Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 28.09.2018

Škola volá - tvorivá dielňa. Použitie servítkovej techniky na kreatívne zdobenie školských peračníkov.

viac o projekte


Letom literárnym svetom 6 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 28.09.2018

Cieľom projektu je realizácia komunitných, tematicky rôznorodých aktivít, ktoré podporia vzťah ku knihám a čítaniu prostredníctvom osobných stretnutí s tvorcami literatúry a diskusiami s odborníkmi z rôznych oblastí. Hlavnými projektovými aktivitami pre cieľové skupiny sú besedy, autorské a zážitkové čítania, kreatívne workshopy so spisovateľmi a ilustrátormi, prednášky, semináre a živé diskusie s odborníkmi z rôznych oblastí života.

viac o projekte


Prednášky a besedy pre každého pokračujú...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 28.09.2018

Beseda s príslušníkom policajného zboru sa uskutočnila dňa 28.9.2018. Zúčastnili sa jej žiaci elokovaného učňovského strediska z Mojmíroviec, so sídlom v Palárikove.

viac o projekte


Prednášky a besedy pre každého pokračujú...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 28.09.2018

Prednáška a beseda s príslušníkom policajného zboru SR sa uskutoční dňa 28.9.2018 o 10,30 hod v knižnici Palárikovo.Podujatie bude zamerané na bezpečnosť ľudí počas diskotéky, večerných prechádzok, v kolektíve...

viac o projekte


Povedz mi, čo čítaš...

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 27.09.2018

Formou besedy predstaviť osobnosti rôznych profesií a oblastí pôsobenia zdanlivo nesúvisiacich s literatúrou a čítaním, vyvrátiť túto domnienku a potvrdiť význam a zmysel čítania pri každej ľudskej činnosti. Realizácia cyklu podujatí zameraných na hľadanie spojivka v činnosti známych a zaujímavých osobností s čítaním, literatúrou a knižnicami predstavuje hlavné aktivity projektu.

viac o projekte


Dospievajme s knihou

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 27.09.2018

Realizácia workshopu Môj knižný hrdina na javisku s lektorkou, pedagogičkou bábkarskej tvorby Doc. Mgr. Art Barborou Krajč Zamiškovou. Workshop realizovaný formou motivačných aktivít na základe príbehov z kníh, riešenia modelových situácií podľa životných príbehov hlavných hrdinov. Teenagerom budú ponúknuté hravé formy aktivizovania sa v sebapoznávaní, v presadzovaní sa a v hľadaní si svojho miesta medzi rovesníkmi ako aj k získavaniu pozitívnej pozície v rovesníckej skupine.

viac o projekte


Vranovské KNIHODNI

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 27.09.2018

Zámerom projektu VRANOVSKÉ KNIHODNI je zabezpečovanie poznávacích, vzdelávacích a kultúrnych potrieb obyvateľov regiónu a nášho mesta. Ponúkame priestor pre voľno-časové a vzdelávacie aktivity, spoločenské podujatia, kultúru a kreativitu. Rozvíjanie vzťahov medzi čitateľmi a autormi, propagujeme tvorbu slovenských spisovateľov širokej verejnosti vranovského regiónu.

viac o projekte


ČSR - Čo Sa Robilo – Čo Sa Robí

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 26.09.2018

Projektom ČSR - Čo Sa Robilo - Čo Sa Robí pripomenieme výročia v budúcom roku vnímané ako zásadné pre Slovenskú republiku a slovenský národ. Prostredníctvom zážitkového učenia, odborných prednášok a prezentácií môže projekt fungovať ako impulz k ďalšiemu rozvíjaniu témy nielen pre pedagógov a iných pracovníkov pôsobiacich vo vzdelávacích inštitúciách, ale aj pre žiakov základných a stredných škôl, širokú verejnosť.

viac o projekte


Literárna kuchyňa

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 26.09.2018

Knižnica MCK Malacky v Literárnej kuchyni namiešala piatu jesennú výchovno-vzdelávaciu kašu, ktorá podporuje čitateľskú gramotnosť, čiže trávenie kníh u detí a mládeže a ich záujem o literatúru. Pripravili sme pre žiakov základnej školy organizované stretnutie so spisovateľkami. Podujatie bude moderovať Denisa Fulmeková, ktorá chce deťom predstaviť detskú hrdinku kníh Kláru z pera jej hosťa, spisovateľky Petry Nagyovej - Džerengovej.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 26.09.2018

Projekt tematicky rozmanitými aktivitami reaguje na kultúrne potreby obyvateľstva regiónu, podporuje ich celoživotné vzdelávanie, ponúka nezvyčajné voľnočasové aktivity, predstavuje verejnosti knižnú produkciu slovenských autorov, sprostredkováva poznatky a informácie o prírodnom a kultúrnom dedičstve, podieľa sa na rozvíjaní ich čitateľských zručností.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 26.09.2018

Autorské stretnutie so spisovateľkou Elenou Elekovou pre žiakov základných škôl spojené s autogramiádou

viac o projekte


Letom literárnym svetom 6 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 26.09.2018

Cieľom projektu je realizácia komunitných, tematicky rôznorodých aktivít, ktoré podporia vzťah ku knihám a čítaniu prostredníctvom osobných stretnutí s tvorcami literatúry a diskusiami s odborníkmi z rôznych oblastí. Hlavnými projektovými aktivitami pre cieľové skupiny sú besedy, autorské a zážitkové čítania, kreatívne workshopy so spisovateľmi a ilustrátormi, prednášky, semináre a živé diskusie s odborníkmi z rôznych oblastí života.

viac o projekte


Podtatranský školák

Miesto a termín konania: Poprad, Slovenská republika / 26.09.2018

Súťaž školských časopisov základných škôl Prešovského a Košického samosprávneho kraja

viac o projekte


Stonožkové čítanie - 10. ročník kampane na podporu čítania detí

Miesto a termín konania: Stará Ľubovňa, Slovenská republika / 26.09.2018

Profesionálny rozprávač príbehov Martin Hák je lektor rozprávačských skúsenosti na javisku, pracuje s príbehom, čím uvádza informácie v kontexte. Inscenácie sú určené pre žiakov ZŠ.

viac o projekte


Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2018

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 26.09.2018

V rámci projektu Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2018 pozývame na prednášku August 68 - Profily a iskierky vzdoru - Alexander Dubček.

viac o projekte


Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2018

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 26.09.2018

V rámci projektu Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2018 prednáška August 68 - Profily a iskierky vzdoru - Alexander Dubček

viac o projekte


Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia 2

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 25.09.2018 - 27.09.2018

Vzdelávanie je zamerané na posilňovanie sociálnych kompetencií knihovníkov, zlepšovanie efektivity a efektívnosti práce v knižniciach a projektového riadenia knižníc. Projekt pozostáva zo 4 teoreticko-praktických tréningov: Práca s používateľmi knižnice, Časový a stres manažment, Tvorba a manažment projektov a Úspešné vedenie tímu.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 25.09.2018

Čítačka s písačkou, je projekt, ktorého hlavným zámerom je tvorivým spôsobom podnecovať deti k čítaniu, písaniu, výtvarnému prejavu, k pochopeniu literárneho textu a jeho ústnej prezentácii, podpore a motivácii.

viac o projekte


Nové knihy do knižnice...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 25.09.2018

Nové knihy do knižnice je názov projektu, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


ČSR - Čo Sa Robilo – Čo Sa Robí

Miesto a termín konania: Považská Bystrica, Slovenská republika / 24.09.2018

Projektom ČSR - Čo Sa Robilo - Čo Sa Robí pripomenieme výročia v budúcom roku vnímané ako zásadné pre Slovenskú republiku a slovenský národ. Prostredníctvom zážitkového učenia, odborných prednášok a prezentácií môže projekt fungovať ako impulz k ďalšiemu rozvíjaniu témy nielen pre pedagógov a iných pracovníkov pôsobiacich vo vzdelávacích inštitúciách, ale aj pre žiakov základných a stredných škôl, širokú verejnosť.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 24.09.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE III.

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 23.09.2018

Cieľom projektu je osloviť rodičov s malými deťmi, vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť deťom rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu netradičnou formou a cez atraktívnu ponuku získať nových čitateľov. Pre rodičov s deťmi predškolského veku pripravíme tvorivé workshopy a interaktívne dramatizácie. Školákom ponúkneme podujatia zamerané na pozitívne trávenie voľného času v knižnici. Knihy predstavíme v rôznych podobách - zážitkové čítanie, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy.

viac o projekte


KOMUNITNÁ KNIŽNICA

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 21.09.2018

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou realizuje projekt KOMUNITNÁ KNIŽNICA od roku 2008. Zámerom projektu je realizácia komunitných aktivít v praxi a realizácia celoslovenského odborného seminára s medzinárodnou účasťou, ktoré knižnica realizuje.

viac o projekte


Martinská poetická jeseň 2018

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 21.09.2018 - 23.09.2018

Stretnutie literárnych klubov a autorov zo Slovenska, Česka a Poľska a prezentácia ich tvorby.

viac o projekte


KOMUNITNÁ KNIŽNICA

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 21.09.2018 - 29.08.2018

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou realizuje projekt KOMUNITNÁ KNIŽNICA od roku 2008. Zámerom projektu je realizácia komunitných aktivít v praxi a realizácia celoslovenského odborného seminára s medzinárodnou účasťou, ktoré knižnica realizuje.

viac o projekte


Stretnutia s literatúrou 2

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 21.09.2018

Beseda so spisovateľkou Zuzanou Líškovou spojená so scénickým čítaním z knihy v podaní bábkoherečky Patrície Sopkovičovej.

viac o projekte


Stretnutia s literatúrou 2

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 20.09.2018

Beseda so slovenskou spisovateľkou Ivanou Havranovou.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 20.09.2018

Vtáctvo dolného Zemplína a jeho ochrana - prednáška s ornitológom Ing. Matejom Repelom PhD., ornitológ SOS / Birdlife Slovensko.

viac o projekte


Letom literárnym svetom 6 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 20.09.2018

Cieľom projektu je realizácia komunitných, tematicky rôznorodých aktivít, ktoré podporia vzťah ku knihám a čítaniu prostredníctvom osobných stretnutí s tvorcami literatúry a diskusiami s odborníkmi z rôznych oblastí. Hlavnými projektovými aktivitami pre cieľové skupiny sú besedy, autorské a zážitkové čítania, kreatívne workshopy so spisovateľmi a ilustrátormi, prednášky, semináre a živé diskusie s odborníkmi z rôznych oblastí života.

viac o projekte


Nádhera pod zemou i nad zemou

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 20.09.2018

Prezentácia unikátnych prírodných krás a kultúrnych pamiatok zaradených do zoznamu UNESCO v regióne Gemera

viac o projekte


Nádhera pod zemou i nad zemou

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 20.09.2018

Prezentácia unikátnych prírodných krás a kultúrnych pamiatok zaradených do zoznamu UNESCO v regióne Gemera

viac o projekte


Nádhera pod zemou i nad zemou

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 20.09.2018

Prezentácia unikátnych prírodných krás a kultúrnych pamiatok zaradených do zoznamu UNESCO v regióne Gemera

viac o projekte


Brána príbehov dokorán

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 20.09.2018

Beseda so spisovateľkou Hanou Koškovou.

viac o projekte


Zaži knihu

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 19.09.2018

Aktivity projektu: čítania z tvorby českých a slovenských autorov, divadelné prezentácie, výstavy českých a slovenských ilustrátorov, komponované literárne programy a workshopy, túlavý antikvariát, divadelné predstavenia, seminár zameraný na prezentáciu tvorivých aktivít slovenských a českých knižníc. Českú a slovenskú literárnu tvorbu budeme prezentovať v rôznych podobách – literárnej, výtvarnej, divadelnej, rozhlasovej i animovanej.

viac o projekte


POĎ Z ULICE DO KNIŽNICE III.

Miesto a termín konania: Piešťany, Slovenská republika / 19.09.2018

Cieľom projektu je osloviť rodičov s malými deťmi, vzbudiť záujem o knihu a čítanie, umožniť deťom rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu netradičnou formou a cez atraktívnu ponuku získať nových čitateľov. Pre rodičov s deťmi predškolského veku pripravíme tvorivé workshopy a interaktívne dramatizácie. Školákom ponúkneme podujatia zamerané na pozitívne trávenie voľného času v knižnici. Knihy predstavíme v rôznych podobách - zážitkové čítanie, dramatizácie, literárno-výtvarné workshopy.

viac o projekte


Vitajte v knižnici

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 19.09.2018

Rozvoj komunitných aktivít knižnice prostredníctvom organizovania tradičných, ale aj inovovaných literárno-spoločenských podujatí so zreteľom na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne návštevníkov.

viac o projekte


S knihou je svet krajší

Miesto a termín konania: Komárno, Slovenská republika / 19.09.2018

Zámerom projektu je sprostredkovať našim používateľom stretnutia s predstaviteľmi súčasnej slovenskej tvorby, či už pre deti alebo dospelých čitateľov.Stretnutia budú zamerané aj na odbornú literatúru. Cieľom projektu je podpora rozvoja čítania a čitateľskej gramotnosti, vytváranie a upevňovanie čitateľských zručností.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 19.09.2018

Knižnica pripravila pestrú paletu podujatí, kde sa stretnú ľudia rovnakých záujmov, dozvedia sa množstvo zaujímavých informácií, zažijú príjemné chvíle v spoločnosti významných a zaujímavých osobností. Podujatia sú realizované v priebehu celého roka a budú prístupné pre základné a stredné školy, širokú verejnosť a milovníkov literatúry mesta a regiónu Veľký Krtíš.

viac o projekte


Stretnutia s literatúrou 2

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 18.09.2018 - 28.12.2018

Tréning pamäti pre seniorov - čitateľov knižnice. Zahájenie a úvodná lekcia kurzu tréningu pamäti.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 18.09.2018 - 31.10.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte