Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Knižničný kaleidoskop

Krátky opis
Zámerom projektu je zabezpečiť kvalitné vzdelávacie, kultúrno-spoločenské a komunitné aktivity s osobnosťami literárneho i kultúrneho života, predstaviteľmi vedy, literatúry a odborníkmi z rôznych oblastí. Kaleidoskop predstavuje pestrú paletu rôznorodých aktivít, zameraných na podporu kreativity, zvyšovanie vzdelanostnej úrovne, informačnej, čitateľskej gramotnosti používateľov, rozvoj sociálnych interakcií a podpory čítania pre rôzne skupiny používateľov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Počúvaj Kalmánko

Miesto konania / kraj
Veľký Krtíš / Veľký Krtíš

Termín konania
14.03.2019

Popis projektu

Rozprávanie regionálnej autorky, prekladateľky a dramaturgičky Evy Šoóšovej o živote a tvorbe významného spisovateľa Kálmána Mikszátha, rodáka zo Sklabinej, pre žiakov ZŠ i širokú verejnosť.

Názov prímateľa
Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho

Celkový rozpočet:
2 740,00 €

Výška podpory:
2 600,00 €