Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Prednášky a besedy pre každého..."

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 11.12.2017

prednáška so psychologičkou PhDr Zuzanou Kurucovou zo spoločnosti AMNIS sa uskutoční dňa 11. decembra 2017 v priestoroch knižnice o 15.00 hod.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 07.12.2017

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


VRANOVSKÉ KNIHODNI

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 04.12.2017

Projekt VRANOVSKÉ KNIHODNI sa stal v posledných rokoch neodmysliteľnou súčasťou Vranova a jeho regiónu. Hlavným zámerom je skvalitniť a obohatiť kultúrny život obyvateľov mesta, regiónu a okolitých regiónov, budovať vzťah obyvateľov k čítaniu. Cieľom projektu sú literárne stretnutia spojené s autorským čítaním, čo je osvedčeným spôsobom práce s deťmi, mládežou a širokou verejnosťou.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 04.12.2017

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 04.12.2017

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Letom literárnym svetom 5 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 04.12.2017

Projekt je zameraný na podporu čítania u detí, mládeže i dospelých zorganizovaním besied so spisovateľmi a ilustrátormi, prostredníctvom literárnych a výtvarných workshopov, prednášok, stretnutí s cestovateľmi, zážitkových čítaní a tvorivých dielní. Netradičnými, ale zaujímavými metódami, odbornými prednáškami a seminármi chceme napomôcť učiteľom, rodičom i knihovníkom k skvalitneniu čitateľských zručností, zvýšeniu záujmu o čítanie a prácu s knihou medzi deťmi a mládežou.

viac o projekte


Knihy sú zdrojom vedomostí a zábavy

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 04.12.2017 - 30.06.2018

Facebookový profil školy: Zš Matice Slovenskej Webová stránka školy: zsmaticeslovenskej.sk Nálepky s logom fondu nalepené v knihách Samostatný regál s logom fondu.

viac o projekte


Letom literárnym svetom 5 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 30.11.2017 - 01.12.2017

Projekt je zameraný na podporu čítania u detí, mládeže i dospelých zorganizovaním besied so spisovateľmi a ilustrátormi, prostredníctvom literárnych a výtvarných workshopov, prednášok, stretnutí s cestovateľmi, zážitkových čítaní a tvorivých dielní. Netradičnými, ale zaujímavými metódami, odbornými prednáškami a seminármi chceme napomôcť učiteľom, rodičom i knihovníkom k skvalitneniu čitateľských zručností, zvýšeniu záujmu o čítanie a prácu s knihou medzi deťmi a mládežou.

viac o projekte


Vrátiť knihu do rúk ľuďom

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 27.11.2017 - 30.03.2018

Zámerom projektu je rozšírenie knižničného fondu o najžiadanejšie tituly beletrie a atraktívne tituly populárno-náučnej a náučnej literatúry. Doplnenie knižničných fondov s dôrazom na súčasnú tvorbu domácich a zahraničných autorov pre deti, mládež a dospelých.

viac o projekte


Aby sa deti v knižnici dobre cítili - modernizácia priestorov knižnice

Miesto a termín konania: Sabinov, Slovenská republika / 27.11.2017 - 12.02.2018

Zámerom projektu bolo zatraktívnenie a skvalitnenie priestorov knižnice pre detských a mládežníckych čitateľov ako aj ich rodičov či starých rodičov, ktorí s nimi knižnicu navštevujú a zároveň pre všetkých účastníkov podujatí organizovanými knižnicou. Z poskytnutej dotácie MsKS v Sabinove vymenilo starú podlahovú krytinu v detskom oddelení knižnice za novú záťažovú heterogénnu PVC podlahu.

viac o projekte


Deti, hurá do čítania 3

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 27.11.2017

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen sa 27. novembra 2017 o 11.00 hod. uskutoční beseda ZŠ v rámci projektu Deti, hurá do čítania 3, so spisovateľom Danielom Pastirčákom.

viac o projekte


Youtuberi vknižnici

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 25.11.2017

https://www.facebook.com/Mafustv/videos/2005641023059004/ https://www.facebook.com/Mafustv/videos/2005641023059004/

viac o projekte


Youtuberi v knižnici

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 25.11.2017

Youtuberi sú vhodnými osobami na to, aby vedeli dostať „svoju“ cieľovú skupinu, do knižnice spôsobom, ktorý cieľová skupina príjme a bude akceptovať. Stretnutie youtuberov s fanúšikmi bude v Turčianskej knižnici v Martine. Youtuberi budú spolu s fanúšikmi robiť aktivity – súťaže a hry, ktoré ich budú viesť k práci s knihou a budú pri tom poznávať knižnicu.

viac o projekte


Letom literárnym svetom 5 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 24.11.2017

Projekt zameriavame na podporu čítania u detí, mládeže i dospelých zorganizovaním besied so spisovateľmi a ilustrátormi, prostredníctvom literárnych a výtvarných workshopov, prednášok, stretnutí s cestovateľmi, zážitkových čítaní a tvorivých dielní. Netradičnými a zaujímavými metódami, odbornými prednáškami a seminármi podporíme informačnú gramotnosť, čitateľskú kultúru, skvalitnenie čitateľských zručností, zvýšenie záujmu o čítanie a prácu s knihou medzi deťmi a mládežou.

viac o projekte


Kytica viazaná zo slov 8

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 23.11.2017

Vzdelávacia beseda pre deti

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 23.11.2017

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


História na dlani - projekt o holokauste

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 22.11.2017

Chceme upozorniť mladých ľudí na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie a prenasledovania na základe náboženského presvedčenia, s ktorým sa môžu stretnúť i dnes. Hovoriť o holokauste je spôsob, ako sa s touto tragickou udalosťou našich dejín nielen vyrovnať, ale aj pochopiť nezmyselnosť akejkoľvek formy intolerancie v spoločnosti.

viac o projekte


Hravo v knižnici

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 22.11.2017

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou chce ponúkať príjemné miesto pre čítanie a kreativitu, príťažlivé prostredia na stretávanie sa detí, mládeže ,s motiváciou k rôznym aktivitám, takto rozvíjať ich fantáziu a predstavivosť Systémom Lego a zriadením Lego kútika, by sme deťom dopriali ďalší svet, nové možnosti rozvoja najmä ich logického myslenia.

viac o projekte


Literárna Prievidza pokračuje aj v roku 2017

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 16.11.2017 - 16.10.2017

Hlavným cieľom projektu je predstaviť osobnosť J. M. Hurbana ako učiteľa, spisovateľa, národovca a obyčajného človeka. Cez neho spoznať históriu Slovákov, napojiť sa na jeho odkaz, že práve Slovensko a jeho život literárny poukazuje na to, že práve literatúra je veľmi dôležitou súčasťou duchovného života národa.

viac o projekte


Deti, hurá do čítania 3

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 16.11.2017

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra, Zvolen sa 16. novembra 2017 o 10.00 hod. a o 14. 00 hod. uskutoční ďalšie zo série podujatí z projektu Deti, hurá do čítania 3, ktoré bude stretnutím žiakov základných škôl s dvojicou spisovateliek Marta Hlušíková a Ivona Ďuričová. Projekt z verejných zdrojov podporil FOND NA PODPORU UMENIA, hlavným partnerom podujatia je FOND NA PODPORU UMENIA.

viac o projekte


VRANOVSKÉ KNIHODNI

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 16.11.2017

Projekt VRANOVSKÉ KNIHODNI sa stal v posledných rokoch neodmysliteľnou súčasťou Vranova a jeho regiónu. Hlavným zámerom je skvalitniť a obohatiť kultúrny život obyvateľov mesta, regiónu a okolitých regiónov, budovať vzťah obyvateľov k čítaniu. Cieľom projektu sú literárne stretnutia spojené s autorským čítaním, čo je osvedčeným spôsobom práce s deťmi a mládežou.

viac o projekte


Nové knihy pre vás ...

Miesto a termín konania: Hnúšťa, Slovenská republika / 15.11.2017 - 30.01.2018

Hlavným zámerom projektu bola obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva prostredníctvom akvizičnej činnosti knižnice. Knižnica prof. Štefana Pasiara v Hnúšti nakúpila pre vás .....našich používateľov 289 kníh . Nákup kníh z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v rámci výzvy č. 5/2017: Program 5.1.3 – Akvizícia knižníc.

viac o projekte


Letom literárnym svetom 5 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 15.11.2017

Zámerom projektu Letom literárnym svetom 5 je podporiť, motivovať a viesť detí, mládež i dospelých k čítaniu s porozumením, literárne formovať osobnosť človeka, dosiahnuť z čítania zážitok, obohacovať život čitateľa a rozširovať znalosti na základe prečítanej knihy, či osobného stretnutia s tvorcami literatúry. Na základe prečítaného následne rozvíjať predstavivosť, fantáziu, zlepšiť komunikačné zručnosti a pestovať čitateľské návyky.

viac o projekte


Prednášky a besedy pre každého...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 15.11.2017

Beseda o poskytnutí prvej pomoci s praktickými ukážkami sa uskutoční 15. novembra 2017 v knižnici Palárikovo o 15.00 hod.

viac o projekte


Hana Lasicová a Alena Wagnerová navštívia knižnicu

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 15.11.2017

Ďalšie podujatie z cyklu besied s populárnymi slovenskými spisovateľmi a ich hosťami sa uskutoční v stredu 15. 11. 2017 vo Verejnej knižnici Jána Bocatia v Košiciach (VKJB). Privítame spisovateľku Hanu Lasicovú spolu s ilustrátorkou Alenou Wagnerovou. Popoludní predstavia najmenším čitateľom svoju najnovšiu knihu pre deti Pupo a Fazuľka a pre širokú verejnosť je o 17:00 s oboma autorkami naplánovaná beseda na zaujímavé témy. Večer hudobne spríjemní skupina Igrici.

viac o projekte


Kedy nám je s knihou dobre

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 15.11.2017

Literárno-hudobno-filmový večer s Alenou Čermákovou o jej filme a knihe rozhovorov s výnimočným človekom Antonom Srholcom.

viac o projekte


Podpora komunitných aktivít knižnice

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 14.11.2017

Beseda so známym lekárom a spisovateľom Igorom Bukovským, ktorý sa venuje otázkam výživy a trendom v oblasti zdraviu prospešnej životosprávy, spojená s prezentáciou jeho novej publikácie (Za)chráňte svoje črevo.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 14.11.2017

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Chill-out Zone / oddychová zóna

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 13.11.2017 - 31.05.2018

Chill-out Zone je vytvorený priestor v knižnici, ktorý bude slúžiť výhradne pre čitateľov knižnice. Oddychová zóna bude využívaná pre komfortný odpočinok čitateľov s klasickou alebo elektronickou knihou. Priestor bude slúžiť ako miesto pre odbúranie stresu a získanie nových myšlienok na ďalšie projekty vo svojom osobnom alebo pracovnom živote.

viac o projekte


História na dlani - projekt o holokauste

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 10.11.2017

Chceme upozorniť mladých ľudí na nebezpečenstvo predsudkov, nenávisti, diskriminácie a prenasledovania na základe náboženského presvedčenia, s ktorým sa môžu stretnúť i dnes. Hovoriť o holokauste je spôsob, ako sa s touto tragickou udalosťou našich dejín nielen vyrovnať, ale aj pochopiť nezmyselnosť akejkoľvek formy intolerancie v spoločnosti.

viac o projekte


Podpora komunitných aktivít knižnice

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 10.11.2017 - 11.11.2017

Magické podujatie v priestoroch knižnice plné hier a prekvapení. Pre deti je pripravený pestrý celonočný program vrátane stretnutia s literárnym hosťom: publicistom, pesničkárom, textárom, cestovateľom Petrom KEFOVIČOM Šrankom, zábavno-vzdelávacia Pitva knihy, tvorivé dielne, súťaž o najkrajšie papučky a iné zábavné aktivity.

viac o projekte


Letom literárnym svetom 5 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 10.11.2017

Zámerom projektu Letom literárnym svetom 5 je podporiť, motivovať a viesť detí, mládež i dospelých k čítaniu s porozumením, literárne formovať osobnosť človeka, dosiahnuť z čítania zážitok, obohacovať život čitateľa a rozširovať znalosti na základe prečítanej knihy, či osobného stretnutia s tvorcami literatúry. Na základe prečítaného následne rozvíjať predstavivosť, fantáziu, zlepšiť komunikačné zručnosti a pestovať čitateľské návyky.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 07.11.2017

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 06.11.2017

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 06.11.2017 - 17.11.2017

Projekt "Tvorivé dielne s tradičnými moldavskými remeslami" je zameraný na prezentáciu tradičných remesiel, ktorým sa v meste Moldava nad Bodvou v minulosti venovali a ktorým je venované Etnografické múzeum. Cieľom je zachovať a priblížiť žiakom navštevujúcim miestne školské zariadenia remeslá a cechy, ktoré v 19.storočí pôsobili v našom meste. Tvorivé dielne boli rozdelené na 4 témy, podľa ročného obdobia, prípadne sviatkov, ku ktorým sa viažu jednotlivé remeslá

viac o projekte


Obohatenie knižničného fondu

Miesto a termín konania: Michalová, Slovenská republika / 01.11.2017 - 30.11.2017

Žiadosť zameraná na obohatenie knižničného fondu bola podporená a boli nám poukázané finančné prostriedky vo výške 1 000 eur. Spolufinancovanie, obce z vlastných zdrojov bolo 100 eur. V novembri boli knihy zakúpené a zaradené do knižničného fondu. Informácie o zaradených novinkách knižničného fondu boli zverejnené cez webovú stránku obce, v úradnej tabuli, na fb stránke a elektronicky odoslané do miestnej MŠ a Spojenej základnej školy v Pohronskej Polhore.

viac o projekte


Vianoce s detskou knihou - XI. ročník festivalu

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.11.2017 - 31.12.2017

Podujatia v rámci festivalu v predvečer Vianoc.

viac o projekte


DETSKÁ KNIŽNICA

Miesto a termín konania: Ružomberok, Slovenská republika / 01.11.2017 - 31.05.2018

Fond na podporu umenia poskytol Mestskej knižnici Ružomberok peňažné prostriedky vo výške 3000 € na interiérové vybavenie knižnice.

viac o projekte


,,Prednášky a besedy pre každého..."

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 31.10.2017

Beseda so spisovateľkou Jarmilou Mandžukovou z Českej republiky sa uskutoční dňa 31.10.2017 v knižnici Palárikovo so začiatkom o 17,00 hod.

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 27.10.2017 - 30.11.2017

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte