Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.knižnice

Kedy nám je s knihou dobre

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 29.09.2017

Viete ako si môžete spríjemniť koniec týždňa? No predsa zábavným kreslením s Adolfom Dudekom. Štvrtáci a šiestaci zo ZŠ Kanianka sa naučia kresliť pre radosť pomocou štyroch základných geometrických tvarov, s humorom a vedomím, že každý vie predsa kresliť... :)

viac o projekte


Čítajme!

Miesto a termín konania: Pezinok, Slovenská republika / 28.09.2017

Zámerom projektu Čítajme! je realizácia kultúrnych podujatí a besied s multižánrovým presahom, prostredníctvom ktorých chceme zvyšovať záujem o literatúru a čítanie, poskytnúť prehľad o dianí na slovenskej literárnej scéne, formovať vzťah k literatúre pripravovaním podujatí a besied s regionálnymi autormi, propagovať slovenských spisovateľov pre dospelých, deti a mládež, ale aj žánrovú literatúru.

viac o projekte


Knižné hody 2017

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 28.09.2017

Aktivity projektu sú zamerané na nácvik čítania s porozumením. Čítanie, dramatizácie, kreslenie a vtipné rozprávanie, pesničky, ale aj snívanie s knižkou v náručí, má jediný cieľ - preniknúť hlboko do textu knihy, predstaviť ho deťom zaujímavo, hravo, podnetne, tak aby nielen zvládli čítanie, ale aby čítali so záujmom a nadšením, aby o prečítanom hovorili, rozoberali svoje dojmy a pocity.

viac o projekte


Vrátiť knihu do rúk ľuďom

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 27.09.2017 - 30.03.2018

Zámerom projektu je rozšírenie knižničného fondu o najžiadanejšie tituly beletrie a atraktívne tituly populárno-náučnej a náučnej literatúry. Doplnenie knižničných fondov s dôrazom na súčasnú tvorbu domácich a zahraničných autorov pre deti, mládež a dospelých. Zohľadňujeme požiadavky čitateľov pri doplňovaní knižničného fondu o kvalitné tituly na základe bohatej ponuky knižničného trhu a knižných vydavateľstiev.

viac o projekte


1 + 1

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 27.09.2017

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach po krátkej prázdninovej prestávke pokračuje v organizovaní atraktívneho cyklu literárnych podujatí s názvom „1+1“, počas ktorých vystúpi spisovateľ a jeho hosť z oblasti umenia a kultúry. Najbližšie knižnica pozýva na stretnutie so zaujímavými osobnosťami umeleckého života v stredu 27. septembra 2017 o 17:00 do centrálnej požičovne VKJB na Hviezdoslavovej 5, kde sa predstaví obľúbená slovenská spisovateľka Silvia Bystričanová a herečka Dana Košická.

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 26.09.2017

Projekt zameraný na podporu čítania, zvyšovania informovanosti a vzdelanosti detí, mládeže a dospelých. Prostredníctvom autorských stretnutí, zážitkového čítania, vedomostnej súťaže "Perly poznania" prezentovať literárnu tvorbu našich autorov ako zásobáreň informácií a skúseností.

viac o projekte


Prednášky a besedy pre každého...

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 25.09.2017

Beseda a prednáška s docentkou Monikou Jankechovou pod názvom,,Máme šancu ostať zdraví?"sa niesla v znamení informácií, ako máme predchádzať stresu, čoho sa máme vyvarovať, ako sa máme správať, aby sme čo najmenej ohrozovali svoje zdravie.

viac o projekte


NOVÁ KNIHA - ČERSTVÁ MIAZGA KNIŽNICE A KULTÚRY

Miesto a termín konania: Spišská Nová Ves, Slovenská republika / 23.09.2017 - 31.05.2018

Doplnenie knižničného fondu o nové tituly pre deti, mládež a dospelých používateľov knižnice.

viac o projekte


Tajomstvá v literatúre

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 20.09.2017

Projekt zameraný na podporu čítania, zvyšovania informovanosti a vzdelanosti detí, mládeže a dospelých. Prostredníctvom autorských stretnutí, zážitkového čítania, vedomostnej súťaže "Perly poznania" prezentovať literárnu tvorbu našich autorov ako zásobáreň informácií a skúseností.

viac o projekte


Letom literárnym svetom 5 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 12.09.2017

Zámerom projektu Letom literárnym svetom 5 je podporiť, motivovať a viesť detí, mládež i dospelých k čítaniu s porozumením, literárne formovať osobnosť človeka, dosiahnuť z čítania zážitok, obohacovať život čitateľa a rozširovať znalosti na základe prečítanej knihy, či osobného stretnutia s tvorcami literatúry. Na základe prečítaného následne rozvíjať predstavivosť, fantáziu, zlepšiť komunikačné zručnosti a pestovať čitateľské návyky.

viac o projekte


Chill-out Zone / oddychová zóna

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 12.09.2017 - 31.05.2018

Chill-out Zone je vytvorený priestor v knižnici, ktorý bude slúžiť výhradne pre čitateľov knižnice. Oddychová zóna bude využívaná pre komfortný odpočinok čitateľov s klasickou alebo elektronickou knihou. Priestor bude slúžiť ako miesto pre odbúranie stresu a získanie nových myšlienok na ďalšie projekty vo svojom osobnom alebo pracovnom živote.

viac o projekte


Podpora komunitných aktivít knižnice

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 07.09.2017

Otváracia beseda jesennej sezóny podujatí organizovaných trenčianskou knižnicou v rámci podporených podujatí z verejných zdrojov Fondom na podporu umenia.

viac o projekte


Základy biblioterapie pre knihovníkov

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 05.09.2017 - 30.11.2017

Vzdelávacie podujatie realizované Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene je určené knihovníkom verejných knižníc SR. Zameriava sa na literárne umenie vo výchove a v terapii, poetoterapiu, paremiologickú terapiu, vývin čitateľského záujmu, výber literárnych žánrov, prácu s príbehom a tvorbu biblioterapeutických stretnutí.

viac o projekte


Základy biblioterapie pre knihovníkov

Miesto a termín konania: Zvolen, Slovenská republika / 05.09.2017 - 08.11.2017

Vzdelávacie podujatie realizované Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene je určené knihovníkom verejných knižníc SR. Zameriava sa na literárne umenie vo výchove a v terapii, poetoterapiu, paremiologickú terapiu, vývin čitateľského záujmu, výber literárnych žánrov, prácu s príbehom a tvorbu biblioterapeutických stretnutí.

viac o projekte


Modernizácia interiérového vybavenia knižnice

Miesto a termín konania: Moldava nad Bodvou, Slovenská republika / 04.09.2017 - 30.03.2018

Cieľom projektu je obstaranie nového interiérového vybavenia knižnice – skladacie stoličky a stolíky, ktoré by značne prispeli k vytvoreniu modernej atmosféry a estetického prostredia mestskej knižnice. Z atraktívnejšieho priestoru knižnice budú profitovať hlavne čitatelia a návštevníci rôznych podujatí, ktoré sa organizujú v knižnici. Nadobudnutým majetkom chceme poskytnúť vyššiu kvalitu poskytovaných služieb a komfort, a v neposlednom rade zvýšenie návštevnosti knižnice.

viac o projekte


Doplnenie knižničného fondu

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 04.09.2017 - 15.12.2017

Zámerom projektu je doplnenie knižničného fondu o tituly tlačených neperiodických dokumentov, ktoré sú čitateľmi žiadané. Cieľom projektu je obnova a rozšírenie knižničného fondu v súlade s poslaním a úlohami univerzálnej verejnej knižnice. Prínosom projektu bude adekvátne zabezpečenie vzdelávacích a voľnočasových aktivít používateľov knižnice, čo predstavuje viac ako 2900 čitateľov Galantskej knižnice – od seniorov po najmenšie det

viac o projekte


Doplnenie knižničného fondu

Miesto a termín konania: Galanta, Slovenská republika / 04.09.2017 - 15.12.2017

Zámerom projektu je doplnenie knižničného fondu o tituly tlačených neperiodických dokumentov, ktoré sú čitateľmi žiadané. Cieľom projektu je obnova a rozšírenie knižničného fondu v súlade s poslaním a úlohami univerzálnej verejnej knižnice. Prínosom projektu bude adekvátne zabezpečenie vzdelávacích a voľnočasových aktivít používateľov knižnice, čo predstavuje viac ako 2900 čitateľov Galantskej knižnice – od seniorov po najmenšie deti

viac o projekte


Vybavenie Obecnej knižnice vo Veľkom Orvišti

Miesto a termín konania: Veľké Orvište, Slovenská republika / 01.09.2017 - 31.03.2018

Do Obecnej knižnice vo Veľkom Orvišti bolo zakúpené nové interiérové vybavenie (regál, počítače, tlačiareň). Počítače a tlačiareň budú slúžiť výhradne používateľom knižnice. Zabezpečí sa rozvoj a modernizácia knižnice.

viac o projekte


Akvizícia knižničného fondu 2017

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 01.09.2017 - 31.12.2017

Zámerom projektu bolo rozšírenie knižničného fondu o nové zaujímavé a hodnotné dokumenty s prihliadnutím na potreby a požiadavky nielen pre súčasných ale aj potenciálnych používateľov. Cieľom projektu je skvalitniť a zvýšiť záujem o poskytované služby Knižnice Mateja Hrebendu, podporiť informačnú a čitateľskú gramotnosť, všeobecnú rozhľadenosť u všetkých obyvateľov mesta a regiónu. Cieľovými skupinami sú deti, mládež, študenti, ako aj dospelí, bez ohľadu na vek, postavenie, príslušnosť.

viac o projekte


Komunitná knižnica

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 01.09.2017 - 31.12.2017

Technické vybavenie komunitnej miestnosti z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

viac o projekte


Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou 2017

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 01.09.2017 - 31.12.2017

Jedenásty ročník projektu Tvorcovia kníh medzi deťmi a mládežou je motivácia detí a mládeže k čítaniu, formou živých diskusných stretnutí s literárnymi i výtvarnými tvorcami kníh, zamerané výhradne na pôvodnú slovenskú tvorbu. Výtvarná súťaž - koláže - „Svet kníh mojimi očami 2017“, budú slúžiť ako spätná väzba detí, nadväzujúcich na kontext besied.

viac o projekte


,,Prednášky a besedy pre každého..."

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 30.08.2017

Prednáška a beseda s ppráp. Davidom Filom z Policajného zboru SR pod názvom,, Bezpečnosť a ochrana pre všetkých..."bola plná podnetných námetov na ochranu svojho majetku, súkromia...

viac o projekte


Obnova a rozšírenie knižničného fondu na SOŠ Púchov

Miesto a termín konania: Púchov, Slovenská republika / 28.08.2017 - 30.06.2018

Cieľom projektu je skvalitnenie knižničného fondu na SOŠ Púchov. Zakúpením nových odborných kníh a beletrie sme dosiahli zvýšenie záujmu o knihu ako o jeden zo základných zdrojov čerpania vedomosti a informácií u študentov a zamestnancov SOŠ Púchov a prispeli sme k zvýšeniu čitateľskej gramotnosti.

viac o projekte


Akvizícia knižnice Porúbka

Miesto a termín konania: Porúbka, Slovenská republika / 28.08.2017 - 12.09.2017

Propagácia akvizície prostredníctvom letákov v rámci obce

viac o projekte


Letom literárnym svetom 5 - motivácia čítania u detí, mládeže a dospelých

Miesto a termín konania: Trebišov, Slovenská republika / 21.08.2017

Zámerom projektu Letom literárnym svetom 5 je podporiť, motivovať a viesť detí, mládež i dospelých k čítaniu s porozumením, literárne formovať osobnosť človeka, dosiahnuť z čítania zážitok, obohacovať život čitateľa a rozširovať znalosti na základe prečítanej knihy, či osobného stretnutia s tvorcami literatúry. Na základe prečítaného následne rozvíjať predstavivosť, fantáziu, zlepšiť komunikačné zručnosti a pestovať čitateľské návyky.

viac o projekte


Kedy nám je s knihou dobre

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 18.08.2017

Literárno-obrazovo-tanečný program inšpirovaný dielom francúzskeho spisovateľa a pilota Antoina de Saint Exupéryho a bojnickej poetky Veroniky Hoffmannovej.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 03.08.2017 - 24.08.2017

Čítačka s písačkou je projekt pre deti a mládež vranovského regiónu, ktorého zámerom je rozvoj čitateľskej gramotnosti prostredníctvom čítania, zvýšenia záujmu o knihy, zlepšenie jazykových zručností, prejavu a voľnočasových aktivít.

viac o projekte


Akvizícia knižničného fondu (2017)

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.08.2017 - 31.12.2017

Akvizícia knižničného fondu (2017) v Krajskej knižnici v Žiline.

viac o projekte


Skvalitnenie ochrany a sprístupňovania knižničného fondu pre používateľov

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.08.2017 - 31.12.2017

Projekt s názvom Skvalitnenie ochrany a sprístupňovania knižničného fondu pre používateľov s finančnou podporou Fondu na podporu umenia z verejných zdrojov vo výške 5 000 EUR € prispel k ochrane knižničného fondu a k zvýšeniu používateľského komfortu pre čitateľov Krajskej knižnice v Žiline, ako i celkovej estetizácii priestorov knižnice (oddelenie náučnej literatúry a beletrie).

viac o projekte


Rozvoj komunitnej knižnice v krajskej knižnici

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.08.2017 - 31.12.2017

Vďaka podpore projektu z Fondu na podporu umenia (z verejných zdrojov: 4000 EUR), vznikol v Krajskej knižnici v Žiline v decembri 2017 nový komunitno-relaxačný priestor.

viac o projekte


Rozvoj komunitnej knižnice v krajskej knižnici

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 01.08.2017 - 31.12.2017

Vďaka podpore projektu z Fondu na podporu umenia (z verejných zdrojov: 4000 EUR), vznikol v Krajskej knižnici v Žiline v decembri 2017 nový komunitno-relaxačný priestor.

viac o projekte


,,Prednášky a besedy pre každého..."

Miesto a termín konania: Palárikovo, Slovenská republika / 31.07.2017

Prednáška o bylinkách, ich využití pod názvom L E V A N D U L A.Prednášať bude ing. Rita Novosadová, každý ju pozná aj televíznej obrazovky.

viac o projekte


Kedy nám je s knihou dobre

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 28.07.2017

Čítanie zo súčasnej francúzskej prózy.

viac o projekte


Čítačka s písačkou

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 06.07.2017 - 27.07.2017

Čítačka s písačkou je projekt pre deti a mládež vranovského regiónu, ktorého zámerom je rozvoj čitateľskej gramotnosti prostredníctvom čítania, zvýšenia záujmu o knihy, zlepšenie jazykových zručností, prejavu a voľnočasových aktivít.

viac o projekte


Kedy nám je s knihou dobre

Miesto a termín konania: Bojnice, Slovenská republika / 06.07.2017 - 27.07.2017

Počas štyroch júlových prázdninových štvrtkov pozývame deti na stretnutie s knihami Leonardo kocúr z ulice, Priatelia dažďa, Svetozár, Rozprávky.

viac o projekte


S knihou za poznatkami i zážitkami

Miesto a termín konania: Sabinov, Slovenská republika / 03.07.2017 - 25.01.2018

Zámerom projektu bolo rozšíriť a skvalitniť ponuku nových titulov pre aktívnych čitateľov mestskej knižnice a každou dostupnou formou ich propagácie pritiahnuť do knižnice nových čitateľov, prípadne tých, ktorí z rôznych dôvodov prestali knižnicu navštevovať a tým aj prispievať ku zvyšovaniu úrovne čítania s porozumením. Pri akvizícii sa zakúpili nové tituly krásnej a náučnej literatúry pre deti a mládež ale aj nové tituly kníh pre čitateľov v dospelom a v seniorskom veku.

viac o projekte


Knižnica je dobré miesto pre všetky deti

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 03.07.2017 - 21.11.2017

Detské oddelenie v Záhorskej knižnici v Senici po modernizácii aj vďaka podpore Fondu na podporu umenia ponúka priestory vhodné na organizovanie väčších i menších čitateľských podujatí rôzneho charakteru. Názov projektu renovácie priestorov - Knižnica je dobré miesto pre všetky deti - je i mottom detského oddelenia knižnice. Slávnostné otvorenie bolo 21. novembra 2017, no projekt ďalej pokračuje organizovaním pravidelných stretnutí s deťmi s knihou a spoločensko-zábavnými aktivitami.

viac o projekte


Kvalitné a dobré knihy pre čitateľov

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 01.07.2017 - 31.03.2018

Hlavným cieľom tohto projektu je nákup a dopľňanie knižničného fondu Hornozemlínskej knižnice o širokú škálu žánrov aktuálnej literatúry z rôznych oblastí. Zámerom je uspokojovanie čitateľských potrieb našich používateľov za účelom zvýšenia návštevnosti knižnice. Lebo iba kvalitný knižničný fond vzbudí väčší záujem o čítanie kníh.

viac o projekte


Kvalitné a dobré knihy pre čitateľov

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 01.07.2017 - 31.03.2018

Hlavným cieľom projektu „Kvalitné a dobré knihy pre čitateľov“ je nákup a dopĺňanie knižničného fondu Hornozemplínskej knižnice o širokú škálu žánrov aktuálnej literatúry z rôznych oblastí. Zámerom projektu je uspokojovanie čitateľských potrieb používateľov knižnice, čo sa odrazí v náraste počtu čitateľov, vo vyššej obratovosti fondu a zvýšenej návštevnosti knižnice. Kvalitný knižničný fond vzbudí väčší záujem ľudí o čítanie kníh, lebo kvalitný knižničný fond rovná sa spokojný a verný čitateľ.

viac o projekte


Obnovenie knižného fondu

Miesto a termín konania: Veľké Orvište, Slovenská republika / 01.07.2017 - 01.04.2018

Zámerom projektu je vytvoriť pre čitateľov nový a zaujímavý knižný fond, obnovenie fondu o nové aktuálne tituly a rozšírenie možnosti výberu literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľov našej obce. Cieľom projektu je splniť poslanie obecnej knižnice podieľať sa na zvyšovaní vzdelávania našich občanov, na kultúrnom zážitku pri dobrej knihe, oddychu a na zvyšovaní rozvoja osobnosti občanov našej obce.

viac o projekte