Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Nekonečno múdrosti čerpaj z kníh!

Krátky opis
Cieľom projektu je rozšíriť knižný fond o nové tituly prostredníctvom ktorých chceme ponúknuť čitateľom možnosť zmysluplne tráviť voľný čas a dozvedieť sa niečo nové a zaujímavé.
Fotogaléria
Názov podujatia
Deň otvorených dverí Obecnej knižnice

Miesto konania / kraj
Veľká Lúka / Zvolen

Termín konania
12.12.2018

Popis projektu
V rámci projektu "Nekonečno múdrosti čerpaj z kníh!" sa nám podarilo obnoviť knižný fond o 119 nových titulov pre všetky vekové kategórie, ktoré chceme čitateľom predstaviť a umožniť im z nich čerpať nové informácie a múdrosť. Čítaním chceme prispieť k vyššej vzdelanostnej úrovni obyvateľstva a zároveň im umožniť zmysluplne tráviť voľný čas.
Názov prímateľa
Obec Veľká Lúka

Celkový rozpočet:
1 158,00 €

Výška podpory:
1 100,00 €