a mládež vranovského regiónu.

viac o projekte


Stretnutia s literatúrou 2.

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 20.04.2018

Beseda s Jaroslavom Slašťanom.

viac o projekte


Cyklus podujatí pre malých i veľkých v obecnej knižnici v Podhorí

Miesto a termín konania: Podhorie, Slovenská republika / 20.04.2018

Beseda so známym spisovateľom Jurajom Červenákom pochádzajúcim z Vyhní, ktorý vo svojich námetoch vychádzal z mesta Banská Štiavnica a jeho okolia. Beseda sa bude konať dňa 20. apríla 2018 o 17,00 hod v priestoroch čitárne Knižnice Jozefa Horáka. Autor príde do knižnice v Podhorí priblížiť svoj život a tvorbu a inšpiračné zdroje. Cieľovou skupinou podujatia je staršia mládež a dospelí vo veku od 15 rokov.

viac o projekte


Poďte všetci do knižnice

Miesto a termín konania: Dlhé Klčovo, Slovenská republika / 20.04.2018

Projekt pokračuje besedou a prezentáciou tvorby spisovateľky Gabriely Futovej, ktorá už po druhýkrát navštívi našu obec. Cieľom projektu je pokračovať v aktívnej činnosti knižnice, zvýšiť záujem verejnosti o čítanie a poskytnúť priestor pre voľno-časové aktivity a vzdelávanie pre všetky vekové kategórie občanov obce. Projekt má dlhodobý charakter.

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov 9

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 19.04.2018

Vzdelávacia beseda pre deti

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 17.04.2018

Stretnutie so slovenskou spisovateľkou Máriou Blšákovou so synom Jozefom spojené s autogramiádou.

viac o projekte


Prednášky a besedy pre každého pokračujú...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 14.04.2018

Dńa 14.4.2018 o 15.00 hod. sa v knižnici uskutoční prednáška s názvom STROMY A KVETY PRE NAŠE VČELY...Prednášať bude Prof. Ing. Ivan Hričovský DrSc., dr. h. c.

viac o projekte


Vranovské KNIHODNI

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 12.04.2018

Projekt VRANOVSKÉ KNIHODNI, ktorý realizovala Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou, zaujal širokú verejnosť hodnotnými podujatiami a stal sa tak súčasťou kultúrneho života obyvateľov Vranova a jeho regiónu. Prioritným zámerom projektu je budovanie vzťahu obyvateľov mesta k čítaniu a skvalitňovaniu ich kultúrneho života.

viac o projekte


Podtatranský školák

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 12.04.2018

Podtatranská knižnica v Poprade pripravila už 4. ročník súťaže školských časopisov Podtatranský školák pre základné školy Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Súčasťou projektu sú odborné semináre, ktoré majú redaktorom pomôcť pri tvorbe školského časopisu.

viac o projekte


Stretnutia s literatúrou 2.

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 12.04.2018

Beseda so slovenskou spisovateľkou Máriou Blšákovou.

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov 9

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 12.04.2018

Autorská beseda pre dospelých

viac o projekte


Les ukrytý v knihe

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 11.04.2018 - 31.05.2018

Zaujímavý a poučný cyklus podujatí Les ukrytý v knihe, ktorého cieľom je prostredníctvom kníh s lesnou tematikou, lesníkov a ochrancov prírody, sokoliarov a spisovateľa ponúknuť deťom a mladšej generácii pohľad na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, na ochranu životného prostredia, formovanie kladných postojov k prírode, samotnej spojitosti lesa s knihou a súčasne na potrebu samotného čítania.

viac o projekte


Les ukrytý v knihe

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 11.04.2018 - 31.05.2018

Zaujímavý a poučný cyklus podujatí Les ukrytý v knihe, ktorého cieľom je prostredníctvom kníh s lesnou tematikou, lesníkov a ochrancov prírody, sokoliarov a spisovateľa ponúknuť deťom a mladšej generácii pohľad na význam lesa a lesníctva pre spoločnosť, na ochranu životného prostredia, formovanie kladných postojov k prírode, samotnej spojitosti lesa s knihou a súčasne na potrebu samotného čítania.

viac o projekte


Litera-túrou k zážitkom

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 11.04.2018 - 12.04.2018

Autorský kabaret pre deti od 5 rokov inšpirovaný česko-slovenským obrázkovým slovníkom tzv. zákerných slov. Uvedené pri príležitosti 100. výročia založenia Československa.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 10.04.2018

Stretnutie so slovenskou spisovateľkou a novinárkou spisovateľkou Zuzanou Kuglerovou, ktorá príde aj s hosťom spisovateľom a aforistom Ondrejom Kalamárom.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 10.04.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE III.

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 10.04.2018 - 22.04.2018

Zámerom projektu je podpora čítania a čitateľského hnutia. V spolupráci s rodičmi a prostredníctvom zaujímavých aktivít chceme prispieť k budovaniu pozitívneho vzťahu detí ku knihe a položiť tak základy ich celoživotného vzdelávania. Prostredníctvom detského literárneho klubu chceme zároveň pracovať na prehlbovaní vzťahu k čítaniu u detí školského veku.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 09.04.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2018

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 09.04.2018 - 09.06.2018

Výtvarná súťaž k 25. výročiu vzniku Slovenskej republiky pre deti a mládež do 15 rokov.

viac o projekte


Literárna kuchyňa

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 06.04.2018

Knižnica MCK Malacky v Literárnej kuchyni namiešala druhú jarnú výchovno-vzdelávaciu kašu, ktorá podporuje čitateľskú gramotnosť, čiže trávenie kníh u detí a mládeže a ich záujem o literatúru. Pripravili sme pre žiakov 2. stupňa organizované stretnutie s Petrom Opetom - hudobníkom skupiny Polemic o jeho knihách Život Adama a Života Adama 2.

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov 9

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 06.04.2018

Literárny večer

viac o projekte


Reštaurovanie tlačí 17.-19. storočia. 3. etapa

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 03.04.2018 - 30.04.2018

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote v rámci periodických mesačných výstav s názvom Predmet mesiaca vystavuje vo svojich expozičných priestoroch svoje výnimočné a zaujímavé zbierky. Predmetom mesiaca apríl 2018 je výstava štyroch zreštaurovaných starých tlačí 17. - 19. storočia z historického knižného fondu Gemersko-malohontského múzea, kde budú vystavené od 3. do 30. apríla 2018. Reštaurovanie tlačí z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 2018

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 01.04.2018 - 31.12.2018

V rámci trinásteho ročníka nášho projektu "Tvorcovia medzi deťmi a mládežou 2018" sa nám podarilo realizovať besedy s 20 spisovateľmi a 5 ilustrátormi .

viac o projekte


Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 2018

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 01.04.2018 - 31.12.2018

Zámerom projektu Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 2018, ktorý má v Turčianskej knižnici už 11 ročnú tradíciu je motivácia detí a mládeže k čítaniu a literárne formovanie ich osobností.

viac o projekte


S knihou v ruke za poznaním

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 30.03.2018

Starší žiaci čítajú mladším.

viac o projekte


Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2018

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 27.03.2018 - 28.03.2018

Prednášky spojené s obrazovou prezentáciou kunshistoričky Barbory Matákovej, ktoré sa uskutočnia v dňoch 27. 3. 2018 o 10:40 hod. a 28. 3. 2018 o 10:40 hod.

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov 9

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 27.03.2018

Autorská beseda pre deti

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 27.03.2018

Tvorivá dielňa pre žiakov

viac o projekte