Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 23.10.2018

Aktivity projektu: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy českých a slovenských ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy, túlavý antikvariát, divadelné predstavenia, seminár zameraný na prezentáciu tvorivých aktivít slovenských a českých knižníc. Českú a slovenskú literárnu tvorbu budeme prezentovať v rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, divadelnej, rozhlasovej i animovanej.

viac o projekte


Vranovské KNIHODNI

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 23.10.2018

Zámerom projektu VRANOVSKÉ KNIHODNI je zabezpečovanie poznávacích, vzdelávacích a kultúrnych potrieb obyvateľov regiónu a nášho mesta. Ponúkame priestor pre voľno-časové a vzdelávacie aktivity, spoločenské podujatia, kultúru a kreativitu. Rozvíjanie vzťahov medzi čitateľmi a autormi, propagujeme tvorbu slovenských spisovateľov širokej verejnosti vranovského regiónu.

viac o projekte


Nádhera pod zemou i nad zemou

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 23.10.2018

Prezentácia unikátnych prírodných krás a kultúrnych pamiatok zaradených do zoznamu UNESCO v regióne Gemera

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 23.10.2018

Autorské stretnutie so spisovateľom Valentínom Šefčíkom spojené s autogramiádou.

viac o projekte


Od nás pre vás, vždy nové a dobré knihy!

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 23.10.2018

Projekt „Od nás pre vás ... vždy nové a dobré knihy!“ je projektom cielene zameraným na nákup a dopĺňanie literatúry pre používateľov Hornozemlínskej knižnice. Cieľom projektu je prostredníctvom nových kníh nielen uspokojovať informačné a kultúrne potreby čitateľov, ale aj motivovať deti, mládež a dospelých k relaxačnému, či zážitkovému čítaniu vo voľnom čase. Výstupom projektu je nákup novej kvalitnej a žiadanej literatúry pre všetky vekové, sociálne i záujmové skupiny obyvateľstva regiónu.

viac o projekte


Revitalizácia knižného fondu v Spišskej Teplici

Miesto a termín konania: Spišská Teplica, Slovenská republika / 22.10.2018

Propagácia kníh nakúpených z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia na podujatí "Medzinárodný deň školských knižníc"

viac o projekte


Revitalizácia knižného fondu v Spišskej Teplici

Miesto a termín konania: Spišská Teplica, Slovenská republika / 22.10.2018

V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc, chceme informovať žiakov a rodičov o nových publikáciách kníh, ktoré sme zakúpili do školskej knižnice za podpory projektu Fondu na podporu umenia.

viac o projekte


Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia 2

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 22.10.2018 - 23.10.2018

Vzdelávanie je zamerané na posilňovanie sociálnych kompetencií knihovníkov, zlepšovanie efektivity a efektívnosti práce v knižniciach a projektového riadenia knižníc. Projekt pozostáva zo 4 teoreticko-praktických tréningov: Práca s používateľmi knižnice, Časový a stres manažment, Tvorba a manažment projektov a Úspešné vedenie tímu.

viac o projekte


Prednášky a besedy pre každého pokračujú...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 22.10.2018

Fond na podporu umenia ako hlavný partner a obec Palárikovo-KNIŽNICA pozývajú na podujatie z projektu Prednášky a besedy pre každého pokračujú...Podujatie s názvom Cvičením za zdravie sa uskutoční v Knižnici dňa 22.10.2018 so začiatkom o 15.30 hod.

viac o projekte


Letom literárnym svetom 6 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 19.10.2018

Cieľom projektu je realizácia komunitných, tematicky rôznorodých aktivít, ktoré podporia vzťah ku knihám a čítaniu prostredníctvom osobných stretnutí s tvorcami literatúry a diskusiami s odborníkmi z rôznych oblastí. Hlavnými projektovými aktivitami pre cieľové skupiny sú besedy, autorské a zážitkové čítania, kreatívne workshopy so spisovateľmi a ilustrátormi, prednášky, semináre a živé diskusie s odborníkmi z rôznych oblastí života.

viac o projekte


Knihy pre Miestnu ľudovú knižnicu v Klenovci

Miesto a termín konania: Klenovec, Slovenská republika / 19.10.2018 - 28.12.2018

Akvizičný projekt - nákup monografických publikácií pre knižničný fond Miestnej ľudovej knižnice v Klenovci.

viac o projekte


Noc pošepky

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 18.10.2018 - 25.10.2018

Séria vzdelávacích a zážitkových podujatí pre mladých vo veku 13- 15 rokov

viac o projekte


Brána príbehov dokorán

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 18.10.2018

Beseda so spisovateľom Danielom Hevierom, priblíženie tvorby a predstavenie najnovších aktivít.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 18.10.2018

Aktivity projektu: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy českých a slovenských ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy, túlavý antikvariát, divadelné predstavenia, seminár zameraný na prezentáciu tvorivých aktivít slovenských a českých knižníc. Českú a slovenskú literárnu tvorbu budeme prezentovať v rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, divadelnej, rozhlasovej i animovanej.

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 17.10.2018

Zámerom projektu je sprostredkovať používateľom stretnutia s predstaviteľmi súčasnej slovenskej tvorby, či už pre detských alebo dospelých čitateľov. Stretnutia sú zamerané aj na odbornú literatúru, spojené s prednáškami. Podujatia sú rôznorodé a to : autorské čítanie a besedy s predstaviteľmi súčasnej slovenskej literatúry pre deti a mládež, ale aj pre dospelých používateľov, divadelné predstavenie, odborné prednášky, stretnutie s ilustrátorom.

viac o projekte


Literárna kuchyňa

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 17.10.2018

Knižnica MCK Malacky v Literárnej kuchyni namiešala šiestu jesennú výchovno-vzdelávaciu kašu, ktorá podporuje čitateľskú gramotnosť, čiže trávenie kníh u detí a mládeže a ich záujem o literatúru. Moderátorka podujatia Denisa Fulmeková chce deťom predstaviť autora Róberta Beutelhausera a jeho knihy o dejinách pre deti a mládež: Barbarskí Slovania, Od porážky k porážke – Slovensko v stredoveku a Turci, Habsburgovci a iné pohromy a Za všetko (ne)môže Štúr .

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre II.

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 17.10.2018

Prezentácia slovenskej tvorby, podpora rozvoja čitateľskej gramotnosti, zvyšovania informovanosti detí,mládeže a dospelých

viac o projekte


Stretnutia s literatúrou 2

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 17.10.2018

Beseda s historikom a spisovateľom Petrom Hubom.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 16.10.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 16.10.2018

Projekt S knihou je svet krajší spája autorov a tvorcov slovenskej literatúry s čitateľmi.

viac o projekte


Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia 2

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 16.10.2018 - 17.10.2018

Vzdelávanie je zamerané na posilňovanie sociálnych kompetencií knihovníkov, zlepšovanie efektivity a efektívnosti práce v knižniciach a projektového riadenia knižníc. Projekt pozostáva zo 4 teoreticko-praktických tréningov: Práca s používateľmi knižnice, Časový a stres manažment, Tvorba a manažment projektov a Úspešné vedenie tímu.

viac o projekte


Čítame, aby sme žili

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 16.10.2018

Knižničná oberačka - oberieme jablká z rozprávkovníkov Veroniky Hoffmannovej a Jozefa Lenharta a pokrstíme novú knihu Lucie Benkovej Paleta života zajačika Čudováčika.

viac o projekte


Letom literárnym svetom 6 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 15.10.2018

Cieľom projektu je realizácia komunitných, tematicky rôznorodých aktivít, ktoré podporia vzťah ku knihám a čítaniu prostredníctvom osobných stretnutí s tvorcami literatúry a diskusiami s odborníkmi z rôznych oblastí. Hlavnými projektovými aktivitami pre cieľové skupiny sú besedy, autorské a zážitkové čítania, kreatívne workshopy so spisovateľmi a ilustrátormi, prednášky, semináre a živé diskusie s odborníkmi z rôznych oblastí života.

viac o projekte


ČSR - Čo Sa Robilo – Čo Sa Robí

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 15.10.2018

Projekt je zameraný na predstavenie slovenského národa, Slovenskej republiky v jazykovom a historickom kontexte. Projektom ČSR - Čo Sa Robilo - Čo Sa Robí sa snažíme priblížiť ku všetkým vekovým kategóriám s využitím viacerých metód, spôsobov interpretácie témy, pripomenieme výročia v budúcom roku vnímané ako zásadné pre Slovenskú republiku a slovenský národ.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 15.10.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 15.10.2018

Projekt S knihou je svet krajší spája autorov a tvorcov slovenskej literatúry s čitateľmi.

viac o projekte


Akvizícia školskej knižnice

Miesto a termín konania: Šúrovce, Slovenská republika / 15.10.2018 - 29.03.2019

Projektové aktivity prebiehali na našej škole v 1.polroku školského roka 2018/19, až do marca 2019. Realizovali sme prednášky, besedy,výtvarnú súťaž, tvorivé čítanie, kvízy s názvami : Hodina s literárnymi postavami,Liečime knihám somárske uši ,Pasovanie prvákov za čitateľov školskej knižnice,, Spoznávame sa v bájkach.

viac o projekte


POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE III.

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 13.10.2018 - 29.10.2018

Cieľom projektu je osloviť rodičov s malými deťmi, vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť deťom rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu netradičnou formou a cez atraktívnu ponuku získať nových čitateľov. Pre rodičov s deťmi predškolského veku pripravíme tvorivé workshopy a interaktívne dramatizácie. Školákom ponúkneme podujatia zamerané na pozitívne trávenie voľného času v knižnici. Knihy predstavíme v rôznych podobách - zážitkové čítanie, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy.

viac o projekte


Otvorená knižnica

Miesto a termín konania: Šahy, Slovenská republika / 13.10.2018 - 31.12.2018

Mestská knižnica v Šahách otvára v rámci projektu Otvorená knižnica tretí praktický kurz "Vplyv prírodných olejov na ľudský organizmus a výroba prírodného mydla". V rámci kurzu bude účastníkom predstavená aj pôvodná výroba klasického domáceho mydla.

viac o projekte


Stretnutia s literatúrou 2

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 12.10.2018

Tibor Hujdič & pán Mrkvička Literárne hádanky Podujatie pre deti zamerané na prezentáciu súčasných kníh pre mládež.

viac o projekte


(Ne)obyčajné stretnutia s literatúrou (2018)

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 12.10.2018

Stretnutie s ilustrátorom Jurajom Martiškom spojené s vyhodnotením súťaže ČÍTAME S NEZÁBUDNÍKOM.

viac o projekte


Brána príbehov dokorán

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 12.10.2018

Beseda so spisovateľkou, priblíženie tvorby a predstavenie najnovšej knihy, autorské čítanie.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 11.10.2018

Aktivity projektu: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy českých a slovenských ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy, túlavý antikvariát, divadelné predstavenia, seminár zameraný na prezentáciu tvorivých aktivít slovenských a českých knižníc. Českú a slovenskú literárnu tvorbu budeme prezentovať v rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, divadelnej, rozhlasovej i animovanej.

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 11.10.2018

Projekt S knihou je svet krajší spája autorov a tvorcov slovenskej literatúry s čitateľmi.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 11.10.2018

Aktivity projektu: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy českých a slovenských ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy, túlavý antikvariát, divadelné predstavenia, seminár zameraný na prezentáciu tvorivých aktivít slovenských a českých knižníc. Českú a slovenskú literárnu tvorbu budeme prezentovať v rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, divadelnej, rozhlasovej i animovanej.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 11.10.2018

Aktivity projektu: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy českých a slovenských ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy, túlavý antikvariát, divadelné predstavenia, seminár zameraný na prezentáciu tvorivých aktivít slovenských a českých knižníc. Českú a slovenskú literárnu tvorbu budeme prezentovať v rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, divadelnej, rozhlasovej i animovanej.

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre II.

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 11.10.2018

Prezentácia slovenskej tvorby, podpora rozvoja čitateľskej gramotnosti, zvyšovania informovanosti detí, mládeže a dospelých

viac o projekte


Vianoce s detskou knihou - XII. ročník festivalu

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 10.10.2018

Vzdelávacie podujatie pre deti a mládež pri príležitosti 300. výročia narodenia Adama Františka Kollára, "slovenského Sokrata“

viac o projekte


Nenechajme knihy zapadnúť prachom

Miesto a termín konania: Sabinov, Slovenská republika / 10.10.2018

Čitateľský maratón - projektová aktivita venovaná osobnosti Milana Rastislava Štefánika.

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 10.10.2018

Projekt S knihou je svet krajší spája autorov a tvorcov slovenskej literatúry s čitateľmi.

viac o projekte