Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Poďte všetci do knižnice

Miesto a termín konania: Dlhé Klčovo, Slovenská republika / 26.03.2018

Cieľom projektu je pokračovať v aktívnej činnosti knižnice, zvýšiť záujem verejnosti o čítanie a poskytnúť priestor pre voľno-časové aktivity a vzdelávanie pre všetky vekové kategórie občanov obce. Projekt má dlhodobý charakter.

viac o projekte


S knihou v ruke za poznaním

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 26.03.2018 - 31.03.2018

Pozvanie rodičov na čitateľské popoludnie

viac o projekte


Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2018

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 23.03.2018

Počas Noci s Hansom Christianom Andersenom do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi zavíta spisovateľka Anna Gűrtlerová v rámci projektu Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2018 v aktivite Zaži knihu s autorom.

viac o projekte


"Pri čítaní nie som sám, s čítaním som kamarát"

Miesto a termín konania: Tarnov, Slovenská republika / 23.03.2018 - 24.03.2018

Medzinárodné podujatie Noc s Andersenom s témou v tarnovskej obecnej knižnici "Pravda, či výmysel?" Čaká nás tradičné sadenie Rozprávkovníka, beseda s Antonom Medvecom o povestiach, čítanie povestí, hry a súťaže.

viac o projekte


Litera-túrou k zážitkom

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 23.03.2018 - 24.03.2018

Raz do roka môžu deti stráviť v knižnici celú noc. Tento raz pozveme našich najvernejších malých knihomoľov, pretože témou bude jednoducho kniha: nejakú si napíšeme, vyrobíme, prečítame za pomoci profesionálov - tvorcov časopisu Bublina. Andersen, hry, hudobný workshop a iné aktivity tiež nebudú chýbať!

viac o projekte


Cyklus podujatí pre malých i veľkých v obecnej knižnici v Podhorí

Miesto a termín konania: Podhorie, Slovenská republika / 23.03.2018

Mgr. Katarína Nádaská, PhD. popredná slovenská etnologička a historička, autorka viacerých kníh: Slovenský rok, Čím žila slovenská rodina, Čerti, bosorky a iné strašidlá, Rok v slovenskej ľudovej kuchyni, príde v piatok 23. marca 2018 o 15,30 hod. do KD v Podhorí porozprávať o tom ako sa lúčili so zimou naši predkovia, ako vítali jar a ako sa chystali na Veľkú noc v minulosti.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 23.03.2018

O projekt Čítačka s písačkou je stále väčší záujem a vďaka podpore FPU ho môžeme realizovať aj v tomto roku. Hlavným zámerom je rozvoj čitateľskej gramotnosti, zvýšenie záujmu o knihy, zlepšenie jazykových zručností a jazykového prejavu. Určený je deťom a mládež vranovského regiónu. Novinkou sú tvorivé stretnutia so slovenskou spisovateľkou Gabrielou Futovou pod názvom " Piatky s Futkou", ktoré budú inšpiráciou v ich literárnej tvorivosti a prezentácii vlastnej tvorby.

viac o projekte


Tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami 2.ročník

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 22.03.2018 - 23.03.2018

Projekt "Tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami 2.ročník" je zameraný na prezentáciu tradičných remesiel, ktorým sa obyvatelia mesta Moldava nad Bodvou v minulosti venovali a ktorým je venované Etnografické múzeum. Cieľom je zachovať a priblížiť žiakom navštevujúcim miestne školské zariadenia remeslá a cechy, ktoré v 19.storočí pôsobili v našom meste.

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov 9

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 22.03.2018

Autorská beseda pre dospelých

viac o projekte


Literárna kuchyňa

Miesto a termín konania: Malacky, Slovenská republika / 21.03.2018

Knižnica MCK Malacky v Literárnej kuchyni namiešala prvú jarnú výchovno-vzdelávaciu kašu, ktorá podporuje čitateľskú gramotnosť, čiže trávenie kníh u detí a mládeže a ich záujem o literatúru. Pripravili sme pre žiakov organizované stretnutie s Tiborom Hujdičom alias „pánom Mrkvičkom“.

viac o projekte


Knihy- brána do sveta poznania

Miesto a termín konania: Žaškov, Slovenská republika / 20.03.2018

Akvizíciou knižného fondu dopĺňame náš knižný fond o novú hodnotnú a pútavú literatúru pre deti a mládež, ako aj odbornú literatúru. Prínosom projektu je zlepšenie podmienok prístupu našich čitateľov k novým informáciám.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 19.03.2018

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov 9

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 15.03.2018

Literárny večer

viac o projekte


Prednášky a besedy pre každého pokračujú...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 15.03.2018

Dňa 15. 3.2018 o 10.00 hod sa uskutoční beseda so spisovateľkou Máriou Štefánkovou a ilustrátorkou Petrou Štefankovou, ktoré spolu vytvorili knihu pre predškolákov MY UŽ VIEME VŠELIČO. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

viac o projekte


1+1

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 15.03.2018

Knižnica pokračuje v organizovaní obľúbeného cyklu stretnutí so slovenským spisovateľmi, ktorý má názov 1+1. Pozvanie na marcový literárny večer prijali autorky a historičky Tünde Lengyelová a Diana Duchoňová. Čitatelia VKJB a verejnosť sa na stretnutie s nimi môžu tešiť vo štvrtok 15. marca 2018 o 17:00 v centrálnej požičovni knižnice na Hviezdoslavovej ul. 5. Hudobným hosťom večera bude skupina Igrici.

viac o projekte


Prednášky a besedy pre každého pokračujú...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 15.03.2018

Beseda so spisovateľkou Máriou Štefánkovou a ilustrátorkou Petrou Štefankovou

viac o projekte


Prednášky a besedy pre každého pokračujú...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 15.03.2018

Beseda so spisovateľkou, prekladateľkou z taliančiny a angličtiny a redaktorkou Máriou Štefánkovou sa uskutoční dňa 15.3.2018 o 15.00 hod v knižnici Palárikovo. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavný partner podujatia.

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 14.03.2018

Stretnutie s regionálnym spisovateľom Dr. Martinom Molnárom

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 14.03.2018

Stretnutie so spisovateľkou Janou Pronskou. Beseda spojená s autogramiádou.

viac o projekte


Efektívna komunikácia vo vzťahoch pracovník - návštevník knižnice, pracovník – pracovník II

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 14.03.2018 - 31.05.2018

Vzdelávací kurz pre pracovníkov knižníc Efektívna komunikácia vo vzťahoch pracovník - návštevník knižnice, pracovník – pracovník II. bude nadväzovať na jeho 1. časť, ktorá sa konala r. 2017. 2. časť kurzu bude pokračovať v zameraní na spoločenskú a psychologickú efektívnu komunikáciu v každodennom živote, na psychohygienu každodenného života a praktický nácvik zručností komunikácie v praxi knihovníka. Kurz bude zameraný na zlepšenie osobnej i pracovnej kvality poslucháča.

viac o projekte


Quo vadis ?

Miesto a termín konania: Banská Bystrica, Slovenská republika / 14.03.2018 - 11.04.2018

Projekt pre študentov stredných škôl. Séria piatich interaktívnych workshopov , cesta k celoživotnému osobnému rozvoju prostredníctvom realizácie uvedeného projektu.

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 13.03.2018 - 14.12.2018

Druhé stretnutie v rámci cyklu Trnavská poetika 2018

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 13.03.2018 - 06.12.2018

Záverečné stretnutie milovníkov humoru a ich priaznivcov sa koná 6. 12. 2018 o 17.00 hod v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 13.03.2018 - 21.12.2018

Ďalšie pokračovanie cyklu Trnavskej poetiky

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 13.03.2018 - 13.12.2018

Vianočné obdarovanie poéziou. Hudobné vstupy: Pavol Opatovský a Jozef Laci Pagáč

viac o projekte


Čítajme a tvorme v knižnici

Miesto a termín konania: Michalovce, Slovenská republika / 13.03.2018

Modrý a ružový svet - prednáška. Hlavnou témou prednášky bude porovnávanie postavenia v spoločnosti medzi chlapcom a dievčaťom, mužom a ženou.

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 13.03.2018 - 20.12.2018

V poradí štvrté stretnutie milovníkov poézie v rámci cyklu Trnavská poetika

viac o projekte


Litera-túrou k zážitkom

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 13.03.2018

Cestopisná prednáška Zuzany Grochalovej. Zuzana Grochalová rok a pol žila a pracovala v meste Timisoara (po našom Temešvár). V cestopisnej prednáške porozpráva o obavách rodín, o temnom humore Rumunov, balkánskej pohostinnosti aj spontánnosti. Reč príde aj na vynikajúce jedlo, dychvyrážajúcu prírodu i históriu.

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 13.03.2018 - 20.12.2018

V rámci projektu Knižnica dokorán sa koná už 3. ročník cyklu stretnutí so súčasnými slovenskými básnikmi pod názvom Trnavská poetika.

viac o projekte


S knihou v ruke za poznaním

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 13.03.2018 - 14.03.2018

Čitateľské popoludnie pre žiakov I. stupňa v školskom klube detí.

viac o projekte


Poďte všetci do knižnice

Miesto a termín konania: Dlhé Klčovo, Slovenská republika / 12.03.2018

Cieľom projektu je pokračovať v aktívnej činnosti knižnice, zvýšiť záujem verejnosti o čítanie a poskytnúť priestor pre voľno-časové aktivity a vzdelávanie pre všetky vekové kategórie občanov obce. Projekt má dlhodobý charakter.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 09.03.2018

Čítačka s písačkou je projekt, ktorého hlavným zámerom je podnecovať deti a mládež k čítaniu, písaniu, výtvarnému prejavu, k pochopeniu literárneho textu a samotnej ústnej prezentácii. Východiskom projektu je realizácia hodnotných podujatí a aktivít pre deti a mládež, akými sú napríklad stretnutia so spisovateľmi a inými významnými osobnosťami, autorské a zážitkové čítania, či tvorivé dielne.

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 08.03.2018 - 20.12.2018

Pokračovanie cyklu Fóra humoristov

viac o projekte


Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2018

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 08.03.2018

V rámci projektu Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2018. Hádaj, kto príde na besedu? Beseda s Luciou Benkovou

viac o projekte


Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2018

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 08.03.2018

V rámci projektu Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2018. Hádaj, kto príde na besedu? Beseda s Milanom Zacha Kučerom.

viac o projekte


Knižničný kaleidoskop

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 08.03.2018

Knižnica pripravuje pestrú paletu podujatí, kde sa stretnú ľudia rovnakých záujmov, dozvedia sa množstvo zaujímavých informácií, zažijú príjemné chvíle v spoločnosti významných a zaujímavých osobností. Podujatia budú realizované v priebehu celého roka a prístupné pre základné a stredné školy, širokú verejnosť, registrovaných používateľov a potenciálnych návštevníkov, milovníkov literatúry mesta a regiónu Veľký Krtíš

viac o projekte


Knižnica dokorán

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 08.03.2018 - 21.12.2018

Fórum humoristov - literárny klub, ktorý aktívne pracuje v KJF v Trnave od r. 2009, je otvorený pre všetkých milovníkov humoru. Cieľom je podpora tvorby regionálnych autorov a konfrontácia s tvorbou renomovaných autorov.

viac o projekte


Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2018

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 07.03.2018

V rámci projektu Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2018. Hádaj, kto príde na besedu? Beseda s Antoniou Krzemieňovou.

viac o projekte


Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2018

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 07.03.2018

V rámci projektu Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2018. Hádaj, kto príde na besedu? Beseda s Kristínou Baluchovou.

viac o projekte


Vranovské KNIHODNI

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 07.03.2018 - 08.03.2018

Zámerom projektu VRANOVSKÉ KNIHODNI je zabezpečovanie poznávacích, vzdelávacích a kultúrnych potrieb obyvateľov regiónu a nášho mesta. Ponúkame priestor pre voľno-časové a vzdelávacie aktivity, spoločenské podujatia, kultúru a kreativitu, propagujeme tvorbu slovenských spisovateľov širokej verejnosti vranovského regiónu. Podporíme čítanie, ponúkneme inšpiratívne možnosti na zmysluplné využívanie voľného času detí, mládeže a dospelých.

viac o projekte